Trắc Nghiệm Sinh Lý Học

AAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJDDDDDDDDDMMMMMMMMMMMMMMMMFFFFFFFFFFFFFFLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXXXXXXXXXXUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CHƯƠNG SINH HỌC TẾ BÀO ĐẠI CƯƠNG VỀ TẾ BÀO CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau sai công năng tế bào: A Đại nhiều phần tế bào phân loại sinh các tế bào A Tế bào vân không phân chia, phát triển theo chiều ngang chiều dọc củ A Tế bào thần tởm bị tổn hại phân chia trở nên tân tiến nhánh A Tế bào tuyến tiếp giáp có biến hóa hình thể nghi ngày tiết A Hồng ước lưu hành tiết khơng sinh sản Câu sau sai thành phần kết cấu màng tế bào: A Nước yếu tố dịch tế bào, chiếm 70 – 85% B bao gồm chất năng lượng điện giải K +, Na+, Ca++ … C Protein chiếm phần từ 10 - 20% khối tế bào D Cacbohydrat nhập vai trò dinh dưỡng tế bào ( các bạn sữa thành chữ »là » thành chữ« » )chức cấu tạo E Lipit chiếm 2% khối tế bào, quan trọng đặc biệt phospholipit cholesterol Câu sau cùng với màng tế bào: A Gồm đa số protein B Để số ion qua lại dựa vào kênh ion C không thấm chất tan dầu mỡ D mang lại ion ngấm qua tự không cho protein qua E Phần kỵ nước phân tử phospholipit hướng mặt màng tế bào Câu sau sai protein màng tế bào: A Protein toàn xuyên thấu bề dày màng lồi đoạn B Protein toàn hỗ trợ kênh cấu trúc, qua hóa học hòa tan nước ion khuếch tán qua màng C Protein nước ngoài biên hay nằm hồn tồn phía màng D các protein nước ngoài biên thường chuyển động men tuyệt chất bình chọn chức tế bào E Protein tồn có chuyển động protein mang, chúng vận chuyển hóa học theo chiều khuếch tán thoải mái và tự nhiên Câu sau không nên cacbohydrat màng: A Cacbohydrat thường kết phù hợp với protein, điện thoại tư vấn glycoprotein B khoảng tầm phần mười lipit màng glycolipit C Phân tử cacbohydrat gắn thêm với lõi protein nhỏ tuổi gọi proteoglycan D Glycocalyx gắn tế bào cùng với để chế tác thành tế bào E Glycocalyx thâm nhập vào bội phản ứng men những tế bào sau tế bào prokariot, ngoại trừ: A Hồng cầu B Vi sinh vật đối kháng bào C vi khuẩn D Tế bào mộc nhĩ E khôn cùng vi Câu sau ko nhiễm dung nhan thể: A cũng đều có ty lạp thể B bao gồm phân tử ADN ARN C Phân tử ADN kết phù hợp với histon số protein khác làm cho thành nhiễm sắc thể nam nữ D nói một cách khác chất nhiễm nhan sắc E Có con số tất tế bào thể, trừ trứng tinh trùng khu vực sau địa điểm sinh tổng đúng theo protein: A Nhân B phân tử nhân C Lưới nội bào trơn tru D Lưới nội bào tất cả hạt E bộ Golgi Câu sau màng tế bào: A bao hàm tòan phân tử protein B không thấm hóa học hòa chảy lipid C có thể chấp nhận được thấm qua O co D mang đến thấm hóa học điện giải biện pháp tự do, ko thấm protein E bao gồm thành phần ổn định suốt cuộc sống tế bào 10 Câu protein tế bào: A Được tổng đúng theo mạng nội bào tương trơn B Được tổng hòa hợp Golgi C Nó tổng hợp bào tương D Được kiếm tìm thấy túi đi lại nhỏ, sản phẩm lưới nội bào E nguyên vật liệu để tổng vừa lòng protein phân tử peptide amino acid HỆ THỐNG CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau với chất truyền tin trang bị hai? A Là chất tương tác với hóa học truyền tin thứ mặt tế bào B Là hóa học gắn với chất truyền tin sản phẩm công nghệ màng tế bào C Gây thỏa mãn nhu cầu trung gian bên tế bào, có tác động hormon hay chất dẫn truyền thần khiếp khác D Là hormon tế bào tiết, có kích ham mê hormon không giống E Là phân tử ATP bào tương 2 Câu sau với chống nguyên tương thích tổ chức? A có cách gọi khác HLA B thực chất lipoprotein C Chỉ có màng tế bào bạch huyết cầu D Được biểu thị gen ở nhánh ngắn nhiễm sắc đẹp thể X E một vài lớn người dân có kháng nguyên tương hợp tổ chức triển khai giống Câu sau với dịch tự miễn? A Diễn lympho T B bị đổi khác tính chất hủy diệt mơ thể B rất có thể xảy đại thực bào chuyển đổi tính chất, từ bỏ cơng tế bào thể C Là bệnh dịch đái tháo dỡ đường khơng tùy nằm trong insulin D vị số tế bào quan lại bị đổi khác HLA mình, bị coi mô kỳ lạ bị hệ lympho miễn kháng công E Là trường hợp thể tự bao gồm khả miễn dịch chống nguyên lạ Câu sau không với lysosom? A Là khối hệ thống tiêu hóa tế bào B Nó chứa men thủy phân gồm khả phân bỏ hợp chất hữu vô C Màng lysosom ngăn men thủy phân khơng cho thêm tiếp xúc với chất khác yếu tắc tế bào D Tế bào tiêu hóa học qua nhị trình độ ẩm bào thực bào E Lysosom đựng men lysozym, phân giải màng vi khuẩn, lysoferrin lắp sắt sắt kẽm kim loại khác những câu sau với lysosom, NGOẠI TRỪ: A Tất thành phầm tiêu hóa lysosom tế bào thực hiện B Lysosom tạo thành Golgi C Lysosom tiêu hóa cấu tạo tế bào bị phá hủy, vi khuẩn, tiểu phân thức nạp năng lượng đưa vào tế bào D vào lysosom có khoảng 40 men axit hydrolaz E Khi bị viêm nhiễm, men giải phóng, chúng tiêu chất tế bào những câu sau với lưới nội bào, NGOẠI TRỪ: A có loại sinh tổng đúng theo protein B bao gồm loại sinh tổng phù hợp lipit C bao gồm tế bào huyết D có loại có tương đối nhiều hạt ribosom E khoảng tầm bên lưới nội bào có tương tác với khoảng hai màng nhân Câu sau không hạt ribosom? A Là yếu tắc lưới nội bào có hạt B gồm vai trò đặc biệt quan trọng sinh tổng hợp protein C Thành phần có hỗn vừa lòng axít ribonucleic protein D các phân tử protein tổng hợp cấu tạo ribosom E Ribosom chuyển phân tử protein tổng vừa lòng vào bào tương tế bào các câu sau cùng với Golgi, NGOẠI TRỪ: A cỗ Golgi sản xuất số sản phẩm lưới nội bào B C D E 10 cấu trúc tương từ lưới nội bào ở phía tế bào, ngay gần nhân phát triển mạnh tế bào tuyến tất cả vai trò đóng gói hạt máu Câu sau ko với ty lạp thể: A Là vị trí diễn chu kỳ luân hồi Krebs B Là nơi tập trung enzym chuỗi hô hấp C Trong chất khuôn ty lạp thể có tương đối nhiều acetyl – coenzym A D Là vị trí diễn q trình mặt đường phân yếm khí E Là nơi tiếp tế lượng dạng ATP Câu sau không nên thụ thể (receptor) tế bào: A các hormone tất cả chất chất hóa học protein tiếp nhận thụ thể màng tế bào B những hormone tất cả chất kết cấu lipid tiếp nhận thụ thể bào tương C Cơ chế chức năng hormone chất lipid làm tăng tổng thích hợp protein tế bào đích D thực chất hormone tuyến gần kề amino acid, nhân tyrosine, nên chức năng thông qua chất truyền tin lắp thêm hai E hooc môn đước gắn với thụ thể dây nối hóa trị SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GÍA Màng tế bào gồm tính thấm cao nước lí sau đây? A Nước tổ hợp lớp lipit màng B Nước vận chuyển hẳn sang màng chế khuếch tán hỗ trợ C Nước phân tử nhỏ, khuếch tán đối kháng qua kênh protein màng D Nước vận chuyển tích cực và lành mạnh qua màng E Nước biến đổi hình thuận lợi Sự khuếch tán đối chọi khuếch tán cung ứng giống điểm sau đây? A đề nghị chất mang B Đi ngược cầu thang nồng độ C nút khuếch tán tăng lên cách phù hợp với nồng độ chất khuếch tán D bắt buộc thụ thể (receptor) sệt hiệu E hoạt động không đề xuất lượng ATP Khuếch tán cung ứng vận chuyển tích cực giống điểm sau đây? A yêu cầu lượng ATP cung cấp B phải enzym xúc tác C yêu cầu protein sở hữu với receptor D Đi ngược bậc thang nồng độ E có thể vận chuyển chất điện giải Câu sau với triệu chứng phân rất màng tế bào? A Tùy trực thuộc tính ngấm màng ion K + B Tùy ở trong tính ngấm màng ion na + C tăng lên men ATPase màng bị ức chế D Là bơm Na+ - K+ E đổi khác nhiều nồng độ Cl- dịch ngoại bào tăng Vận chuyển tích cực thứ phát không giống vận chuyển tích cực nguyên vạc điểm sau đây? A gồm chế bão hòa B bắt buộc protein sở hữu C cần receptor sệt hiệu D Không nhờ vào vào cầu thang nồng độ E phụ thuộc vào vào Na+ Áp suất thấm vào có tác dụng sau đây? A gửi dung môi qua màng chào bán thấm tới vùng gồm áp suất thủy tĩnh thấp B gửi dung môi qua màng buôn bán thấm trường đoản cú vùng tất cả chất hòa tan với nồng chiều cao vùng tất cả chất hài hòa với mật độ thấp C gửi dung mơi qua màng buôn bán thấm từ vùng bao gồm chất kết hợp với độ đậm đặc thấp vùng bao gồm chất hài hòa với nồng chiều cao D Chuyển chất hòa tan qua màng cung cấp thấm từ vùng có chất hòa tan với nồng độ cao vùng tất cả nồng độ rẻ E Chuyển hóa học hòa tan qua màng phân phối thấm từ bỏ vùng bao gồm chất hòa tan với mật độ sang vùng tất cả nồng độ phụ trách sang thanh lịch thấp các yếu tố sau ảnh hưởng tới mức độ khuếch tán, NGOẠI TRỪ: A tác dụng bậc thang năng lượng điện B tác dụng bậc thang lượng C tác dụng bậc thang áp suất D tính năng bậc thang nồng độ E chức năng tính thấm màng thắc mắc từ – 10: - giả dụ vế thứ mập vế vật dụng hai, vấn đáp chữ L; - nếu hai vế nhau, vấn đáp chữ B; - nếu vế thứ nhỏ vế thiết bị hai, vấn đáp chữ N nồng độ ion H+ lysosom (L/B/N) nồng độ ion H+ bào tương tế bào L Sự góp thêm phần nồng độ glucoz tiết tương mang lại độ thẩm thấu tòan phần tiết tương (L/B/N) đóng góp phần nồng độ Na+ ngày tiết tương đến độ thấm vào tòan phần máu tương N 10 Thể tích tiết tương đặc thù màu dùng làm đo chích vào da (L/B/N) thể tích máu tương tính chất màu dùng để làm đo chích vào tĩnh mạch máu L 11 nồng độ K + bào tương (L) (B) (N) mật độ K + dịch kẽ L 12 nồng độ Ca++ bào tương (L) (B) (N) nồng độ Ca++ dịch kẽ N 13 con số AND ty lạp thể (L) (B) (N) số lượng AND nhân tế bào N ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA TẾ BÀO CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau operon: A Operom bao gồm gen kết cấu enzym tương ưng B Operon tất cả gen cấu trúc điều khiển ức chế C Operon tất cả gen cấu tạo điều khiển hoạt hoá D Operom gồm gen kết cấu bô tinh chỉnh và điều khiển E Protein ức chế gắn vào tinh chỉnh thúc đẩy gắn men ARN polymeraz các câu sau cùng với operon, NGOẠI TRỪ: A Các thành phầm tế bào chế tạo gây điều hồ ngược âm tính