Sơ Yếu Lý Lịch Học Sinh Mầm Non

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thống trị viên chức…………….

Bạn đang xem: Sơ yếu lý lịch học sinh mầm non

Số hiệu viên chức: ………..

Cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức ……………………..…….

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

Ảnh màu (4 x 6 cm)

1) Họ cùng tên khai sinh (viết chữ in hoa)………………………….............……………….

2) tên gọi khác:………………………………………………………..............................

3) Sinh ngày: ……tháng……năm……….., giới tính (nam, nữ): …………………….....

4) địa điểm sinh: buôn bản …………….., Huyện…………….., tỉnh …………………………........

5) Quê quán: xóm ………...……., Huyện………..............…….., tỉnh ………………................................

6) Dân tộc: ……………………………………….., 7) Tôn giáo: ..............…….....................................................

8) Nơi đk hộ khẩu thường trú: ……………………..........….………............................................................

(Số nhà, con đường .phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) địa điểm ở hiện nay nay: ……………………………….……………………………….……...............................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) nghề nghiệp và công việc khi được tuyển dụng: ……………………….............................………….….............................

11) Ngày tuyển dụng:…../…./…...…, cơ quan tuyển dụng: ….……..........................………………………........

12) chuyên dụng cho (chức danh) hiện nay tại: ……………………………………...............................……............................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) các bước chính được giao: ………………….………………...........................................................………

14) Chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức: ………………….Mã số: ……..............................…………........…….

Bậc lương:……, Hệ số:…….., Ngày hưởng: …../..…./……, Phụ cấp cho chức vụ:…. Phụ cung cấp khác:.....................

15.1- trình độ chuyên môn giáo dục càng nhiều (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ………………......................

15.2- trình độ chuyên môn cao nhất: …………………………...........................……….......................……

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; siêng ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ……………..........…..15.4- làm chủ nhà nước:……........................….....................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp cho và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, nhân viên chính, chăm viên, cán sự, )

15.5- bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp.................................................................................

Xem thêm: Dầu Gội Ngăn Rụng Tóc Megumi, Dầu Gội Megumi Chính Hãng Giá Tốt Tại Bachhoaxanh

15.6- nước ngoài ngữ: ………………...................…………..15.7- Tin học:…...........…………………............…

(Tên ngoại ngữ + trình độ A, B, C, D,... )..................................................................... (Trình độ A, B, C,...)

16) Ngày vào Đảng cùng sản Việt Nam: ……/…../……, Ngày chủ yếu thức:…../…../…....................................

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: ……………………………............................................................

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,.... Và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ: …../……./……., Ngày xuất ngũ: …../…./….., Quân hàm cao nhất: ….............................

19) thương hiệu được phong tặng kèm cao nhất: …………………………………………..............................................

(Anh hùng lao động, hero lực lượng vũ trang; bên giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân cùng ưu tú)

20) sở trường công tác: ………………………………………………………….....………...................................

21) Khen thưởng: ……………………………....... 22) Kỷ luật: ………………….............................................…

(Hình thức cao nhất, năm nào) ........................................................................................................................

(về đảng, chính quyền, đoàn thể bề ngoài cao nhất, năm nào)

23) triệu chứng sức khỏe:………………………, