Tất tần tật về mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ là một trong những cấu trúc ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong giờ đồng hồ Anh. Đây là kết cấu thường được áp dụng trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp tương tự như trong những kì thi như IELTS hay TOEIC. Hiểu được điều này, WISE ENGLISH đã tổng hợp các kiến thức nhằm hỗ trợ chúng ta trong quy trình học với trong công việc.

Bạn đang xem: Tất tần tật về mệnh đề quan hệ

I. Định nghĩa mệnh đề quan liêu hệ

*

Mệnh đề quan hệ tình dục ( Relative Clauses) là là mệnh đề phụ được nối cùng với mệnh đề bao gồm bởi những đại từ dục tình ( who,whom, which, that) hoặc trạng từ quan hệ tình dục ( when, where, why), che khuất danh tự hoặc đại tự và vấp ngã nghĩa đến danh từ/đại từ bỏ đó.

E.g: The woman who is wearing the glasses is our new teacher.

Trong câu trên, phần in nghiêng là một trong những mệnh đề quan liêu hệ, che khuất “the woman” và dùng để làm xác định danh từ đó. Nếu bỏ mệnh đề trên, chúng ta vẫn bao gồm một câu hoàn chỉnh: The woman is our new teacher.

E.g: The little girl is Tom’s daughter. She is smiling at you.

→ The little girl, who is smiling at you, is Tom’s daughter.

Bạn gọi cũng niềm nở : TOEIC là gì? cục bộ những điều nên biết về kỳ thi TOEIC

II. Các loại mệnh đề quan lại hệ

1. Mệnh đề quan hệ khẳng định (Defining relative clause):

Là mệnh đề cung cấp những tin tức quan trọng quan trọng để xác định danh từ hoặc các danh từ bỏ đứng trước và nếu không có mệnh đề này thì câu sẽ không còn đủ nghĩa.

Mệnh đề quan hệ xác định được áp dụng khi danh tự là danh trường đoản cú không xác minh và không dùng dấu phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề chính.

E.g 1: The man whom you met yesterday is a famous lawyer.

(Người bọn ông bạn chạm chán ngày hôm qua là một trong những luật sư khôn xiết nổi tiếng.)

E.g 2: Do you remember the time when we first met each other?

(Em bao gồm nhớ thứ nhất tiên chúng ta gặp nhau không?)

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác minh (Non- defining relative clause):

Là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một thiết bị hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không xác minh không độc nhất vô nhị thiết phải bao gồm trong câu vì không có nó câu vẫn đủ nghĩa.

Mệnh đề này được sử dụng khi danh tự là danh từ xác minh và được phân làn với mệnh đề chính bởi một hoặc hai vệt phẩy (,) hay vết gạch ngang (-).

E.g 1: Hanoi, which is the capital of Vietnam, has been developing rapidly in recent years.

(Hà Nội, tp hà nội của Việt Nam, vẫn phát triển gấp rút trong những năm gần đây.)

E.g 2: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful.

(Đà Lạt, chỗ tôi đã đi vào vào ngày hè năm ngoái, là một thành phố cực kỳ đẹp.)

Lưu ý: để biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, ta để ý các điểm sau:

Khi danh từ nhưng mà nó bửa nghĩa là một danh từ bỏ riêngKhi danh từ mà nó ngã nghĩa là 1 tính từ thiết lập (my, his, her, their) Khi danh từ mà nó ngã nghĩa là 1 trong những danh từ bỏ đi với this, that, these, those,…

Có thể bạn cần biết: 8 sai lạc khi tự học tiếng Anh khiến bạn không tiến bộ

III. Đại từ quan hệ tình dục (Relative Pronouns)

*

1. WHO

Là đại từ tình dục chỉ người, quản lý ngữ mang lại động từ thua cuộc nó, theo sau who là 1 trong những động từ

E.g:

The man who is sitting by the fireplace is my father.That is the boy who helped me to lớn find your house.

 2. WHOM

Là đại từ quan hệ tình dục chỉ người, làm cho tân ngữ cồn từ thua cuộc nó, theo sau whom là 1 trong chủ ngữ

E.g:

The woman whom you saw yesterday is my aunt.The boy whom we are looking for is Tom.

 3. WHICH

Là đại từ quan hệ giới tính chỉ vật, thống trị ngữ hoặc tân ngữ mang đến động trường đoản cú sau nó, theo sau which có thể là một động từ hoặc một nhà ngữ.

E.g:

This is the book which I lượt thích best.The hat which is red is mine.