operon B Các sản phẩm tế bào sản xuất protein ức chế để gắn bó với điều khiền ức chế, tạo protein để gắn protein hoạt hố với điều khiển và tinh chỉnh ức chế, ức sản xuất sản phẩm C hóa học hoạt hoá có tác dụng đứt ước nối cảu protein khắc chế với điều khiển, tạo trình chép sinh sản ARN D Sự mã gene operon tạo nên ARN nhằm tổng hòa hợp protein tế bào E lúc protein điều hoà gắn thêm vào tinh chỉnh gây si men ARN polymeraz, có tác dụng hoạt hoá operon những chế khám nghiệm chép operon sau đúng, NGOẠI TRỪ: A lúc ADN cuộn lại quanh protein histon, chuyển động tạo ARN B Operon soát sổ gen điều hoà, gen tạo cho protein điều hồ nước C những operon khác kiểm soát đồng thời protein đìêu hồ D Sự soát sổ xảy giai đoạn khác tổng thích hợp protein tế bào E ADN đóng góp gói đối chọi vị kết cấu đặc biệt hotline nhiễm sắc đẹp thể câu sau sai hoạt hoá enzym: A một trong những chất hoá học tạo ra thành tế bào có tính năng ức chế hệ enzym đặc hiệu sinh sản B những enzym bị bất hoạt chuyển động trở lại, hoạt hoá số hóa học hoá học C AMP vòng chất hoạt hố enzym phophorylaz để phục sinh phân tử ATP D Purin pyrimidin đề xuất cho tổng hòa hợp ADN ARN, purin chế tạo thành chúng ức chế enzym xúc tác tạo thành E lúc pymidirin tạo thành thành purin hoạt hoá enzym, khắc chế enzym bắt buộc cho sinh sản thành purin vớ câu sau cùng với sinh sản tế bào, NGOẠI TRỪ: A Sự sinh sản tế bào bước đầu chép tất ADN nhiễm sắc thể, chép hệt nhau chép ARN B Cả hàng ADN nhiễm sắc đẹp thể chép C Toàn hàng ADN chép từ đầu đến đầu D những enzym mang đến chép ADN polymeraz E Men ADN lipaz xúz tác thêm nucleotit tiếp tục từ phân tử cho tới phân tử Câu sau sai sự việc ung thư: A Ung thư đột biến tốt hoạt hoá bất thường gen B các tế bào bị bỗng nhiên biến gen tất cả khả sống so với tế bào thông thường C các tế bào bị tự dưng biến gene khơng chịu đựng điều hoà ngược để tránh phát triển mức D những tế bào ung thư bị phá huỷ hệ miễn kháng thể E Trong tế bào ung thư, thường các oncogen khác yêu cầu hoạt hoá đồng thời các câu sau dều cùng với điều hoà phát triển sinh sản tế bào, NGOẠI TRỪ: A có số tế bào trở nên tân tiến sinh sản suốt thời gian sống tế bào sinh sản máu tuỷ xương B một số trong những tế bào nơrôn vân ko sinh sản suốt đời, kể thời kì bào thai C một trong những tế bào tái sinh bạo phổi tế bào gan D Tế bào tuyến, tổ chức triển khai da, biểu mơ ruột gồm khả tái sinh cao E Sự cải tiến và phát triển tế bào điều hoà bằngcác yếu hèn tố cải tiến và phát triển Những yếu tố sau bao gồm khả gây bỗng biến gen, NGOẠI TRỪ: A một số hố chất bao gồm thuốc B Sự xạ tia X, tia gamma, tia cực tím C các tác nhân kích mê say vật D các yếu tố di truyền E Vai trò vi trùng Câu sai điểm sáng tế bào ung thư: A Tế bào ung thư thường cách tân và phát triển mức B những tế bào ung thư thường bám với trơi theo mẫu máu, bắt buộc tạo tượng di C Tế bào ung thư sản xuất yếu tố sinh mạch D tổ chức triển khai ung thư đối đầu chất dinh dưỡng với tế bào bình thường E Tế bào ung thư tất cả khả sinh sống tế bào bình thường 10 Câu không nên biệt hóa tế bào: A Biệt hóa tế bào dịch số tế bào quan trọng đặc biệt thành kết cấu khác thể B khi tế bào tăng sinh bào thai, có biến hóa đặc tính chức vật dụng lý, tạo nên biệt hóa C một số trong những tế bào bình thường mang đầy đủ thơng tin di truyền cần thiết để làm cho thể hòan chỉnh D Biệt hóa kết ức chế tinh lọc số ren họat hóa số gen khác E bộ gen ổn định tạo protein cân bằng ức chế vĩnh viễn nhóm gen tinh lọc CHƯƠNG SINH HỌC MÁU SINH HUYẾT TƯƠNG CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau với chất máu? A hóa học dịch protein hòa hợp B hỗn hợp dịch thể C tế bào liên kết đặc biệt D lếu hợp nhiều loại tế bào tiết E Hợp chất vô hữu Tỷ A B C D E trọng máu dựa vào vào yếu tố sau đây? số lượng hồng cầu số lượng bạch cầu con số tiểu mong Nồng độ protein con số huyết mong Nồng độ natri clo Độ A B C D E nhớt máu dựa vào vào yếu tố sau đây? độ đậm đặc protein số lượng huyết mong Nồng độ protein nồng độ hóa học điện giải mật độ yếu tố khiến đông máu con số tiểu ước Nồng độ phospholipid lipoprotein độ đậm đặc NaCl globulin Áp A B C D E suất thấm vào máu phụ thuộc vào vào yếu tố sau đây? mật độ NaCl protein phối hợp Nồng độ NaCl calci nồng độ clo calci độ đậm đặc albumin lipoprotein nồng độ glucose Protid máu tương bao gồm chức sau đây, NGOẠI TRỪ : A sinh sản áp suất keo dán máu B tải lipid máu C bảo đảm thể D chuyển động oxy E Đông ngày tiết Độ pH máu dựa vào chủ yếu ớt vào ion sau đây? A Na+ B Cl8 C K+ D HPO -E HCO - H+ 7.Hematocrit A Tổng B Tổng C Tổng D Tổng E Tổng tỷ lệ thể tích thể tích thể tích thể tích thể tích phần trăm hai đại lượng sau đây? huyết mong thể tích huyết tồn phần hồng cầu thể tích máu tương huyết cầu thể tích máu tương huyết cầu thể tích huyết