Văn bản xử lý kỷ luật học sinh

Biên bạn dạng là một loại văn bản ghi chép lại những vấn đề đã xẩy ra hoặc đã xảy ra. Biên bạn dạng không có hiệu lực pháp lý để thực hiện mà nhà yếu được sử dụng làm chứng cứ minh chứng những sự kiện thực tế đã xảy ra.


Biên phiên bản xử lý học viên vi phạm là một bề ngoài văn bản được sử dụng thịnh hành tại trường học tập khi tiến hành kỷ nguyên lý các học sinh vi phạm nội quy.

Bạn đang xem: Văn bản xử lý kỷ luật học sinh

Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm bao hàm những văn bản gì? Được lập như vậy nào?

Tìm hiểu bao gồm biên bản là gì?

Biên phiên bản là một nhiều loại văn bạn dạng ghi chép lại những vụ việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên phiên bản không bao gồm hiệu lực pháp lý để thực hiện mà nhà yếu được dùng làm triệu chứng cứ minh chứng những sự kiện thực tế đã xảy ra.

Biên bạn dạng có thể là biên bản ghi lại một sự khiếu nại như biên bạn dạng cuộc họp, biên bạn dạng hội nghị… hoặc biên bản ghi lại một hành vi rõ ràng như lập biên phiên bản hành vi vi phi pháp luật, biên bạn dạng bàn giao tài sản, biên bản giao nhận, biên bản đồng ý hoặc không chấp nhận về một câu chữ nào đó.

Biên bản xử lý học sinh vi phạm là gì?

Biên bản xử lý học sinh vi phạm là biên phiên bản được lập ra nhằm ghi chép cụ thể lại nội dung giải pháp xử lý kỷ luật so với học sinh bao gồm vi phạm những nội quy của trường, qui định của lớp.

Mục đích của biên bạn dạng xử lý học viên vi phạm là biên chép lại câu hỏi xử lý kỷ vẻ ngoài và từ đó nhằm cảnh cáo, răn đe đối với em học viên vi phạm để những em rất có thể nhận ra tội trạng của phiên bản thân và nhìn nhận, thay thế sửa chữa không phạm lại không đúng lầm.

Biên bản xử lý học sinh vi phạm thường bao hàm các câu chữ như: thông tin trường lớp, giáo viên nhà nhiệm, thông tin học sinh vi phạm, câu chữ vi phạm, bề ngoài kỷ luật, cam đoan của học sinh vi phạm, chủ ý của phụ huynh, ý kiến ở trong phòng trường….

*
*

Mẫu biên phiên bản xử lý học sinh vi phạm

Dưới đây shop chúng tôi cung cấp đến bạn đọc một vài Mẫu biên bạn dạng xử lý học viên vi phạm có thể tham khảo:

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc———————

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM

Hôm nay ngày………….tháng……………..năm …………………………………….

Tại lớp ………………. Trường …………………………………………………………………….

Thành phần gồm:

1.……………………………………………. ……………………………………………..

2..……………………………………………. …………………………………………….

3..……………………………………………. …………………………………………….

4..……………………………………………. …………………………………………….

Tiến hành lập biên bạn dạng học sinh:…………. .……………………………………………

Đã vi phạm các nội dung sau trong giờ học môn:………………………………………

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý loài kiến của giáo viên bộ môn:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý loài kiến của lớp:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý con kiến của học viên vi phạm:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

Học sinh vi phạm(Ký và ghi rõ chúng ta tên)Đại diện lớpHọ với tên(Ký với ghi rõ họ tên)Giáo viênHọ với tên(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

 Mẫu 2:

TRƯỜNG ……………………LỚP:……………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc—o0o—

BIÊN BẢNVề câu hỏi xử lý học sinh vi phạm nội quy công ty trường

Hôm nay vào khoảng ……… giờ…….. Phút, ngày……… tháng……… năm 20……..

Tại chống ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Giáo viên công ty nhiệm:………………………………………………

Cùng……………………………… bạn học sinh lớp…………………

Tiến hành lập biên phiên bản xử lí học tập sinh:………………… đã vi phạm luật nội quy của trường về……………………………………… lần thứ ………….