 4. THAT

Là đại từ dục tình chỉ khắp cơ thể lẫn vật, có thể sử dụng để sửa chữa thay thế cho Who, Whom cùng Which trong mệnh đề quan hệ xác định.

E.g: 

This is the book that I like best.My father is the person that I admire most.I can see the girl and her dog that are running in the park.

600 trường đoản cú vựng TOEIC chắc chắn là phải biết nhằm đạt điểm cao kì thi TOEIC tại đây:

IV.Trạng từ quan tiền hệ:

*

Trạng từ quan liêu hệ có thể được thực hiện thay cho một đại từ quan tiền hệ cùng giới từ. Phương pháp làm này sẽ làm cho câu dễ dàng nắm bắt hơn.

E.g: This is the shop in which I bought my bike. ➨ This is the shop where I bought my bike.

*

1.WHERE

Là trạng từ thay thế cho danh từ/cụm danh tự chỉ khu vực chốn, địa điểm.

….N(place) +WHERE + S + V

E.g 1: The hotel wasn’t very clean. We stayed at that hotel. 

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.

E.g 2: This is my hometown. I was born và grew up here. 

→ This is my hometown where I was born và grew up.

E.g 3: The restaurant was near the airport. We had lunch there. 

→ The restaurant where we had lunch was near the airport.

2. WHEN

Là trạng từ tình dục để sửa chữa cho các từ/từ chỉ thời gian.

…N (time) + WHEN + S + V

E.g 1: Do you still remember the day? We first met on that day.

→ bởi you still remember the day when we first met?

→ bởi you still remember the day on which we first met?

E.g 2: I don’t know the time. She will come back then.

→ I don’t know the time when she will come back.

E.g 3: That was the day. I met my wife on this day.

→That was the day when I met my wife.

3. WHY

Trạng từ tình dục why bắt đầu cho mệnh đề tình dục chỉ lý do, thường nắm cho nhiều for the reason, for that reason.

…N (reason) + WHY + S + V

E.g 1: I don’t know the reason. You didn’t go lớn school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to school.

E.g 2: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go to lớn school.

V. Mệnh đề quan hệ tình dục rút gọn

*

1. Rút gọn mệnh đề tình dục trong câu công ty động

Khi đại từ quan hệ tình dục là chủ ngữ của mệnh đề nhà động, chúng ta lược bỏ đại từ quan liêu hệ, to lớn be (nếu có) và hoạt động từ về dạng V-ing.

E.g: The girl who is sitting next to lớn the only boy in the class is my sister

→The girl sitting next khổng lồ the only boy in the class is my sister

2. Rút gọn gàng mệnh đề tình dục trong câu bị động

Khi đại từ quan hệ giới tính là công ty ngữ của mệnh đề bị động, họ lược vứt đại từ quan tiền hệ, to be và chuyển động từ về dạng phân từ II.

E.g: The house which is being built at the moment belongs lớn Mr. Thomas.

→ The house built at the moment belongs to Mr. Thomas.

3. Rút gọn gàng mệnh đề quan hệ thành dạng hễ từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành nhiều động trường đoản cú nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ tình dục có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc hiệ tượng so sánh nhất.

E.g: Chủ động: The first student who comes khổng lồ class has lớn clean the board.

→The first student to come lớn class has to lớn clean the board.

Bị động: The only picture which was painted yesterday was Mary’s.

→ The only picture to be painted yesterday was Mary’s.

4. Rút gọn gàng mệnh đề quan hệ tình dục trong câu gồm chứa tobe

Khi đại từ quan hệ giới tính theo sau là to be cùng danh từ/cụm danh từ, chúng ta lược quăng quật đại từ quan hệ cùng to be.

Eg: Football, which is a very popular sport, is good for health.

→ Football, a very popular sport, is good for health.

Trong mệnh đề quan hệ xác định, be đưa thành being:

Eg: I lượt thích the man who is always humorous.

→ I like the man being always humorous.

Mệnh đề quan hệ đựng be có bổ ngữ là 1 tính từ, lúc lược quăng quật đại từ quan liêu hệ cùng be, tính từ buộc phải đưa ra trước danh từ.

Eg: My grandmother, who is sick, never goes out of the house.

→ My sick grandmother, never leaves the house.

Bạn buộc phải biết: Sự khác biệt giữa TOEIC, IELTS với TOEFL

VI. Chú ý trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Giả dụ trong mệnh đề quan hệ bao gồm giới từ bỏ thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ vận dụng với whom và which.)

