Xử Lý Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Tăng nút xử phát khi phân phối thức nạp năng lượng đường phố không bảo đảm an toàn ATTP

Đây là văn bản đáng chú ý tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP nguyên lý xử phạt phạm luật hành chính về an ninh thực phẩm.

Bạn đang xem: Xử lý vệ sinh an toàn thực phẩm


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 115/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày thứ tư tháng 9 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ cơ chế tổ chức cơ quan chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ luật xử lý phạm luật hànhchính ngày trăng tròn tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật bình an thực phẩmngày 17 mon 6 năm 2010;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng Bộ Ytế;

Chính phủ phát hành Nghị định quyđịnh xử phạt vi phạm hành chủ yếu về bình an thực phẩm.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Nghị định này phương tiện về hànhvi vi phạm hành chính, hiệ tượng xử phạt cùng mức phạt, phương án khắc phục hậuquả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành bao gồm và thẩm quyền xử phát vi phạmhành thiết yếu về bình yên thực phẩm.

2. Vi phạm luật hành chính về bình an thựcphẩm điều khoản tại Nghị định này bao gồm:

a) vi phạm luật quy định về điều kiện bảođảm bình yên đối với sản phẩm thực phẩm;

b) vi phạm luật quy định về đk bảođảm an ninh thực phẩm vào sản xuất, ghê doanh, cung cấp thực phẩm;

c) phạm luật quy định về đk bảođảm bình yên thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu và vi phạm quy địnhkhác về điều kiện bảo đảm bình an thực phẩm trong sản xuất, tởm doanh, cung cấpthực phẩm;

d) phạm luật quy định về quảng cáo,thông tin, giáo dục, truyền thông media về bình an thực phẩm; chu chỉnh thực phẩm;phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế và khắc phục sự nuốm về an toàn thực phẩm;truy xuất mối cung cấp gốc, thu hồi và xử lý so với thực phẩm ko an toàn.

3. Những hành vi vi phạm luật hành chínhkhác trong nghành liên quan liêu đến an toàn thực phẩm không được lao lý tại Nghịđịnh này thì vận dụng quy định tại các nghị định khác của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về xử phạtvi phạm hành bao gồm trong lĩnh vực làm chủ nhà nước có tương quan để xử phạt.

Điều 2. Hình thứcxử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm luật hànhchính về bình yên thực phẩm, cá nhân, tổ chức triển khai vi phạm bắt buộc chịu hình thức xử phạtchính là phân phát tiền.

2. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm,cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về bình yên thực phẩm còn tồn tại thểbị áp dụng một hoặc nhiều hiệ tượng xử phạt bổ sung sau đây:

a) tước đoạt quyền thực hiện Giấy hội chứng nhậncơ sở đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ bỏ 01 tháng đến 06 tháng, Giấy tiếp nhậnđăng ký phiên bản công bố sản phẩm từ 01 tháng cho 24 tháng;

b) Đình chỉ chuyển động có thời hạn từ01 tháng mang lại 12 mon được tiến hành theo phương tiện tại khoản 2Điều 25 của chính sách xử lý vi phạm hành chính;

c) tịch thâu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chủ yếu trong lĩnh vực bình an thực phẩm.

3. Ngoại trừ hìnhthức xử phân phát chính, hiệ tượng xử phạt bổ sung, tổ chức, cá thể vi phạm hànhchính còn hoàn toàn có thể bị vận dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục kết quả sau đây:

a) Buộc tái xuất thực phẩm, phụ giathực phẩm, chất cung cấp chế trở nên thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, cất đựngtiếp xúc thẳng với thực phẩm;

b) Buộc tiêu diệt thực phẩm, phụ giathực phẩm, chất cung ứng chế trở thành thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, đựng đựngtiếp xúc thẳng với thực phẩm, nguyên liệu, chất, hóa chất, phòng sinh, thuốcthú y, thuốc đảm bảo an toàn thực vật; tài liệu, ấn phẩm thông tin, giáo dục đào tạo truyềnthông về bình an thực phẩm bao gồm nội dung vi phạm; tang thứ vi phạm; lô mặt hàng thủysản ko bảo đảm an ninh thực phẩm;

c) Buộc cải chính thông tin sai sựthật hoặc gây nhầm lẫn;

d) Buộc tịch thu thực phẩm, phụ giathực phẩm, chất cung cấp chế phát triển thành thực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói, chứa đựngtiếp xúc trực tiếp với lương thực vi phạm; tài liệu, ấn phẩm đã phát hành;

đ) Buộc biến đổi mục đích sử dụnghoặc tái chế thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế vươn lên là thực phẩm, dụngcụ, vật tư bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc thẳng với lương thực vi phạm;

e) Buộc thu hồi phiên bản tự ra mắt sảnphẩm;

g) Buộc túa gỡ, tháo dỡ hoặc xóaquảng cáo vi phạm;

h) Buộc chịu mọi chi tiêu cho việc xửlý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm;

i) Buộc ngừng việc áp dụng phươngtiện vận chuyển;

k) Buộc bỏ bỏ tác dụng kiểm nghiệm,Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu mong nhập khẩu;

l) Buộc nộp lại số tiền bởi trịgiá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật phạm luật không còn.

Điều 3. Quy địnhvề mức phạt tiền buổi tối đa, tổ chức triển khai bị xử phạt vi phạm luật hành chính

1. Mức phát tiềntối đa so với một hành vi vi phạm hành thiết yếu về bình an thực phẩm là100.000.000 đồng so với cá nhân, 200.000.000 đồng so với tổ chức, trừ các trườnghợp cách thức tại khoản 5 Điều 4; khoản 6 Điều 5; khoản 5 Điều 6; khoản 7 Điều11; những khoản 1 với 9 Điều 22; khoản 6 Điều 26 Nghị định này.

2. Mức phân phát tiềnquy định trên Chương II Nghị định này là nút phạt so với cá nhân, trừ quy địnhtại khoản 5 Điều 4; khoản 6 Điều 5; khoản 5 Điều 6; khoản 7 Điều 11; Điều 18;Điều 19; những khoản 1 cùng 9 Điều 22; Điều 24; khoản 6 Điều 26 Nghị định này là mứcphạt đối với tổ chức. Đối với 1 hành vi phạm luật hành bao gồm thì nấc phạttiền so với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền so với cá nhân.

3. Tổ chức quy định tại các khoản 1và 2 Điều này gồm:

a) Tổ chức kinh tế được thành lậptheo pháp luật của phương pháp doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp bốn nhân, công ty cổ phần,công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và những đơn vị dựa vào doanhnghiệp (chi nhánh, văn phòng công sở đại diện);

b) Tổ chức kinh tế tài chính được thành lậptheo luật pháp của Luật bắt tay hợp tác xã gồm: hợp tác và ký kết xã, liên hiệp hợp tác và ký kết xã;

c) Tổ chức tài chính được thành lậptheo phương pháp của Luật đầu tư gồm: Nhà đầu tư chi tiêu trong nước, nhà chi tiêu nước ngoàivà tổ chức tài chính có vốn chi tiêu nước ngoài;

d) văn phòng công sở đại diện, trụ sở củathương nhân quốc tế tại Việt Nam; văn phòng thay mặt của tổ chức triển khai xúc tiếnthương mại quốc tế tại Việt Nam;

đ) tổ chức triển khai xã hội, tổ chức chính trịxã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

e) những đơn vị sự nghiệp công lập vàcác tổ chức triển khai khác theo giải pháp của pháp luật.