hồng ước thể tích bạch cầu cộng cùng với tiểu cầu Áp suất keo dán giấy máu tạo cho chất sau đây? A Globulin B Albumin C NaCl D Lipoprotein E Phospholipid các lipoprotein huyết tương bao gồm chất sau đây, NGOẠI TRỪ: A Alpha - lipoprotein (High density Lipoprotein HDL) B chi phí beta – lipoprotein (Very Low Sensity Lipoprotein VDL) C Lipoprotein (Intermediate mật độ trùng lặp từ khóa Lipoprotein IDL) D Beta – lipoprotein (Low mật độ trùng lặp từ khóa Lipoprotein LDL) E Caroten 10 Hemoglobin fan trưởng thành thông thường thuộc một số loại sau đây? A Hb A B Hb C C Hb E D Hb F E Hb S 11 Câu sau trách nhiệm chủ yếu tiết tương: A chuyển động hormon B bảo trì kích thước hồng ước C vận chuyển chulomicron D Vận chuyển phòng thể E vận động O SINH HỒNG CẦU CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Hồng cầu gồm vai trò miễn dịch bao gồm khả sau đây, NGOẠI TRỪ: A duy trì lấy phức tạp kháng nguyên  kháng thể  xẻ thể tạo tiện lợi cho thực bào B phụ thuộc vào lymplo T, giúp "giao nộp" kháng nguyên đến tế bào C Có chuyển động enzyme mặt phẳng D những IgE thường dính màng hồng cầu, khiến phản ứng với kháng nguyên E những kháng nguyên màng hồng cầu đặc trưng cho nhóm máu Hemoglobin tất cả chức đệm sau đây? A Tăng tính acid ngày tiết tương B pH thay đổi C pH tăng vọt D pH bớt E Tăng tính kiềm huyết tương vitamin B12 kết hợp với yếu tố nội bảo đảm an toàn khỏi phá huỷ men vị trí sau đây? A Tụy B Gan C Ruột D Lách E dạ dày Sau B12 hấp thu từ sản phẩm công nghệ tiêu hóa dự trữ chỗ sau đây? A các mô thể B Tuỵ C Tủy xương D Gan E Lách sắt chất đặc trưng thành lập hemoglobin, hấp thu hầu hết nơi sau đây? A Tá tràng B Hổng tràng C Hồi tràng D Manh tràng E Đại tràng các chất cần thiết cho chế tạo ra hồng cầu bao gồm chất sau đây, NGOẠI TRỪ: A vi-ta-min B12 B Acid folic C chất sắt D Cholin Thymidin.( cần thiết để tạo thành chất màng hồng cầu) E hóa học đồng khi dự trữ máu thọ tháng nhân tố sau máu cố gắng đổi? A nhân tố protein B pH ( Máu nhằm lâu có biến đổi: Glucoz huyết nhà cầu thụ sản sinh acid lactic, chất tích lũy lại làm cho pH máu chuyển dần thanh lịch pH acid, ion K + hồng mong thoát ngồi ngày tiết tương, hồng mong bị bể khơng áp dụng được) C Áp suất thẩm thấu D Áp suất keo dán E Độ nhớt các kháng thể anti -A anti- B tự nhiên có hóa chất sau đây? A Ig G B Ig A C Ig M.(các chống thể anti-A, anti-B từ nhiên, hóa chất gamma – globin(IgM) hình thành tự nhiên và thoải mái tế bào miễn kháng thể SX, định suốt đời, chống thể anti-A, anti-B nhiều loại miễn dịch, hóa chất IgG, hiện ra sau trình thỏa mãn nhu cầu miễn dịch kháng nguyên kỳ lạ xâm nhập vào thể) 10 CHƯƠNG SINH TUẦN HÒAN SINH HỆ MẠCH CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ nhân tố sau làm sút áp suất đẩy (hiệu áp) động mạch? A giảm sức bọn động mạch B sút sức bọn tĩnh mạch C sút thể tích ngày tiết D Tăng áp suất tĩnh mạch trung ương E Tăng teo thắt tim Tất nguyên tố sau làm cho tăng ngày tiết áp hễ mạch, NGOẠI TRỪ: A Cung lượng tim tăng B chống lực ngoại biên tăng C tổng thể và toàn diện tích tiết tăng D Sức bọn hồi thành mạch tăng E Độ nhớt tiết tăng Sự điều đình chất bổ dưỡng khí máu mơ xảy địa điểm sau đây? A Động mạch nhà B Động mạch C Tiểu đụng mạch D mao quản E tĩnh mạch Tổng thiết diện mạch mập nơi sau đây? A Động mạch phệ B Tiểu cồn mạch C mao quản D Tĩnh mạch nhỏ tuổi E tĩnh mạch máu lớn bình thường lượng máu phân bố nhiều địa điểm sau A Động mạch B Tim C mao mạch D hệ thống tĩnh mạch E Gan hệ thống mao mạch chứa khoảng chừng lượng huyết hệ tuần hoàn A 10% B 15% C 5% D 20% 16 E 25% Đặc tính sau rượu cồn mạch giúp bất biến huyết áp có thay đổi thể tích hễ mạch: A co thắt B những trơn C bao gồm tính đàn hồi D các sợi bầy hồi E những đầu tận thần ghê Câu sau cùng với tượng tự ổn định mạch? A lúc áp suất truyền vào mạch tăng mạch teo lại trái lại B khi áp suất truyền vào mạch tăng, mạch giãn ngược lại C khi áp suất truyền vắt đổi, khơng bao gồm phản ứng thành mạch D Đáp ứng mạch chịu ảnh hưởng vào tế bào nội tị nạnh thành mạch E Khơng câu nêu tốc độ truyền mạch cao ở: A Động mạch nhà B Động mạch bự C Tiểu hễ mạch D vớ 10 Đơn vị áp suất tĩnh mạch máu trung tâm: A mmHg B milimet nước C centimet nước D centimet Hg E những câu không nên ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG MẠCH MỤC TIÊU: phân tích và lý giải chế cân bằng chỗ mạch trình bày trung tâm vận mạch xung động thần kinh trung trung ương vận mạch phân tích chế thần khiếp thực thứ thể dịch điều hòa hệ mạch CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Vùng thần tởm sau có tham gia vào phản xạ vận mạch? A Vỏ não B Vùng đồi C Hành óc D Tủy sinh sống E vớ câu sự phản xạ áp thụ quan lại có chức năng sau đây? A Nhịp tim tăng, huyết áp tăng cao B Nhịp tim chậm, tạo giãn mạch C Nhịp tim chậm, gây