Ý kiến của đại diện học sinh:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của GVCN:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý loài kiến của HS vi phạm luật nội quy bên trường:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất cập nhật kỉ vẻ ngoài học sinh………………………………… với hiệ tượng …………………………………………

Bản thân học tập sinh……………………………………………… đã thi hành kỉ nguyên lý trên kể từ thời điểm này cho tới khi không còn thời hạn kỉ luật.

Giáo viên công ty nhiệm thông báo hình thức kỉ dụng cụ với mái ấm gia đình của học sinh và báo cáo với chỉ đạo nhà ngôi trường sau phiên họp.

Biên bạn dạng kết thức vào khoảng ….. Tiếng …… phút cùng ngày.

Xem thêm: Các Giai Đoạn Và Phương Pháp Điều Trị Ung Thư Đại Tràng Giai Đoạn Cuối )

CHỮ KÝ CỦA HỌC SINH BỊ XỬ LÝ

……………………………………….

……………………………………….

CHỮ KÍ CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

……………………………………….

……………………………………….

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

……………………………………….

……………………………………….

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ bởi vì – HẠNH PHÚC———–

BIÊN BẢN“V/v Xử lý học viên vi phạm nội quy”

Hôm ni vào lúc………giờ………..ngày ……..….tháng………….năm 20……..

Tại lớp ………………….trường thcs …………………………………………………….

Chúng tôi gồm bao gồm :

1. ……………………………………………. Chức vụ : Giáo viên nhà nhiệm

2. ……………………………………………. Công tác : Lớp trưởng

3. ……………………………………………. …………………………………………..

Tiến hành lập biên phiên bản học sinh vi phạm nội quy lần trang bị …………..đối với em :

NỘI DUNG

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

CAM KẾT CỦA HỌC SINH VI PHẠM

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

Biên phiên bản đã đọc cho cả lớp cùng nghe, chấp nhận và ký.

Biên bạn dạng kết thúc vào thời gian ………giờ………cùng ngày.

ngày ……tháng ……năm 20……

HS vi phạm nội quy(Ký,ghi rõ bọn họ tên)Lớp trưởng(Ký,ghi rõ họ tên)GVCN(Ký,ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc————-

BIÊN BẢN(Về bài toán xử lý học sinh vi phạm)

Hôm nay, vào khoảng ….. Giờ ….. Phút, ngày ….. Tháng …… năm 20…. Tại phòng ……….

Tôi tên là: …………………….. Là giáo viên nhà nhiệm lớp …………….

Đã xử lý học viên vi phạm như sau:

Họ tên học sinh vi phạm:……………………….là học sinh lớp .. Năm học 20…. – 20…

Lý do: ………………………………………… ……………………………………….…

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Biện pháp xử lý:

GVCN mời ông (bà):…………………………… ……………………………………

là phụ huynh của em cho họp và thông báo về nội dung vi phạm của em đồng thời để phụ huynh của em với em có lời cam kết.

Phụ huynh học sinh của em cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Học sinh cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Biên bản kết thúc thời gian ….giờ ….. Phút cùng ngày.

….ngày…tháng …năm……

Phụ huynh học tập sinh(Ký,ghi rõ chúng ta tên)Học sinh(Ký,ghi rõ bọn họ tên)Giáo viên công ty nhiệm(Ký,ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu 5:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc————-

BIÊN BẢN(V/v xử lí học viên vi phạm trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm 201……

Địa điểm: tại phòng học tập lớp …………………………………………………………..

Thành phần gồm:

Họ với tên giáo viên: ………………………………………. Dạy dỗ môn: ………………

Họ và tên học viên vi phạm: …………………………………………………………..

Đã phạm lỗi:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Học sinh vi phạm(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)Cán cỗ lớpHọ với tên(Ký cùng ghi rõ họ tên)Giáo viênHọ và tên(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

Trên đây là các nội dung liên quan đến Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm. Hy vọng những thông tin này hữu ích và giúp cho bạn giải đáp thắc mắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

 • Xưng tội quan hệ trước hôn nhân

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.