4. Cá thể quy định tại các khoản 1và 2 Điều này là các đối tượng người dùng không thuộc quy định tại khoản 3 Điều này.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNHCHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Mục 1. VI PHẠMQUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Điều 4. Vi phạmquy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm

1. Vạc tiền từ bỏ 01 lần cho 02 lần giá bán trịsản phẩm vi phạm so với một trong số hành vi sau đây:

a) Sử dụng vật liệu đã quá thời hạnsử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng so với nguyên liệu ở trong diện bắt buộcphải ghi thời hạn sử dụng;

b) Sử dụng nguyên vật liệu không rõ mối cung cấp gốc,xuất xứ;

c) Sử dụng thành phầm từ hễ vật, thực vậtđể sản xuất, chế tao thực phẩm nhưng không được kiểm tra lau chùi và vệ sinh thú y, kiểm dịchthực thứ theo phương pháp của pháp luật.

2. Phân phát tiền từ 20.000.000 đồng đến40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thành phầm từ hễ vật, thực vật để sảnxuất, sản xuất thực phẩm mà bao gồm chỉ tiêu bình yên thực phẩm không phù hợp với quyđịnh của quy chuẩn kỹ thuật tương xứng hoặc không cân xứng quy định điều khoản hoặcđã kiểm tra lau chùi thú y, kiểm dịch thực vật tuy vậy không đạt yêu cầu.

3. Phân phát tiền tự 40.000.000 đồng đến50.000.000 đồng so với hành vi sử dụng động vật chết bởi vì bệnh, bệnh dịch lây lan hoặc độngvật bị tiêu hủy theo lý lẽ của điều khoản để bào chế thực phẩm hoặc cung cấp,bán thực phẩm có bắt đầu từ động vật chết vị bệnh, dịch bệnh lây lan hoặc động vật hoang dã bịtiêu bỏ mà thành phầm trị giá bên dưới 10.000.000 đồng.

4. Vạc tiền từ 80.000.000 đồng đến100.000.000 đồng so với một trong số hành vi sau đây:

a) Sử dụng vật liệu là thành phầm từ độngvật, thực vật, chất, chất hóa học không thuộc nhiều loại dùng có tác dụng thực phẩm nhằm sản xuất,chế biến hóa thực phẩm;

b) Sử dụng động vật chết vị bệnh, dịchbệnh hoặc động vật hoang dã bị tiêu hủy theo hiện tượng của pháp luật để chế tao thực phẩmhoặc cung cấp, bán thực phẩm có bắt đầu từ động vật hoang dã chết vày bệnh, dịch bệnhhoặc động vật hoang dã bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá bán từ 10.000.000 đồng trở lên màchưa đến mức truy cứu trọng trách hình sự.

5. Phạt tiền từ bỏ 05 lần mang lại 07 lần giá bán trịsản phẩm vi phạm đối với hành vi lý lẽ tại khoản 4 Điều này trong trường hợpáp dụng mức chi phí phạt cao nhất của khung tiền phạt khớp ứng mà vẫn còn đó thấphơn 07 lần giá bán trị sản phẩm vi phạm mà không tới mức truy hỏi cứu nhiệm vụ hình sự.

6. Vẻ ngoài xử phạt té sung:

a) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạtđộng sản xuất, bào chế thực phẩm từ 01 tháng mang đến 03 tháng so với vi phạm quyđịnh tại các khoản 3 cùng 4 Điều này;

b) Đình chỉ một trong những phần hoặc toàn thể hoạtđộng sản xuất, bào chế thực phẩm từ bỏ 10 tháng đến 12 tháng so với vi phạm quyđịnh tại khoản 5 Điều này;

c) tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhậnđăng ký bản công bố sản phẩm từ đôi mươi tháng mang đến 24 tháng đối với sản phẩm ở trong diệnđăng ký phiên bản công bố thành phầm vi phạm chế độ tại những khoản 4 cùng 5 Điều này.

7. Giải pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực phẩmvi phạm qui định tại Điều này;

b) Buộc thu hồi phiên bản tự ra mắt sản phẩmđối với sản phẩm thuộc diện tự ra mắt sản phẩm vi phạm quy định tại những khoản4 và 5 Điều này.

Điều 5. Vi phạmquy định về áp dụng phụ gia thực phẩm, chất cung ứng chế đổi thay thực phẩm vào sảnxuất, chế biến thực phẩm

1. Phạt tiền tự 10.000.000 đồng đến20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biếnthực phẩm thuộc danh mục được phép thực hiện theo qui định nhưng sẽ quá thời hạnsử dụng hoặc không tồn tại thời hạn sử dụng.

2. Vạc tiền trường đoản cú 20.000.000 đồng đến30.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau đây:

a) sử dụng phụ gia thực phẩm, hóa học hỗtrợ sản xuất thực phẩm không đáp ứng nhu cầu quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, quy định bình an thựcphẩm tương ứng, trừ vi phạm luật quy định trên điểm a khoản 5 Điều này;

b) thực hiện phụ gia thực phẩm, chất hỗtrợ bào chế thực phẩm thuộc hạng mục được phép sử dụng theo nguyên lý nhưngkhông đúng đối tượng người sử dụng thực phẩm;

c) thực hiện phụ gia thực phẩm, chất hỗtrợ chế tao thực phẩm thuộc danh mục được phép thực hiện theo lao lý nhưng vượtquá mức áp dụng tối đa cho phép.

3. Phát tiền trường đoản cú 30.000.000 đồng đến40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế biếnthực phẩm ko rõ mối cung cấp gốc, xuất xứ.

4. Phạt tiền từ bỏ 40.000.000 đồng đến50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chếbiến hoa màu cấm thực hiện hoặc ngoài hạng mục được phép thực hiện trong sản xuất,chế trở thành thực phẩm mà thành phầm trị giá bên dưới 10.000.000 đồng.

5. Vạc tiền trường đoản cú 80.000.000 đồng đến100.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau đây:

a) áp dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗtrợ bào chế thực phẩm gồm chứa hoặc lan truyền một trong các kim nhiều loại nặng, chất độchại vượt giới hạn cho phép;

b) thực hiện phụ gia hoa màu hoặc chấthỗ trợ bào chế thực phẩm cấm thực hiện hoặc ngoài danh mục được phép sử dụngtrong sản xuất, sản xuất thực phẩm mà thành phầm trị giá bán từ 10.000.000 đồng trởlên mà chưa tới mức truy tìm cứu trách nhiệm hình sự.

6. Phạt tiền từ 05 lần mang lại 07 lần giá chỉ trịsản phẩm vi phạm so với hành vi mức sử dụng tại khoản 5 Điều này trong trường hợpáp dụng mức tiền phạt cao nhất của size tiền phạt khớp ứng mà vẫn còn đó thấphơn 07 lần giá trị thành phầm vi phạm mà chưa đến mức tróc nã cứu trọng trách hình sự.