E.g: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

E.g: She can’t come lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bằng who

E.g: I’d lượt thích to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ nam nữ xác định, chúng ta cũng có thể bỏ các đại từ quan lại hệ làm túc từ:whom, which.

E.g 1: The girl you whom met yesterday is my close friend.

Xem thêm: Sụn Vi Cá Mập Có Tác Dụng Của Sụn Vi Cá Mập Có Tác Dụng Gì? Đã Ai Biết Chưa?

→ The girl you met yesterday is my close friend.

E.g 2: The book which you lent me was very interesting.

→ The book you lent me was very interesting.

5. Các cụm tự chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of có thể được dùng trước whom, which và whose.

E.g 1: I have two sisters, both of whom are students.

E.g 2: She tried on three dresses, none of which fitted her.

6. Không cần sử dụng WHO VÀ THAT sau giới từ.

Phân biệt giữa: Danh từ bỏ đếm được với danh từ không đếm được

VII. Những trường hợp cần phải dùng THAT chứ không dùng WHICH

1. Khi cụm từ đứng trước đại từ quan hệ giới tính vừa là danh trường đoản cú chỉ bạn và vật

E.g: She told me a lot about the places & people that he had visited in her country.

(Cô ấy kể cho tôi không ít về các vùng đất cùng con người cô ấy từng thăm ở non sông của cô ấy.)

2. Khi đại từ dục tình theo sau danh từ bỏ có những tính từ đối chiếu hơn nhất

E.g: This is the most interesting book that I’ve ever read.

(Đây là cuốn sách hay độc nhất tôi từng đọc.)

3. Lúc đại từ quan hệ theo sau danh từ đi cùng với all, only cùng very

E.g: That is all that I can say.

I bought the only coat that they had.

You’re the very person that I would like to see.

4. Lúc đại từ tình dục theo sau những đại trường đoản cú bất định

E.g 1: He never says anything that pleases people.

(Anh ta chả nói gì vừa lòng mọi người.)

E.g 2: She’ll tell you something that you want to lớn know.

(Cô ấy sẽ nói cho mình điều bạn muốn biết.)

VIII. Bài xích tập củng cố kiến thức (có đáp án)

Exercise 1: Choose the correct answer khổng lồ fill in blanks:

1. She is talking about the author ________book is one of the best-sellers this year.

A. Which

B. Whose

C. That

D. Who

2. He bought all the books __________are needed for the next exam.

A. Which

B. What

C. Those

D. Who

3. The children, __________parents are famous teachers, are taught well.

A. That

B. Whom

C. Whose

D. Their

4. Vị you know the boy ________we met at the các buổi party last week?

A. Which

B. Whose

C. Who is

D. Whom

5. The exercises which we are doing ________very easy.

A. Is

B. Has been

C. Are

D. Was

6. The man _______next to lớn me kept talking during the film, _______really annoyed me.

A. Having sat / that

B. Sitting / which

C. Khổng lồ sit / what

D. Sitting / who

7. Was Neil Armstrong the first person ________foot on the moon?

A. Set

B. Setting

C. Khổng lồ set

D. Who was set

8. This is the village in ________my family & I have lived for over trăng tròn years.

A. Which

B. That

C. Whom

D. Where

9. My mother, ________everyone admires, is a famous teacher.

A. Where

B. Whom

C. Which

D. Whose

10. The old building __________is in front of my house fell down.

A. Of which

B. Which

C. Whose

D. Whom

Exercise 2: Make one sentence from the two short ones:

1. She worked for a man. The man used to be an athlete. _______________________________________________________________

2. They called a lawyer. The lawyer lived nearby. _______________________________________________________________

3. I sent an email to my brother. My brother lives in Australia. _______________________________________________________________

4. The customer liked the waitress. The waitress was very friendly. _______________________________________________________________

5. We broke the computer. The computer belonged lớn my father. _______________________________________________________________

6. I dropped a glass. The glass was new.

_______________________________________________________________

7. She loves books. The books have happy endings. _______________________________________________________________

8. They live in a city. The đô thị is in the north of England. _______________________________________________________________

9. The man is in the garden. The man is wearing a xanh jumper. _______________________________________________________________

10. The girl works in a bank. The girl is from India. _______________________________________________________________

Exercise 3: Combine two sentences using relative clauses:

1. We bought a oto last week. The oto is blue.

=> The car.………………………………………………………………………

2. The girl is a singer. We met her at the party.

=> The girl……………………………………………………………………….