co mạch D Nhịp tim không chũm đổi, làm cho huyết áp tăng E Nhịp tim tăng, gây co mạch 17 Ap lực mạch tăng khi: A Tăng nhịp tim B Thể tích hèn bóp bớt C Đàn hồi đụng mạch công ty tăng D khiêm tốn động mạch nhà E tiết áp hễ mạch vừa phải tăng sút áp suất xoang cảnh làm giảm yếu tố sau đây? A Nhịp tim B teo thắt tim C áp suất máu D Kích đam mê trung trọng điểm ức chế tim E Xung động giao cảm nước ngoài biên khi áp thụ quan liêu bị sút kích thích, tất nguyên tố sau tăng, NGOẠI TRỪ: A Cung lượng tim B Nhịp tim C Tổng chống lực nước ngoài biên D hoạt động thần khiếp giao cảm E hoạt động thần gớm phó giao cảm mao mạch bạch huyết không giống mao mạch hệ thống: A Ít ngấm B Khơng tất cả lớp tế bào nội mạc C Khơng gồm valve D Khơng tất cả hệ thần kinh trung ương E Xẹp áp lực mô kẽ tăng Tăng yếu sau có tác dụng co tiểu hễ mạch hệ thống: A Nitric oxide B Angiotensin II C Atrial natriuretic peptide D Beta () antagonist E Ion Hydrogen Tính thấm mao quản thấp ở: A Thận B Lách C Gan D não E da Sự phân bố máu vào quan khác thể điều hoà kiểm soát và điều chỉnh kháng lực của: A Động mạch B Tiểu cồn mạch C Cơ thắt tiền mao quản D tĩnh mạch sau mao mạch E tĩnh mạch máu 18 10 khi xoa căng thụ thể áp suất xoang cảnh, khiến tăng: A Tổng kháng lực ngoại biên B Áp suất nhĩ bắt buộc C Trương lực tĩnh mạch D co thất E vận động thần tởm X 19 SINH THẬN SỰ LỌC TIỂU CẦU THẬN MỤC TIÊU: tế bào rả kết cấu nephron, mạch máu – thần tởm thận, phức hợp cận tè cầu trình diễn dòng ngày tiết thận, áp suất tuần hồn thận phân tích lọc tiểu mong thận: màng lọc, dịch lọc, đụng lực học, yếu hèn tố hình ảnh hưởng, cân bằng mức thanh lọc CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ kết cấu tế bào sau KHÔNG ĐÚNG nephron? A Tế bào biểu mơ ước thận tế bào gồm chân phụ thuộc vào màng đáy B Tế bào biểu tế bào ống gần gồm bờ bàn chải chế tạo ra vi nhung mao C Tế bào biểu mô đoạn dày quai Henle gồm bờ bàn chảu thơ sơ, tất cả chỗ nối chặt tế bào D Tế bào biểu mơ ống xa có bờ bàn chải các ty lạp thể ống sát E có tầm khoảng 250 ống góp lớn đổ thủy dịch vào bể thận Để tách biệt tế bào biểu mô ống ngay sát tế bào biểu tế bào ống xa, người ta phụ thuộc vào đặc điểm cấu tạo sau đây? A Ống xa gồm màng đáy dày B Ống gần tất cả màng lòng dày C Ĩng gần bao gồm bờ bàn chải rộng D Ống gần sản xuất thành phức hợp cạnh cầu thận E Ống xa tất cả chổ nối chặt tế bào Câu sau KHƠNG ĐÚNG địa điểm nephron A ước thận, ống ngay sát ống xa ở vùng vỏ thận B Đa số nephron nằm trọn vẹn vùng vỏ C số nephron nằm vùng cận tủy D số quai Henle thọc sâu vào vùng tủy E số nephron ở vùng tủy Hệ mạch máu nephron bao hàm phần sau đây, NGOẠI TRỪ: A Tiểu cồn mạch vào mong thận B Lưới mao mạch dinh dưỡng cầu thận C Tiểu động mạch D Lưới mao quản quanh ống E Quai mao mạch thẳng vasa recta Áp suất máu mao mạch mong thận cao, tiện lợi cho thanh lọc yếu tố sau đây, NGOẠI TRỪ A Tiểu hễ mạch vào mong thận ngành thẳng ngắn tiểu hễ mạch gian thùy B Lưới mao mạch cầu thận gần động mạch công ty bụng trăng tròn C Tiểu rượu cồn mạch có đường kính nhỏ tiểu hễ mạch vào D Tiểu động mạch vào có sức cản kha khá lớn E loại máu thận lớn, chiếm ¼ lượng tim Câu sau KHÔNG ĐÚNG màng lọc cầu thận thấm qua màng A Tế bào nội mơ mao mạch ước thận có khe hở với đường kính khoảng 160A B Màng đáy tất cả lỗ lọc đường kính chừng 110A C Lớp tế bào biểu mơ quấn Bowman có lỗ lọc đường kính 70A D Sự thấm qua màng dựa vào vào kích thước phân tử vật chất E Tồn albumin bao gồm trọng lượng phân tử to khơng thanh lọc qua màng lọc cầu thận Màng lọc ước thận gồm cấu tạo sau đây, NGOẠI TRỪ A Tế bào nội tế bào mao mạch mong thận B Màng đáy C những khoảng khe D Macula densa E Tế bào biểu mô ước thận Câu sau KHÔNG ĐÚNG thành phần dịch lọc cầu thận A Lượng protein chiến 0,03% lượn protein máu tương B Hemoglobin hồng mong lọc qua cầu thận khoảng 5% C các ion âm dịch lọc béo ion âm ngày tiết tương 5% D những ion dương ion dương ngày tiết tương 5% E những chất không ion hóa ure, creatinin glucose tăng lên gần 4% Động học tập lọc cầu thận dựa vào vào yếu tố sau đây, NGOẠI TRỪ A Áp suất thủy tĩnh mao mạch cầu thận B Áp suất keo dán giấy máu mao mạch mong thận C Áp suất thủy tĩnh bọc Bowman D Áp suất thũy tĩnh mao mạch cầu thận quấn Bowman hạn chế lại áp suất keo dán giấy máu mao mạch cầu thận E hệ số lọc nút lọc cầu thận 1mmHg áp suất thanh lọc 10 nấc lọc mong thận tăng lên lý do sau đây? A teo tiểu rượu cồn mạch vào B Kích yêu thích thần gớm giao cảm thận C chèn lấn bao thận D bớt nồng độ protein ngày tiết tương E bớt dòng ngày tiết thận 21 SỰ TÁI HẤP THU VÀ BÀI TIẾT CỦA ỐNG THẬN CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau KHÔNG ĐÚNG chất tái hấp phụ tiết ống thận? A gồm chất tái hấp phụ hồn tồn glucoz, protein, lipit B tất cả chất tái hấp thu theo yêu