7. Vẻ ngoài xử phạt bửa sung:

a) Đình chỉ 1 phần hoặc toàn thể hoạtđộng sản xuất, sản xuất thực phẩm trường đoản cú 01 tháng mang lại 03 tháng đối với vi phạm quyđịnh tại khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ một trong những phần hoặc tổng thể hoạtđộng sản xuất, bào chế thực phẩm tự 03 tháng đến 05 tháng đối với vi phạm quyđịnh tại khoản 5 Điều này;

c) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạtđộng sản xuất, sản xuất thực phẩm từ 10 tháng mang đến 12 tháng đối với vi phạm quyđịnh tại khoản 6 Điều này;

d) tước đoạt quyền thực hiện Giấy tiếp nhậnđăng ký phiên bản công bố sản phẩm từ 20 tháng mang lại 24 tháng đối với sản phẩm ở trong diệnđăng ký bạn dạng công bố thành phầm vi phạm quy định tại những khoản 5 và 6 Điều này.

8. Giải pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu bỏ thực phẩm, phụ gia thựcphẩm, chất cung ứng chế thay đổi thực phẩm vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồi bản tự chào làng sản phẩmđối với thành phầm thuộc diện tự công bố sản phẩm phạm luật quy định tại các khoản5 cùng 6 Điều này.

Điều 6. Vi phạmquy định về thực hiện chất, hóa chất, chống sinh, thuốc thú y, thuốc bảo đảm an toàn thựcvật trong sản xuất, chế biến thực phẩm

1. Phát tiền tự 10.000.000 đồng đến20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất, hóa chất quá thời hạn áp dụng hoặckhông có thời hạn sử dụng.

2. Phát tiền từ bỏ 30.000.000 đồng đến40.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng chất, hóa chất vượt quá số lượng giới hạn chophép hoặc không thỏa mãn nhu cầu quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, quy định an ninh thực phẩm tương ứng.

3. Phát tiền trường đoản cú 40.000.000 đồng đến50.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau:

a) thực hiện chất, hóa chất, phòng sinh,thuốc thú y, thuốc bảo đảm an toàn thực đồ dùng cấm áp dụng hoặc ngoài danh mục được phép sửdụng trong sản xuất, sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng;

b) áp dụng chất, hóa chất, kháng sinh,thuốc thú y, thuốc đảm bảo thực vật chưa được phép áp dụng hoặc chưa được phéplưu hành tại việt nam trong cung ứng thực phẩm mà thành phầm trị giá chỉ dưới50.000.000 đồng.

4. Phân phát tiền từ bỏ 80.000.000 đồng đến100.000.000 đồng so với một trong số hành vi sau đây:

a) sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh,thuốc thú y, thuốc bảo đảm an toàn thực đồ dùng cấm áp dụng hoặc ngoài hạng mục được phép sửdụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà thành phầm trị giá bán từ 10.000.000 đồngtrở lên mà không tới mức truy tìm cứu trách nhiệm hình sự;

b) sử dụng chất, hóa chất, phòng sinh,thuốc thú y, thuốc bảo đảm thực vật chưa được phép sử dụng hoặc không được phéplưu hành tại việt nam trong cấp dưỡng thực phẩm mà thành phầm trị giá từ50.000.000 đồng trở lên trên mà chưa tới mức tróc nã cứu nhiệm vụ hình sự.

5. Vạc tiền trường đoản cú 05 lần mang đến 07 lần giá chỉ trịsản phẩm vi phạm so với hành vi hình thức tại khoản 4 Điều này vào trường hợpáp dụng mức tiền phạt tối đa của size tiền phạt khớp ứng mà vẫn còn đó thấphơn 07 lần giá bán trị thành phầm vi phạm mà không đến mức truy hỏi cứu trọng trách hình sự.

6. Hình thức xử phạt bửa sung:

a) Đình chỉ một phần hoặc tổng thể hoạtđộng sản xuất, sản xuất thực phẩm trường đoản cú 01 tháng mang lại 03 tháng đối với vi phạm quyđịnh tại khoản 3 Điều này;

b) Đình chỉ 1 phần hoặc toàn cục hoạtđộng sản xuất, sản xuất thực phẩm từ bỏ 03 tháng mang đến 05 tháng đối với vi phạm quyđịnh tại khoản 4 Điều này;

c) Đình chỉ một trong những phần hoặc cục bộ hoạtđộng sản xuất, chế biến thực phẩm từ bỏ 10 tháng mang đến 12 tháng so với vi phạm quyđịnh tại khoản 5 Điều này;

d) tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhậnđăng ký bản công bố thành phầm từ 20 tháng cho 24 tháng so với sản phẩm ở trong diệnđăng ký bạn dạng công bố sản phẩm vi phạm phép tắc tại những khoản 4 cùng 5 Điều này.

7. Giải pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu bỏ thực phẩm, chất, hóachất, chống sinh, thuốc thú y, thuốc bảo đảm thực vật vi phạm quy định tại Điềunày;

b) Buộc thu hồi bản tự ra mắt sản phẩmđối với thành phầm thuộc diện tự chào làng sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản4 cùng 5 Điều này.

Điều 7. Vi phạmquy định về tăng cường vi chất bổ dưỡng vào thực phẩm

1. Phạt tiền từ bỏ 5.000.000 đồng đến10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện bức tốc vi hóa học dinh dưỡnglà vitamin, khoáng chất, hóa học vi lượng thuộc hạng mục bắt phải tăng cườngvi chất bồi bổ vào thực phẩm theo luật pháp của pháp luật.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặctái chế thực phẩm; hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm so với vi phạm phương pháp tạikhoản 1 Điều này.

Điều 8. Vi phạmquy định về sử dụng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp vớithực phẩm trong sản xuất, marketing thực phẩm

1. Phạt tiền tự 10.000.000 đồng đến20.000.000 đồng so với hành vi sử dụng dụng cụ, vật tư bao gói, chứa đựng tiếpxúc thẳng với thực phẩm không thỏa mãn nhu cầu quy chuẩn kỹ thuật, cách thức an toànthực phẩm tương ứng để sản xuất, sale thực phẩm.

2. Phạt tiền tự 20.000.000 đồng đến30.000.000 đồng so với hành vi thực hiện dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếpxúc trực tiếp với thực phẩm có chứa chất ô nhiễm và độc hại hoặc lây truyền chất ô nhiễm và độc hại để sảnxuất, sale thực phẩm.

3. Hình thức xử phạt ngã sung:

Đình chỉ 1 phần hoặc toàn cục hoạtđộng sản xuất, chế biến thực phẩm trường đoản cú 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quyđịnh trên Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc biến đổi mục đích sử dụng hoặctái chế; hoặc buộc tiêu hủy dụng cụ, vật tư bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc trựctiếp cùng với thực phẩm đối với vi phạm luật pháp tại Điều này.

