Trong Mô Hình Quan Hệ Về Mặt Cấu Trúc Thì Dữ Liệu Được Thể Hiện Trong Các

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Trong mô hình quan hệ về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các


Trong quy mô quan hệ, về mặt cấu tạo thì tài liệu được miêu tả trong các:

A. Bảng (Table)

B. Cột (Field)

C. Hàng (Record)

D. Báo cáo (Report)


*


Trong mô hình quan hệ, về mặt kết cấu thì tài liệu được biểu hiện trong đối tượng người sử dụng nào sau đây?

A. Bảng

B. Biểu mẫu

C. Báo cáo

D. Mẫu mã hỏi


Dữ liệu trong mô hình dữ liệu dục tình không buộc phải thể hiện nay ở điểm làm sao sau đây:A. Đòi hỏi người sử dụng phải nhập dữ liệuB. Bình chọn , so sánh giá trị fan nhập tài liệu vào với mức giá trị mang đến trước.C. Trong mọt quan hệ phải lập ít nhất một trực thuộc tính gồm miền là Text.D. Khám nghiệm ,so sánh tài liệu nhập vào với giá trị cho trước.


Phép cập nhật cấu trúc nào sau đây làm đổi khác giá trị những dữ liệu hiện gồm trong bảng?

A. Thêm 1 trường vào cuối bảng

B. Biến đổi kiểu tài liệu của một trường

C. Đổi tên một trường

D. Chèn một trường vào giữa những trường hiện có


: Chọn phát biểu đúng nhất

A. Không thể sửa chữa người quản ngại trị cửa hàng dữ liệu

B. Có thể thay thế sửa chữa người quản lí trị cơ sở dữ liệu nhưng đề xuất cung cấp cho tất cả những người thay thế tin tức về quyền truy vấn cập, cấu trúc dữ liệu cùng hệ thống, các ứng dụng ứng dụng đã có gắn vào

C. Có thể thay thế người quản lí trị cơ sở dữ liệu nhưng yêu cầu cung cấp cho người thay thế tin tức về quyền truy tìm cập

D. Có thể thay thế sửa chữa người quản ngại trị csdl nhưng buộc phải cung cấp cho người thay thế tin tức về quyền truy vấn cập, hệ thống bảo vệ, đảm bảo an ninh hệ thống, cấu trúc dữ liệu và hệ thống, các ứng dụng ứng dụng đã được gắn vào


Lớp 12 Tin học tập
4
0

: Để hoàn toàn có thể xem thông tin của người sử dụng học sinh tên “Nguyễn Văn A”, ta bắt buộc thực hiện làm việc nào sau đây?

A. Tìm kiếm đơn giản và dễ dàng B. Cập nhật dữ liệu

C. Mở bảng nhằm chỉnh sửa cấu trúc D. Sắp xếp


Lớp 12 Tin học
2
0

Khi kiến thiết CSDL, link được chế tạo giữa các bảng chất nhận được ta làm việc gì?

A. Tổng hơp những dữ liệu trong bảng B. Tổng thích hợp dữ liệu từ rất nhiều bảng

C. Thống kê những dữ liệu vào bảng D. Thống kê dữ liệu từ khá nhiều bảng


Xem thêm: Cách Phân Biệt Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất Chuẩn Khoa Học Nhất !!!

Lớp 12 Tin học
6
0

Các khái niệm dùng làm mô tả những yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan liêu hệ?

A. Kết cấu dữ liệu

B. Những ràng buộc dữ liệu

C. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu

D. Toàn bộ đều đúng


Lớp 12 Tin học tập
1
0

: Khi phải thêm một trường tài liệu nữa vào bảng đã chế tạo trước kia ta nên thực thiện làm việc nào sau đây?

A. Cập nhật tài liệu B. Mở bảng để chỉnh sửa cấu trúc

C. Sắp xếp D. Tìm kiếm 1-1 giản


Lớp 12 Tin học
6
0

Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1975

B. 2000

C. 1995

D. 1970


Lớp 12 Tin học
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.