ước vitamin urê C gồm chất tiết hoàn toàn H+, co , NH3 D bao gồm chất máu theo yêu cầu chất năng lượng điện giải vượt E Nước tái hập thu theo áp suất thấm vào Na+ tái hấp thụ ống ngay gần theo chế sau đây, NGOẠI TRỪ A Na+ tái hấp phụ theo chế vận chuyển tích cực và lành mạnh nguyên phát vật dụng phát bờ màng đáy B mật độ Na+ cao long ống rẻ tế bào, buộc phải Na + khuếch tán từ bỏ lòng ống vào tế bào C trong tế bào gồm điện âm, lòng ống tất cả điện dương Na+, yêu cầu Na+ khuếch tán vào tế bào D Ở bờ bàn chải có protein mang Na+, mang thêm chất khzác, đồng di chuyển từ lòng ống vào tế bào Câu sau KHÔNG ĐÚNG tái hấp phụ glucoz ống gần A Mức thanh lọc glucoz qua cầu thận 100mg/phút, đường huyết 80mg/dL B Ngưỡng thận glucoz 180mb/dL C nếu như mức con đường huyết ngưỡng, phần glucoz ngưỡng bị đào thải hết D Glucoz vận chuyển lành mạnh và tích cực thứ phân phát đồng vận chuyển với na + trường đoản cú lòng ống vào tế bào biểu tế bào E Glucoz vận chuyển theo chế khuếch tán cung cấp từ tế bào dịch khe những câu sau cùng với tái hấp thu axit amin protein ống gần, NGOẠI TRỪ A bao gồm 30g protein thanh lọc qua cầu thận ngày B Protein tái hấp thu ẩm bào từ bỏ lòng ống vào tế bào biểu tế bào C Protein vận chuyển từ tế bào vào dịch khe nhờ chế khuếch tán cung cấp D Axit amin chuyên chở từ lòng ống vào tế chế biến vận chuyển tích cực và lành mạnh thứ phạt đồng chuyển động E Axit amin vận động từ tế bào vào dịch khe chế khuếch tán hỗ trợ Câu sau KHÔNG ĐÚNG tái hấp thụ số hóa học ống sát A những cation tái hấp thụ theo chế lành mạnh và tích cực B phần nhiều anion tái hấp phụ theo chế khuếch tán tiêu cực theo cation C Ion bicarbonate tái hấp phụ từ lòng ống vào tế bào theo chơ chế khuếch tán D số anion tái hấp thụ chế lành mạnh và tích cực như: Cl-, urat, phosphate, sulfat, nitrat E Urê tái hấp hu theo chế khuếch tán tiêu cực Khi gồm ADH, phần nước lọc tái hấp thu nhiều nơi sau ống thận A Ống ngay gần 22 B C D E Quai Henle Ống xa Ống góp vỏ Ống góp tủy khi thiếu ADH, phần nước lọc tái hấp thu những nới sau ống thận A Ống ngay sát B Quai Henle C Ống xa D Ống góp vỏ E Ống góp tủy Câu sau KHƠNG ĐÚNG sức thiết lập ống vận chuyển về tối đa glucoz A TmG 320mg/phút B Sức cài đặt ống glucoz thông thường 125mg/phút C Ngượng glucoz thận 180mg/dL huyết tương sức thiết lập ống 225mg/phút D Sức mua ống 400mg/phút lượng glucoz qua thủy dịch 80mg/phút E nếu như sức cài đặt ống 320mg/phút, khơng tất cả glucoz nước tiểu nếu như mức lọc mong thận tăng, tái hấp thu muối nước ống sát tăng thăng cầu - ống: nhân tố sau thâm nhập trình này, NGOẠI TRỪ A Tăng áp suất thủy tĩnh mao quản quanh ống B sút nồng độ Na+ xung quanh ống C Tăng áp suất keo quanh ống D Tăng cái dịch ống ngay gần E Tăng cái máu mao quản quanh ống 10 Độ thẩm thấu dịch phần nephron SAI? A Dịch trường đoản cú ống ngay gần đổ vào quai Henle gồm độ thẩm thấu 300 mosm/L B Dịch khe tủy thận, tự vùng tủy cho tới vùng tủy bao gồm độ thấm vào từ 300 mosm/L cho 1200 mosm/L C Dịch ống cho chóp quai Henle gồm độ thẩm thấu 300 mosm/L D Dịch từ quai Henle vào ống xa tất cả độ thấm vào 100 mosm/L E Dịch xuống ống góp gồm độ thấm vào 300 mosm/L 23 SỰ TÁI HẤP THU VÀ BÀI TIẾT Ở ỐNG XA VÀ ỐNG GÓP - SỰ BÀI XUẤT NƯỚC TIỂU MỤC TIÊU: Trình bày chuyển động ống xa: tái hấp thụ Na +, ngày tiết K +, tiết ion H+, tái hấp thụ nước mô tả chuyển động ống góp: máu nước tiểu quánh hay pha lỗng, sứ mệnh hormon chống niệu ADH giải thích xuất nước tiểu: dẫn nước tiểu niệu quản, cấu tạo bàng quang cung cấp thần kinh, trương lực áp suất bàng quang, bức xạ tiểu nhân thể vai trò trung tinh thần kinh điều hòa sự phản xạ tiểu luôn tiện CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Độ thấm vào dịch qua phần không giống nephron sau, NGOẠI TRỪ: A Dịch đẳng trương vào quai Henle B Dịch ưu trương qua ngành xuống quai C Dịch đẳng trương tách quai Henle D Dịch đẳng trương vào ống góp E Dịch ưu trương tách ống góp trong ống xa, tái hấp phụ Na+ tăng lên lý do sau đây? A Kích mê thích thần ghê giao cảm thận B bài tiết hormon lợi niệu natri trọng điểm nhĩ C bài trừ ADH D bài tiết aldosteron E bài trừ prostaglandin số lượng K + xuất thận giảm đk sau đây? A Tăng mẫu dịch ống xa B Tăng mức aldosteron huyết tuần hồn C Tăng chế độ ăn gồm K + D giảm tái hấp thụ Na+ ống xa E Tăng mật độ angiotensin II máu Trong đối chiếu sau ống xa ống cần nephron câu SAI? A Ống xa chịu tính năng aldosteron những ống sát B Ống xa ngấm H+ ống ngay gần C Ống xa không còn K+ những ống gần D Ống xa chịu chức năng ADH nhiều ống ngay gần E Đoạn trộn loãng nửa đầu ống xa ngấm nước ống sát Câu sau KHÔNG ĐÚNG tái hấp phụ urê? A Lượng urê xuất qua nước tiểu chiếm chừng một nửa lượng urê lọc qua mong thận B Ống ngay sát tái hấp thu urê chế khuếch tán thụ động theo cầu thang nồng độ C trên ngành xuống quai Henle, urê khuếch tán trường đoản cú dịch khe tủy vào lòng ống D Ống góp tủy ngấm urê giải pháp vừa yêu cầu E Ống xa sau ống góp vỏ thấm với urê 24 Câu sau KHÔNG ĐÚNG tái hấp thụ nước? A Ống ngay gần tái hấp thụ 65% nước B Quai Henle tái hấp thụ 15% nước C Ống xa tái hấp phụ nước 27L / 24giờ D Ống góp tái hấp thụ 9,3% nước E Nước tiểu chiếm phần 0,7% nước tức l,26L/24giờ Câu sau KHÔNG ĐÚNG bàng quang? A nhì niệu quản lí đổ vào bóng đái hai góc cao tam giác trigone B Khi bàng quang co, thành bàng quang áp chặt vào lỗ niệu đạo, làm cho nước tiểu ko trào ngược lên bể thận C Trương lực tự nhiên và thoải mái thắt tiện lợi cho nước tiểu từ bọng đái niệu đạo D Cơ thắt ngồi thắt vân chịu đưa ra phối vỏ óc E Thần kinh bỏ ra phối bọng đái thần tởm chậu contact với tủy sống qua đám rối cùng, đoạn S2 S3 Câu sau KHÔNG ĐÚNG lực căng vách bàng quang? A Khi gồm từ 30 – 50 ml nước tiểu, áp suất bàng quang tăng lên từ – 10 centimet nước B lúc thể tích thủy dịch từ 200 – 300 ml, áp suất bọng đái tăng nhanh C Khi tất cả từ 300 – 400 ml, áp suất tăng nhanh, áp suất sở D Khi bọng đái đầy nước tiểu, kích thích gây teo bàng quang, làm cho áp suất tăng trường đoản cú vài bố centimét mang đến 100 centimet nước E lúc khơng gồm nước tiểu, áp suất bàng quang khơng Câu sau KHƠNG ĐÚNG phản xạ tiểu tiện? A Khi sự phản xạ tiểu tiện đủ mạnh, gây sự phản xạ qua dây thần kinh thẹn, khắc chế thắt B sự phản xạ tiểu tiện sự phản xạ tủy trường đoản cú động, bị ức chế hay kích mê say trung trọng điểm thân não, ước não vỏ óc C những trung tâm thường xuyên ức chế bức xạ tiểu tiện, ý ước ao D những trung tâm bức tường ngăn tiểu tiện, bao gồm phản xạ tè tiện, biện pháp co liên tiếp thắt bóng đái E khi thời tiểu tiện đến, trung trọng tâm kích thích gây bức xạ tiểu tiện, đồng thời ức chế thắt 10 Câu sau KHÔNG ĐÚNG dây thần kinh chi phối bàng quang? A những sợi cảm hứng thần kinh chậu nhấn cảm mức độ căng vách bàng quang B đều sợi vận động thần ghê chậu sợi phó giao cảm C phần đông sợi vận động dẫn truyền qua thần gớm thẹn cho tới thắt bóng đái ngồi tinh chỉnh và điều khiển khơng theo nguyện vọng D đông đảo sợi giao cảm qua thần khiếp hạ vị, tương tác với đoạn L2 tủy sống có công dụng kích mê thích mạch ngày tiết E một số sợi thần kinh cảm giác qua con đường thần ghê giao cảm đưa xúc cảm đầy đau bàng quang 25 CHỨC NĂNG ĐIỀU HỊA NỘI MƠI CỦA THẬN MỤC TIÊU: Phân tích điều hòa nội mơi: điều hòa nồng độ hóa học huyết tương, ổn định áp suất thẩm thấu dịch ngoại bào, cân bằng thể tích máu, điều hòa độ pH thể ổn định huyết áp CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Aldosteron có công dụng mạnh đoạn ống thận? A mong thận B Ống ngay sát C Đoạn mỏng manh quai Henle D Đoạn dày quai Henle E Ống góp vỏ Câu sau với chức năng ADH thận? A Tăng mức lọc ước thận B Tăng xuất Na+ C Tăng tính thấm ống xa ống góp nước D Tăng xuất nước E Tăng tính thấm quai Henle nước nếu như ADH ngày tiết nhiều, tượng sau xảy ra? A Na+ tiết tương thấp tính năng pha loãng nước B Na+ huyết tương thấp tính năng ức chế thẳng ADH tái hấp thụ Na + ống xa C Khơng có chuyển đổi Na+ máu tương, tính năng pha lỗng nước cân chức năng kích ham mê trực tiếp ADH tái hấp thu Na + ống xa D Na+ ngày tiết tương cao tác dụng kích mê say trực tiếp ADH tái hấp thụ Na+ ống xa E Na+ ngày tiết tương cao tác dụng ADH có tác dụng tăng xuất nước ống góp khi ADH máu mức có tác dụng sau đây, NGOẠI TRỪ: A số lượng nước toàn phần thể tăng B số lượng nước tiểu giảm C độ đậm đặc Na+ ngày tiết tương tăng D Độ thẩm thấu thủy dịch tăng E Độ thẩm thấu ngày tiết tương giảm các câu sau cùng với chức ổn định nội mơi thận, NGOẠI TRỪ: A Thận ổn định thành phần nồng độ hóa học huyết tương B Điều hòa áp suất thấm vào dịch ngoại bào C Điều hòa số lượng tiểu ước D Điều hòa độ đậm đặc ion H+ độ pH thể E Điều hòa áp suất máu Câu sau KHÔNG ĐÚNG áp suất thẩm thấu dịch ngoại bào? 26 A Độ thấm vào dịch ngoại bào đa số nồng độ mãng cầu +, chiếm 90 B C D E xác suất Glucose urê không chế tạo độ thẩm thấu vị ADH duy trì nước, làm giảm áp suất thẩm thấu cảm hứng khát xuất tế bào nước khung người thèm nạp năng lượng muối giảm nồng độ na + dịch nước ngoài bào những yếu tố sau tham gia điều hòa thể tích huyết dịch nước ngoài bào, NGOẠI TRỪ? A phản xạ thể tích : thể tích tiết tăng thể tích thủy dịch tăng B nhân tố lợi tiểu natri vai trung phong nhĩ C chức năng aldosterone D Angiotensin II E tính năng ADH, làm cho tăng natri nước ngoài bào F Câu sau KHÔNG ĐÚNG tiết ion H+? A Ion H+ tiết lòng ống theo chế vận chuyển lành mạnh và tích cực thứ phạt ống gần, đoạn dày ngành lên quai Henle ống xa B Ở ống xa sau ống góp, ion H+ tiết chế vận chuyển tích cực và lành mạnh nguyên phạt C nguyên tắc vận chuyển lành mạnh và tích cực nguyên phát chiếm 