Mục 2. VI PHẠMQUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM trong SẢN XUẤT, kinh DOANH,CUNG CẤP THỰC PHẨM

Điều 9. Vi phạmquy định về điều kiện chung bảo đảm bình yên thực phẩm vào sản xuất, kinhdoanh, bảo vệ thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế vươn lên là thực phẩm, dụngcụ, vật tư bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

1. Phân phát tiền từ một triệu đồng đến3.000.000 đồng so với hành vi áp dụng người xúc tiếp trực tiếp cùng với thực phẩmmà không nhóm mũ, đeo khẩu trang; không giảm ngắn móng tay; đeo đồng hồ, vòng, lắc;ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm,chất cung cấp chế biến đổi thực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói, chứa đựng tiếp xúctrực tiếp cùng với thực phẩm.

2. Phân phát tiền từ 3.000.000 đồng đến5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây:

a) cống rãnh thoát nước thải bị ứ đọng đọng;không được bít kín;

b) vẻ ngoài thu gom chất thải rắn khôngcó nắp đậy;

c) không có ủng hoặc giầy, dép sử dụngriêng trong quanh vùng sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế biếnthực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

3. Phạt tiền tự 5.000.000 đồng đến7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) quy trình sản xuất lương thực khôngtheo qui định một chiều từ nguyên vật liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng;

b) khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm,nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế trở thành thực phẩm, dụngcụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc thẳng với thực phẩm bao gồm côn trùng,động đồ gia dụng gây hại xâm nhập;

c) khu vực chứa đựng, kho bảo quảnkhông tất cả hoặc không đầy đủ giá, kệ, biển khơi tên, nội quy, quy trình, chế độ vệsinh;

d) Không thực hiện hoặc thực hiện khôngđầy đủ về theo dõi nhiệt độ, nhiệt độ và các điều kiện khác đối với nguyên liệu, sảnphẩm tất cả yêu cầu bảo quản đặc biệt tại quanh vùng chứa đựng, kho bảo quản;

đ) sử dụng người trực tiếp sản xuất,kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế phát triển thành thực phẩm, dụng cụ,vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc thẳng với lương thực không thỏa mãn nhu cầu kiếnthức về an ninh thực phẩm theo lao lý của pháp luật;

e) Không sắp xếp riêng biệt theo quy địnhcủa quy định về nơi bảo vệ nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đónggói, đơn vị vệ sinh, rửa tay, nuốm đồ bảo lãnh và các khoanh vùng phụ trợ liên quan;

g) khoanh vùng chiết rót nước khoáng thiênnhiên đóng chai, nước uống đóng góp chai ko kín; không bóc biệt với những khu vựckhác; ko được trang bị khối hệ thống diệt khuẩn không khí.

4. Phạt tiền trường đoản cú 7.000.000 đồng đến10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) không có hoặc không không thiếu thiết bịchuyên dụng để kiểm soát và điều hành nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố khác ảnh hưởngđến an ninh thực phẩm so với từng nhiều loại sản phẩm;

b) ko phân loại, bảo quản riêng biệtphế thải, nguyên liệu, sản phẩm hoặc phân phối thành phẩm bị hỏng, hết thời gian sử dụng sử dụngvới các vật liệu và sản phẩm phục vụ để sản xuất, khiếp doanh;

c) bảo vệ nguyên liệu, phụ gia thựcphẩm, chất cung ứng chế biến chuyển thực phẩm, sản phẩm thực phẩm không cân xứng với điềukiện bảo quản ghi bên trên nhãn của sản phẩm đó hoặc không tương xứng với điều kiện bảoquản vị tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm đã công bố;

d) Không thực hiện thu gom, cách xử trí chấtthải, rác rến thải vào phạm vi của cửa hàng sản xuất theo điều khoản của pháp luật;

đ) Sử dụng các hóa hóa học tẩy rửa, sáttrùng không tương xứng quy định để rửa, khử trùng tay, vệ sinh cá thể và trangthiết bị, dụng cụ;

e) áp dụng hoá hóa học diệt chuột, diệtcôn trùng và động vật gây sợ hãi trong khoanh vùng sản xuất, kho đựng thực phẩm,nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế đổi thay thực phẩm, dụngcụ, vật tư bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

5. Phát tiền từ 10.000.000 đồng đến15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) vị trí sản xuất, chế biến, gớm doanh,bảo quản không đứt quãng với nguồn ô nhiễm và độc hại bụi, hóa chất độc hại và những yếu tốgây sợ khác;

b) Tường, trần, nền nhà khoanh vùng sản xuất,kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc;

c) không có hoặc không tương đối đầy đủ trang thiếtbị, dụng cụ, phương tiện đi lại rửa cùng khử trùng phù hợp quy định để rửa, khử trùngtay, vệ sinh cá thể và trang thiết bị, dụng cụ;

d) Chủ các đại lý sản xuất, sale thựcphẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế thay đổi thực phẩm, dụng cụ, vật tư baogói, chứa đựng tiếp xúc thẳng với thực phẩm không đáp ứng nhu cầu kiến thức về antoàn hoa màu theo cơ chế của pháp luật;

đ) Vi phạm những quy định khác về điềukiện bảo đảm bình an thực phẩm theo giải pháp của điều khoản trong sản xuất, kinhdoanh, bảo quản; trang thiết bị, dụng cụ; fan trực tiếp sản xuất, ghê doanh,trừ những hành vi luật tại những khoản 1, 2, 3 cùng 4, những điểm a, b, c và d khoản5, các khoản 6 với 7 Điều này.

6. Phát tiền đối với cơ sở sản xuất, chếbiến lương thực thuộc đối tượng người sử dụng bắt buộc thiết lập và áp dụng hệ thống phân tíchnguy cơ và kiểm soát điểm cho tới hạn (HACCP) hoặc các hệ thống quản lý an ninh thựcphẩm tiên tiến và phát triển khác theo nguyên lý của pháp luật trong quy trình sản xuất, kinhdoanh hoa màu theo một trong các mức sau đây:

a) vạc tiền từ bỏ 7.000.000 đồng đến10.000.000 đồng đối với cơ sở có thiết lập và vận dụng nhưng không khá đầy đủ theoquy định hoặc không cân xứng thực tế hoạt động sản xuất, marketing thực phẩm củacơ sở;

b) vạc tiền từ bỏ 10.000.000 đồng đến15.000.000 đồng so với cơ sở có tùy chỉnh cấu hình và áp dụng nhưng hồ nước sơ hệ thống quảnlý không đủ độ tin yêu hoặc ko thực hiện hành động sửa chữa, hạn chế và khắc phục khithông số đo lường và tính toán tại điểm kiểm soát và điều hành tới hạn bị vi phạm;

c) vạc tiền từ 15.000.000 đồng đến20.000.000 đồng so với cơ sở không tùy chỉnh cấu hình và vận dụng hệ thống quản lý theoHACCP hoặc các hệ thống quản lý bình yên thực phẩm tiên tiến và phát triển khác.