3. The bananas are on the table. George bought them.

=> The bananas………………………………………………………………..

4. We watched a film last night. It was really scary.

=> The film………………………………………………………………………

5. I have to lớn learn new words. They are very difficult.

=> The new words………………………………………………………………

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

B

Sau vị trí trống là danh từ bỏ “book” yêu cầu từ bắt buộc điền vào là đại từ quan hệ nam nữ whose để thay thế sửa chữa cho tính trường đoản cú sở hữu.

Dịch nghĩa: Cô ấy đang thì thầm về tác giả mà cuốn sách của ông ấy là trong những cuốn sách hút khách nhất năm nay.

A

Trong câu đại từ quan hệ “that” dùng làm thay gắng cho chủ ngữ vào mệnh đề xác định

Dịch nghĩa: Anh ấy vẫn mua tất cả những quyển sách mà đề nghị cho kỳ thi sắp tới tới.

C

Phía sau vị trí trống là danh tự “parents” cần từ nên điền vào là đại tự whose

Dịch nghĩa: hầu như đứa trẻ mà phụ huynh của chúng là giáo viên nổi tiếng thì được dạy dỗ tốt.

D

Chúng ta sử dụng whom để sửa chữa thay thế cho tân ngữ chỉ tín đồ trong câu này.

Dịch nghĩa: bạn có biết cậu bé bỏng mà chúng ta đã chạm chán ở bữa tiệc tuần trước không?

C

Chủ ngữ vùng phía đằng trước là “the exercises” (danh từ số nhiều) phải động từ lớn be là are

Dịch nghĩa: Những bài bác tập mà chúng tôi đang làm thì vô cùng dễ.

B

Rút gọn mệnh đề quan hệ ở chủ động nên động từ phía trước là Ving. Sử dụng đại từ tình dục “which” sinh sống phía sau để cố kỉnh thế cho tất cả mệnh đề ở phía trước.

Dịch nghĩa: Người đàn ông nhưng mà ngồi bên cạnh tôi thường xuyên nói chuyện suốt cả cỗ phim, điều nhưng thực sự đã làm cho tôi bực mình.

C

Trong câu bao gồm the first… nên khi rút gọn gàng mệnh đề tình dục ta sử dụng to V.

Dịch nghĩa: có phải Neil Armstrong là người thứ nhất đã để chân lên khía cạnh trăng không?

A

In which = where: thay thế cho các từ vị trí chốn.

Dịch nghĩa: Đây là ngôi làng nhưng tôi và gia đình đã sinh sống được hơn hai mươi năm rồi.

B

Thay nạm cho tân ngữ chỉ người nên câu trả lời là whom.

My mother is a famous teacher. Everyone admires her. (tân ngữ)

=> My mother, whom everyone admires, is a famous teacher.

Dịch nghĩa: chị em tôi, người mà mọi bạn ngưỡng mộ, là thầy giáo nổi tiếng.

B

Thay vậy cho chủ ngữ chỉ vật nên đáp án là which.

The old building fell down. It is in front of my house.

=> The old building which is in front of my house fell down.

Dịch nghĩa: Tòa đơn vị cũ sinh hoạt phía trước bên tôi sẽ đổ xuống.

Exercise 2:

1. She worked for a man who used to lớn be an athlete.

2. They called a lawyer who / that lived nearby.

3. I sent an email to my brother who / that lives in Australia.

4. The customer liked the waitress who / that was very friendly.

5. We broke the computer which / that belonged khổng lồ my father.

6. I dropped a glass which / that was new.

7. She loves books which / that have happy endings.

8. They live in a city which / that is in the north of England.

9. The man who is wearing a xanh jumper is in the garden.

10. The girl who/ that works in a ngân hàng is from India.

Exercise 3:

1. The oto which we bought last week is blue.

2. The girl whom we met at the buổi tiệc ngọt is a singer.

3. The bananas which George bought are on the table.

4. The film which we watched last night was really scary.

5. The new words which I have to learn are very difficult.

Qua bài học kinh nghiệm trên, WISE đã chia sẻ toàn bộ kiến thức về Mệnh đề quan hệ giới tính ( Relative clauses ). Hi vọng những tin tức trên hữu ích với các bạn. Trong khi đừng quên theo dõi các nội dung bài viết mới của WISE với follow Fanpage, Cộng đồng nâng band thần tốc, kênh Youtube của WISE ENGLISH nhằm nhận được không ít thông tin cùng tài liệu hữu dụng nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.