5% toàn ion H+ ngày tiết D nồng độ ion H+ cô đặc cao làm tăng mức độ pH dịch ống E lúc độ pH đạt tới 4,5 làm chấm dứt tiết ion H+ Câu KHƠNG ĐÚNG cân bằng thăng toan kiềm máu? A khi bị toan huyết, mức tiết ion H+ thận tăng, tăng lượng ion bicarbonate dịch ngoại bào B lúc bị kiềm huyết, mật độ ion bicarbonate dịch bào giảm, thận bớt tiết ion H+ ion bicarbonate tái hấp thu C các ion bicarbonate thừa bị loại bỏ qua nước tiểu với theo ion Na+ D nhì hệ đệm tải ion H+ nút hệ phosphate hệ NH3 E một số trong những hệ đệm ion H+ không giống hệ urate citrate 10 Câu sau KHÔNG ĐÚNG hệ đệm NH3 thận? A NH3 tế bào ống thận rút tự glutamine xúc tác men glutaminase B một vài NH3 tạo ra thành từ bỏ khử acid amin acid glutamic amino acid khác C NH3 khuếch tán tiêu cực từ tế bào vào lòng ống kết hợp với H+ để sản xuất thành ion NH4 + D NH4 + khuếch tán qua màng để trở lại tế bào E Lượng NH4+ thủy dịch kiềm ngay gần khơng, lượng nước tiểu acid cao 27 CHỨC NĂNG NỘI TIẾT CỦA THẬN - THĂM DÒ CHỨC NĂNG THẬN MỤC TIÊU: so với chức nội huyết thận: hệ renin - angiotensin với chức cân bằng huyết áp; hệ erythropoietin cùng với chức kích phù hợp sản sinh hồng cầu; hệ 1,25 dihydroxycholecalciferol với đưa hóa canxi phosphat thể tế bào tả phương thức thăm dò chức thận độ thải: thăm dò chức lọc cầu thận, dò la chức tái hấp phụ tiết ống thận, C H2O từ bỏ Phân các loại chất lợi niệu chế tác dụng Giải thích phương pháp dùng thận tự tạo CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau với renin? A Renin tiết tế bào mong thận B Sự tiết renin mang tới Na+ nước từ ngày tiết tương C Tăng ngày tiết áp động mạch thận tạo kích mê thích tiết renin D Renin chuyển đổi angiotensinogen thành angiotensin I E Renin biến đổi angiotensin I thành angiotensin II Sự giải phóng renin từ phức tạp cạnh cầu thận bị ức chế yếu tố sau đây? A Kích ưa thích thần kinh giao cảm B Prostaglandin C độ đậm đặc Na+ máu bớt D Kích thích hợp macula densa E Tăng áp suất tiểu đụng mạch vào Angiotensin II có tác dụng sau đây, NGOẠI TRỪ: A Gây co tiểu cồn mạch ngoại biên, khiến tăng tiết áp trọng điểm thu tâm trương B Kích say mê lớp ước vỏ thượng thận huyết aldosteron C khiến tiết acetylcholin có tác dụng tăng dẫn truyền qua xináp D tạo hết ADH E Gây co tiểu hễ mạch thận Angiotensin II có công dụng sau thận, NGOẠI TRỪ: A Gây co tiểu đụng mạch teo nhẹ tiểu đụng mạch vào B co tiểu đụng mạch ra, làm biến đổi mức lọc ước thận C teo tiểu rượu cồn mạch ra, làm bớt xuất dịch D Làm bớt xuất sản phẩm chuyển hóa E công dụng đặc hiệu angiotensin II thận giữ lại muối nước mang đến thể Câu sau KHÔNG ĐÚNG sinh hồng cầu? A Sự thiếu tiết thiếu oxy tạo kích thích hợp tế bào cạnh mong thận B phức tạp cạnh ước thận bị kích ưng ý tiết erythrogenin C Erythrogenin hoạt động enzym, giảm gobulin huyết tương thành erythropoietin 28 D Erythropoietin kích ham mê tế bào gốc tủy xương chuyển thành tiền nguyên hồng mong E Thiếu máu thiếu oxy thẳng kích mê thích tủy xương sinh hồng ước Tiêu chuẩn chỉnh sau chất dùng để đo nút lọc ước thận SAI? A Lọc trọn vẹn qua ước thận B không tái hấp thu ống thận C Được huyết ống thận D không dự trữ thể E Không đính protein Một chất lọc tự do, mà clearance lại nhỏ tuổi clearance inulin tại sao sau đây? A có tái hấp thu hóa học ống thận B có tiết hóa học ống thận C chất khơng tiết không tái hấp phụ ống thận D hóa học gắn với protein ống thận E hóa học tiết ống gần các ống xa Thơng số sau KHƠNG đo clearance? A nấc lọc ước thận B cái huyết tương có hiệu thận C loại máu thận D chiếc huyết tương tủy thận E dòng nước tiểu xuất Tiêu chuẩn sau chất dùng làm đo chức máu ống thận SAI? A Lọc hoàn toàn qua ước thận B Được tiết trọn vẹn ống C Được tái hấp "thu ống D Không gửi hóa thể E Khơng độc thể 10 nếu chất gồm động mạch thận, khơng có tĩnh mạch thận, nguyên nhân sau đây? A Clearance với khoảng lọc ước thận B Nó đề nghị tiết ống thận C mật độ nước tiểu yêu cầu cao nồng độ tiết tương D Clearance cái huyết tương thận E Khơng câu nêu 29 30 ... Protein nhỏ gọi proteoglycan D Glycocalyx gắn tế bào với để chế tạo ra thành tế bào E Glycocalyx gia nhập vào bội nghịch ứng men những tế bào sau tế bào prokariot, nước ngoài trừ: A Hồng cầu B Vi sinh vật đối kháng bào C Vi... Màng lysosom ngăn men thủy phân khơng cho tiếp tục xúc với hóa học khác nhân tố tế bào D Tế bào tiêu chất qua nhì trình ẩm bào thực bào E Lysosom chứa men lysozym, phân giải màng vi khuẩn, lysoferrin... Lysoferrin thêm sắt kim loại khác những câu sau cùng với lysosom, NGOẠI TRỪ: A Tất thành phầm tiêu hóa lysosom tế bào sử dụng B Lysosom sản xuất thành Golgi C Lysosom tiêu hóa cấu tạo tế bào bị phá hủy, vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

 • Xưng tội quan hệ trước hôn nhân

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.