7. Phân phát tiền từ bỏ 15.000.000 đồng đến20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) thực hiện người sẽ mắc những bệnh màtheo chính sách của luật pháp không được gia nhập trực tiếp sản xuất, gớm doanhthực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế thay đổi thực phẩm, dụng cụ, đồ vật liệubao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;

b) thực hiện nước không đáp ứng nhu cầu quy chuẩnthuật hoặc không bảo vệ vệ sinh theo hiện tượng của lao lý tương ứng để sản xuất;để dọn dẹp trang thiết bị, dụng cụ giao hàng sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm,chất hỗ trợ chế phát triển thành thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, tiềm ẩn tiếp xúctrực tiếp cùng với thực phẩm.

8. Hình thức phạt bửa sung:

a) Đình chỉ một phần hoặc toàn thể hoạt độngsản xuất, bào chế thực phẩm từ bỏ 01 tháng mang lại 03 tháng đối với vi phạm quy địnhtại khoản 5 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

b) Đình chỉ một phần hoặc toàn cục hoạtđộng sản xuất, chế tao thực phẩm trường đoản cú 01 tháng đến 03 tháng so với vi phạm quyđịnh tại những điểm b với c khoản 6 với khoản 7 Điều này.

Điều 10. Vi phạmquy định về đk bảo đảm bình yên thực phẩm trong vận tải thực phẩm, phụgia thực phẩm, chất hỗ trợ chế phát triển thành thực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói, chứađựng xúc tiếp trực tiếp với thực phẩm

1. Phát tiền từ bỏ 3.000.000 đồng đến5.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau đây:

a) Không đáp ứng nhu cầu điều khiếu nại bảo quảntheo quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh hoặc quy định bình an thực phẩm tương xứng trong quátrình vận chuyển;

b) Vận chuyển phổ biến thực phẩm, phụ giathực phẩm, chất hỗ trợ chế đổi mới thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựngtiếp xúc thẳng với hoa màu với những loại hàng hóa khác có nguy cơ tiềm ẩn gây ônhiễm thực phẩm, trừ vi phạm luật quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Xem thêm: Ngày Nào Cũng Đắp Mặt Nạ Có Nên Đắp Mặt Nạ Hàng Ngày Không ?

2. Phát tiền trường đoản cú 5.000.000 đồng đến7.000.000 đồng so với hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm và độc hại thựcphẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến đổi thực phẩm, dụng cụ, vật tư baogói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

3. Phát tiền trường đoản cú 7.000.000 đồng đến10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện đi lại đã vận chuyển độc hại hạichưa được tẩy rửa sạch sẽ để chuyển động thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợchế đổi thay thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc thẳng vớithực phẩm.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến15.000.000 đồng so với hành vi vận chuyển tầm thường thực phẩm, phụ gia thực phẩm,chất cung ứng chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói, chứa đựng tiếp xúctrực tiếp với thực phẩm với chất, hóa chất độc hại có nguy hại gây ô nhiễm thựcphẩm.

5. Phương án khắc phục hậu quả:

a) Buộc xong xuôi việc áp dụng phương tiệnvận chuyển so với vi phạm vẻ ngoài tại Điều này;

b) Buộc biến hóa mục đích áp dụng hoặctái chế hoặc buộc tiêu diệt thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế biếnthực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc thẳng với thực phẩmvi phạm qui định tại các khoản 2, 3 với 4 Điều này.

Điều 11. Vi phạmquy định về điều kiện bảo đảm bình an thực phẩm trong sản xuất, marketing thựcphẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản

1. Phát tiền tự 5.000.000 đồng đến7.000.000 đồng so với hành vi bảo quản, vận chuyển, khai thác các loài thủy sảncó nguồn gốc từ cơ sở nuôi cấm thu hoạch, vùng nuôi thủy sản cấm thu hoạch.

2. Phân phát tiền trường đoản cú 7.000.000 đồng đến10.000.000 đồng so với hành vi thu gom, sơ chế những loài thủy sản có nguồn gốc từcơ sở nuôi cấm thu hoạch, vùng nuôi thủy sản cấm thu hoạch.

3. Phân phát tiền từ 10.000.000 đồng đến15.000.000 đồng đối với hành vi thuê người khác vận chuyển, khai quật các loàithủy sản có xuất xứ từ đại lý nuôi cấm thu hoạch, vùng nuôi thủy sản cấm thu hoạch.

4. Phân phát tiền từ 30.000.000 đồng đến50.000.000 đồng so với hành vi sản xuất thủy sản có nguồn gốc xuất xứ từ cửa hàng nuôi cấmthu hoạch, vùng nuôi thủy sản cấm thu hoạch.

5. Phân phát tiền so với hành vi đưa tạp chấtvào thủy sản; sản xuất, gớm doanh, sử dụng thủy sản bao gồm tạp chất vì được đưavào hoặc bao gồm chất bảo quản cấm thực hiện hoặc ngoài danh mục được phép sử dụngtheo một trong những mức sau đây:

a) phát tiền tự 3.000.000 đồng đến5.000.000 đồng đối với hành vi trực tiếp chuyển tạp chất vào thủy sản hoặc sử dụngthủy sản bao gồm tạp chất vì được gửi vào nhằm sản xuất, sản xuất thực phẩm;

b) phạt tiền tự 50.000.000 đồng đến70.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức đưa tạp hóa học vào thủy sản; sơ chế, chếbiến thủy sản gồm chứa tạp chất bởi vì được chuyển vào hoặc tiến hành các vận động thugom, vận chuyển, bảo vệ thủy sản gồm tạp chất bởi vì được chuyển vào để sản xuất, chếbiến, marketing thực phẩm, trừ vi phạm quy định trên điểm a khoản 5 Điều này;

c) phân phát tiền từ bỏ 80.000.000 đồng đến100.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, chế biến, sale thực phẩm thủysản có chất bảo vệ là chất, hóa chất cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục đượcphép áp dụng trong cung ứng thực phẩm mà không tới mức truy tìm cứu trọng trách hìnhsự.

6. Vạc tiền so với hành vi khai thác,thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến, sale các chủng loại thủy sản gồm độc tố tựnhiên theo một trong các mức sau đây:

a) phân phát tiền tự 20.000.000 đồng đến30.000.000 đồng so với hành vi cầm cố ý khai quật loài thủy sản tất cả độc tố tự nhiêngây nguy nan đến sức mạnh con người bị cấm sử dụng làm lương thực theo hiện tượng củapháp luật;

b) phát tiền từ 30.000.000 đồng đến40.000.000 đồng đối với hành vi chuyên chở thủy sản gồm độc tố thoải mái và tự nhiên gây nguyhại đến sức khỏe con người, trừ trường vừa lòng được ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyềncho phép;

c) phạt tiền từ bỏ 40.000.000 đồng đến50.000.000 đồng đối với hành vi thuê người khác chuyên chở thủy sản tất cả độc tố tựnhiên gây gian nguy đến sức khỏe con người, trừ trường hòa hợp được ban ngành nhà nướccó thẩm quyền cho phép;

d) phát tiền tự 80.000.000 đồng đến100.000.000 đồng so với hành vi thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến, kinhdoanh các loài thủy sản gồm độc tố thoải mái và tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con ngườidùng làm cho thực phẩm, trừ trường thích hợp được cơ sở nhà nước có thẩm quyền chophép.

7. Phát tiền tự 05 lần mang lại 07 lần giátrị thành phầm vi phạm so với hành vi luật tại khoản 5, các điểm b, c với dkhoản 6 Điều này trong trường hợp vận dụng mức chi phí phạt cao nhất của khung tiềnphạt khớp ứng mà vẫn còn đó thấp hơn 07 lần giá chỉ trị sản phẩm vi phạm mà chưa đếnmức truy vấn cứu nhiệm vụ hình sự.

8. Vẻ ngoài xử phạt vấp ngã sung:

a) tước quyền áp dụng Giấy triệu chứng nhậncơ sở đủ điều kiện bình an thực phẩm tự 04 tháng mang đến 06 tháng so với vi phạmquy định trên khoản 7 Điều này;

b) Đình chỉ một trong những phần hoặc toàn thể hoạtđộng sản xuất, sản xuất thực phẩm trường đoản cú 01 tháng mang đến 03 tháng đối với vi phạm quyđịnh tại các khoản 4 cùng 5, điểm d khoản 6 Điều này;

c) tịch thâu tang vật đối với vi phạmquy định tại Điều này.

9. Phương án khắc phục hậu quả:

Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặctái chế lương thực hoặc buộc tiêu diệt lô mặt hàng thủy sản ko đảm bảo an toàn thựcphẩm đối với vi phạm công cụ tại Điều này.

Điều 12. Vi phạmquy định về đk bảo đảm an ninh thực phẩm vào sản xuất, sale độngvật, sản phẩm động đồ tươi sống thực hiện làm thực phẩm

1. Vạc tiền trường đoản cú 01 lần đến 02 lần giátrị lương thực vi phạm đối với hành vi sale thực phẩm tươi sống tất cả nguồn gốcđộng đồ vật trên cạn bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi hương vị.

2. Phạt tiền tự 02 lần đến 03 lần giátrị thực phẩm vi phạm so với hành vi kinh doanh thực phẩm tươi sống gồm nguồn gốcđộng thiết bị trên cạn bị độc hại vi sinh vật; tồn đọng chất, hóa chất vượt giới hạntheo giải pháp của pháp luật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặctái chế hoa màu hoặc buộc tiêu diệt thực phẩm so với vi phạm pháp luật tại Điềunày.

Điều 13. Vi phạmquy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm vào sản xuất, sale thựcphẩm tươi sinh sống có nguồn gốc thực vật

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến2.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau đây:

a) không tồn tại quy định nội bộ về điều kiệnbảo đảm bình yên thực phẩm trong quá trình sản xuất;

b) ko thực hiện reviews nội bộ ítnhất mỗi năm một lần theo phép tắc của pháp luật.

2. Vạc tiền trường đoản cú 2.000.000 đồng đến3.000.000 đồng so với hành vi sơ chế, bào chế thực phẩm mà không có các quytrình kiểm soát unique nguyên liệu đầu vào và sản phẩm cuối cùng.

3. Vạc tiền từ 01 lần đến 02 lần giátrị lương thực vi phạm so với hành vi sản xuất, marketing thực phẩm tươi sốngcó xuất phát thực thứ có tối thiểu một trong những chỉ tiêu an ninh thực phẩm vượtquá số lượng giới hạn theo mức sử dụng của pháp luật.

4. Giải pháp khắc phục hậu quả:

Buộc đổi khác mục đích sử dụng hoặctái chế thực phẩm hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm nguyên tắc tại khoản3 Điều này.

Điều 14. Vi phạmquy định về đk bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm đãqua bào chế không bao gói sẵn với bao gói sẵn so với cơ sở sale thực phẩmnhỏ lẻ

1. Vạc tiền từ bỏ 500.000 đồng đến1.000.000 đồng so với hành vi marketing thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bặm bụi bờ hoặctiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm khác.

2. Phân phát tiền từ một triệu đồng đến3.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau đây:

a) vị trí kinh doanh, bày bán, bảo quảnthực phẩm bị côn trùng, động vật hoang dã gây sợ xâm nhập;

b) vi phạm quy định của pháp luật vềđiều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm;

c) phạm luật quy định của quy định về bảođảm an ninh thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc trựctiếp với thực phẩm.

3. Giải pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chuyển đổi mục đích áp dụng hoặctái chế hoa màu hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm so với vi phạm công cụ tại khoản1 Điều này.

Điều 15. Vi phạmquy định về đk bảo đảm an ninh thực phẩm trong sale dịch vụ ăn uốngthuộc loại hình cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin marketing ăn uống, nhà bếp ăntập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống, nhà hàng quán ăn ăn uống của khách hàng sạn, quần thể nghỉ dưỡng;cửa hàng nạp năng lượng uống, cửa hàng, quầy hàng marketing thức ăn uống ngay, hoa màu chínvà các loại hình khác triển khai việc chế biến, cung ứng thực phẩm

1. Phân phát tiền từ một triệu đồng đến3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bày bán, tiềm ẩn thực phẩm trênthiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh;

b) không tồn tại đủ quy định chế biến, bảoquản và sử dụng riêng so với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến;

c) vị trí chế biến, ghê doanh, bảo quảncó côn trùng, động vật gây sợ xâm nhập;

d) sử dụng người trực tiếp chế biến thứcăn nhưng không team mũ, treo khẩu trang; không giảm ngắn móng tay; không áp dụng găngtay lúc tiếp xúc thẳng với hoa màu chín, thức ăn ngay.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến5.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện hoặc thực hiệnkhông đúng qui định của quy định về cơ chế kiểm thực 3 bước;

b) Không thực hiện hoặc thực hiệnkhông đúng hình thức của lao lý về lưu mẫu mã thức ăn;

c) Thiết bị, phương tiện đi lại vận chuyển, bảoquản suất nạp năng lượng sẵn, thực phẩm sử dụng ngay không đảm bảo an toàn vệ sinh; gây ô nhiễm và độc hại đối vớithực phẩm;

d) cống rãnh thoát nước thải khu vựcchế phát triển thành bị đọng đọng; không được che kín;

đ) không có nhà vệ sinh, địa điểm rửa tay;

e) nguyên lý thu gom chất thải rắn khôngcó nắp đậy.

3. Phát tiền tự 5.000.000 đồng đến7.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng người trực tiếp chế biến thức nạp năng lượng khôngđáp ứng kỹ năng và kiến thức về an toàn thực phẩm theo chính sách của pháp luật.

4. Vạc tiền từ 7.000.000 đồng đến10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây:

a) thực hiện nước không thỏa mãn nhu cầu quy chuẩnkỹ thuật hoặc không bảo đảm an toàn vệ sinh theo hiện tượng của luật pháp tương ứng để chếbiến thức ăn; để dọn dẹp trang thiết bị, dụng cụ ship hàng chế biến, ăn uống uống;

b) Chủ đại lý không thỏa mãn nhu cầu kiến thức vềan toàn thực phẩm theo cơ chế của pháp luật;

c) Không tiến hành thu gom, xử trí chấtthải, rác rến thải vào phạm vi của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy địnhcủa pháp luật;

d) Vi phạm các quy định không giống về điềukiện bảo đảm bình yên thực phẩm theo biện pháp của lao lý trong kinh doanh dịchvụ nạp năng lượng uống, trừ các hành vi luật pháp tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, những điểm a,b với c khoản 4, khoản 5 Điều này.

5. Vạc tiền từ 10.000.000 đồng đến15.000.000 đồng so với hành vi áp dụng người đang mắc những bệnh cơ mà theo quy địnhcủa quy định không được gia nhập trực tiếp marketing dịch vụ ăn uống uống.

6. Hiệ tượng xử phạt ngã sung:

Đình chỉ 1 phần hoặc tổng thể hoạtđộng sản xuất, chế biến, tởm doanh, cung cấp thực phẩm trường đoản cú 01 tháng mang lại 03tháng đối với vi phạm phương tiện tại các khoản 4 với 5 Điều này.

Điều 16. Vi phạmquy định về điều kiện bảo đảm an ninh thực phẩm trong kinh doanh thức ăn uống đườngphố

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến1.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau đây:

a) không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị,dụng cụ đáp ứng nhu cầu theo hiện tượng của pháp luật để bày buôn bán thức ăn;

b) Thức ăn uống không được đậy đậy phòng chặnbụi bẩn; có côn trùng, động vật hoang dã gây hại xâm nhập;

c) Không sử dụng găng tay lúc tiếp xúctrực tiếp với hoa màu chín, thức nạp năng lượng ngay.

2. Phân phát tiền từ một triệu đồng đến3.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau đây:

a) sử dụng dụng cố kỉnh chế biến, ăn uống uống,vật liệu bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc thẳng với lương thực không bảo đảm an toàn antoàn hoa màu theo luật của pháp luật;

b) người đang mắc các bệnh nhưng theo quyđịnh của luật pháp không được thẳng tham gia marketing thức ăn đường phố;

c) áp dụng phụ gia lương thực được sangchia, san tách không tương xứng quy định của pháp luật để chế tao thức ăn;

d) áp dụng nước không đảm bảo vệ sinhđể bào chế thức ăn; để dọn dẹp và sắp xếp trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống uống;

đ) Vi phạm những quy định khác về điềukiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo chế độ của pháp luật trong kinh doanh thứcăn con đường phố, trừ những hành vi dụng cụ tại khoản 1, các điểm a, b, c cùng d khoản2 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu diệt thực phẩm đối với viphạm biện pháp tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 17. Vi phạmquy định về điều kiện bảo đảm an ninh thực phẩm so với thực phẩm biến hóa gen,thực phẩm chiếu xạ

1. Phạt tiền từ bỏ 10.000.000 đồng đến20.000.000 đồng đối với hành vi không tuân hành các hiện tượng về vận chuyển, lưugiữ thực phẩm thay đổi gen, sinh vật đổi khác gen sử dụng làm thực phẩm.

2. Phân phát tiền từ 30.000.000 đồng đến50.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau đây:

a) Sản xuất, sale thực phẩm từsinh vật biến hóa gen, thành phầm của sinh vật chuyển đổi gen không mang tên trongDanh mục sinh vật biến đổi gen được cấp giấy chứng thực đủ đk sử dụng làmthực phẩm;

b) Sản xuất, marketing thực phẩm từsinh vật chuyển đổi gen, thành phầm của sinh vật biến hóa gen có tên trong Danh mụcsinh vật thay đổi gen được cung cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm cho thực phẩmnhưng không tồn tại giấy xác nhận sinh vật biến hóa gen đủ điều kiện sử dụng có tác dụng thựcphẩm;

c) Sản xuất, sale thực phẩm bảoquản bằng phương pháp chiếu xạ không thuộc hạng mục nhóm hoa màu được phépchiếu xạ;

d) thực hiện chiếu xạ thực phẩm nhưngkhông tuân thủ quy định về liều lượng chiếu xạ hoặc chiếu xạ hoa màu tại cơ sởchưa đủ đk và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo phép tắc của phápluật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu diệt thực phẩm so với viphạm hiện tượng tại khoản 2 Điều này.

Điều 18. Vi phạmquy định về Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Phạt tiền từ bỏ 20.000.000 đồng đến30.000.000 đồng so với hành vi kinh doanh dịch vụ ẩm thực mà không tồn tại Giấy chứngnhận cơ sở đủ điều kiện an ninh thực phẩm, trừ trường phù hợp không trực thuộc diện phảicấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phép tắc của phápluật và vi phạm quy định trên khoản 2 Điều này.

2. Phạt tiền từ bỏ 30.000.000 đồng đến40.000.000 đồng so với hành vi sản xuất, marketing thực phẩm mà không tồn tại Giấychứng nhận đại lý đủ điều kiện an ninh thực phẩm, trừ trường hòa hợp không thuộc diệnphải cung cấp Giấy ghi nhận cơ sở đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm luật quy địnhtại khoản 3 Điều này.

3. Phạt tiền từ bỏ 40.000.000 đồng đến60.000.000 đồng so với hành vi thêm vào thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng không cóGiấy chứng nhận cơ sở đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sảnxuất tốt (GMP) thực phẩm đảm bảo an toàn sức khỏe theo lộ trình dụng cụ của pháp luật.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu thực phẩm so với viphạm chính sách tại các khoản 2 với 3 Điều này;

b) Buộc đổi khác mục đích sử dụng hoặctái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm luật tại những khoản 2và 3 Điều này.

Mục 3. VI PHẠMQUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU, XUẤTKHẨU VÀ VI PHẠM QUY ĐỊNH KHÁC VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM vào SẢNXUẤT, khiếp DOANH, CUNG CẤP THỰC PHẨM

Điều 19. Vi phạmquy định về đk bảo đảm an ninh thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuấtkhẩu

1. Vạc tiền tự 30.000.000 đồng đến40.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành kiểm tra bên nước về an toàn thựcphẩm theo cơ chế của pháp luật trong nhập vào hoặc xuất khẩu thực phẩm, phụgia thực phẩm, chất cung ứng chế biến hóa thực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói, chứađựng xúc tiếp trực tiếp với thực phẩm.

2. Phát tiền trường đoản cú 40.000.000 đồng đến60.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây trong nhập vào thực phẩm,phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế trở thành thực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói,chứa đựng xúc tiếp trực tiếp với thực phẩm:

a) Sửa chữa, tẩy xóa làm rơi lệch nộidung phiên bản tự chào làng sản phẩm, bản công cha sản phẩm, Giấy chào đón đăng ký kết bảncông cha sản phẩm, thông báo kết quả chứng thực thực phẩm đạt yêu ước nhập khẩu,Giấy triệu chứng nhận bình an thực phẩm (Chứng thư) và những loại giấy tờ, tài liệukhác;

b) cung ứng thông tin, áp dụng tài liệukhông đúng thực sự về lô hàng, sản phẩm nhập khẩu nhằm được áp dụng phương thứckiểm tra sút hoặc miễn chất vấn về bình yên thực phẩm hoặc để đưa từ phương thứckiểm tra chặt quý phái phương thức đánh giá thông thường;

c) Đưa ra lưu giữ thông trên thị trường lôhàng, món đồ thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế biến chuyển thực phẩm, dụngcụ, vật liệu bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc thẳng với thực phẩm thuộc đối tượngphải được cấp “Thông báo kết quả xác thực thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” trướckhi thông quan mà lại không thực hiện theo hiện tượng của pháp luật.

3. Vạc tiền từ bỏ 60.000.000 đồng đến80.000.000 đồng so với hành vi nhập vào thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hóa học hỗtrợ chế tao thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếpvới hoa màu thuộc đối tượng người tiêu dùng áp dụng phương thức đánh giá thông thường, kiểmtra giảm không tồn tại lấy mẫu kiểm định hoặc miễn kiểm tra về an toàn thực phẩmmà sản phẩm hoặc lô thành phầm lưu thông trên thị phần có ít nhất một trong cácchỉ tiêu an ninh thực phẩm không phù hợp với mức lao lý tại quy chuẩn, tiêuchuẩn, qui định của quy định tương ứng hoặc tầm công bố; sản phẩm thực phẩm bảovệ sức mạnh có tối thiểu một trong các chỉ tiêu quality chủ yếu làm cho công dụngcủa thành phầm không phù hợp với mức công bố.

4. Phát tiền trường đoản cú 80.000.000 đồng đến100.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán thực phẩm thuộc diện miễn đánh giá antoàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu mà lại bị quốc gia nhập khẩu trả vềmà không triển khai kiểm tra bình yên thực phẩm theo khí cụ của điều khoản trướckhi giữ thông bên trên thị trường.

5. Hình thức xử phạt ngã sung:

a) tịch thâu tang vật so với vi phạmquy định tại các điểm a và c khoản 2 Điều này trong trường đúng theo còn tang đồ vật viphạm;

b) tước đoạt quyền thực hiện Giấy tiếp nhậnđăng ký bản công bố thành phầm từ 01 tháng mang đến 03 tháng đối với sản phẩm thuộc diệnđăng ký phiên bản công bố thành phầm vi phạm dụng cụ tại khoản 1 Điều này;

c) tước quyền thực hiện Giấy tiếp nhậnđăng ký bạn dạng công bố sản phẩm từ 03 tháng cho 05 tháng đối với sản phẩm trực thuộc diệnđăng ký bạn dạng công bố sản phẩm vi phạm phương tiện tại khoản 2 Điều này;

d) tước đoạt quyền sử dụng Giấy tiếp nhậnđăng ký phiên bản công bố sản phẩm từ 05 tháng mang lại 07 tháng so với sản phẩm ở trong diệnđăng ký bản công bố sản phẩm vi phạm qui định tại khoản 3 Điều này;

đ) tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhậnđăng ký bạn dạng công bố sản phẩm từ 07 tháng đến 09 tháng so với sản phẩm nằm trong diệnđăng ký bản công bố thành phầm vi phạm biện pháp tại khoản 4 Điều này.

6. Phương án khắc phục hậu quả:

a) Buộc tái xuất thực phẩm, phụ gia thựcphẩm, chất hỗ trợ chế phát triển thành thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếpxúc thẳng với thực phẩm đối với vi phạm biện pháp tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc tịch thu thực phẩm, phụ gia thựcphẩm, chất hỗ trợ chế thay đổi thực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói, chứa đựng tiếpxúc thẳng với thực phẩm so với vi phạm cách thức tại điểm b khoản 2, cáckhoản 3 với 4 Điều này;

c) Buộc đổi khác mục đích thực hiện hoặctái chế hoặc buộc tiêu bỏ thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế biếnthực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmvi phạm khí cụ tại các khoản 3 và 4 Điều này;

d) Buộc nộp lại số tiền bằng trị giátang vật vi phạm luật trong trường vừa lòng tang vật phạm luật không còn so với hành vi viphạm phương pháp tại điểm c khoản 2 Điều này;

đ) Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩmđối với thành phầm thuộc diện tự chào làng sản phẩm vi phạm luật quy định tại Điều này.

Điều 20. Vi phạmquy định về tự công bố sản phẩm

1. Vạc tiền tự 15.000.000 đồng đến20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện thông báo, đăng tải,niêm yết bạn dạng tự ra mắt sản phẩm theo dụng cụ của pháp luật;

b) ko nộp 01 bạn dạng tự ra mắt sản phẩmđến phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền theo hiện tượng của pháp luật;

c) Không giữ giàng hồ sơ đã tự ra mắt sảnphẩm theo luật pháp của pháp luật;

d) Tài liệu bằng tiếng nước ngoàitrong làm hồ sơ tự chào làng sản phẩm không được dịch quý phái tiếng Việt với không đượccông triệu chứng theo quy định.

2. Phân phát tiền từ 20.000.000 đồng đến30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây về thực hiện phiếu kết quảkiểm nghiệm để tự công bố sản phẩm:

a) thực hiện phiếu công dụng kiểm nghiệmđã không còn hiệu lực;

b) Phiếu công dụng kiểm nghiệm ko đầyđủ chỉ tiêu an ninh thực phẩm theo công cụ của pháp luật;

c) Phiếu hiệu quả kiểm nghiệm có ít nhấtmột trong những chỉ tiêu an ninh thực phẩm không tương xứng với quy chuẩn, tiêu chuẩntương ứng hoặc không cân xứng quy định của pháp luật;

d) Phiếu kết quả kiểm nghiệm được cấpbởi phòng kiểm định không được chỉ định hoặc ko được công nhận cân xứng ISO17025;

đ) Phiếu hiệu quả kiểm nghiệm ko phảilà bản chính hoặc bạn dạng sao hội chứng thực.

3. Phát tiền trường đoản cú 30.000.000 đồng đến40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây:

a) cung cấp hoặc nhập khẩu sản phẩmthuộc diện tự ra mắt sản phẩm có ít nhất một trong số chỉ tiêu an toàn thựcphẩm không cân xứng với mức phương pháp tại quy chuẩn, tiêu chuẩn, dụng cụ củapháp luật tương ứng hoặc mức chào làng hoặc nấc ghi bên trên nhãn so với sản phẩmkhông có phiên bản tự chào làng sản phẩm;

b) câu chữ yêu mong về an ninh thực phẩmtự chào làng không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng hoặc ko phù hợpquy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ bỏ 40.000.000 đồng đến50.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau đây:

a) cung ứng hoặc nhập vào sản phẩmthuộc diện tự chào làng sản phẩm cơ mà không có phiên bản tự ra mắt sản phẩm theo quy địnhcủa pháp luật;

b) Tự công bố sản phẩm so với sản phẩmthuộc diện nên đăng ký bạn dạng công bố sản phẩm theo dụng cụ của pháp luật.

5. Vẻ ngoài xử phạt té sung:

Đình chỉ một trong những phần hoặc tổng thể hoạtđộng sản xuất, nhập khẩu hoa màu từ 01 tháng mang lại 03 tháng so với vi phạm quyđịnh tại những khoản 3 v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.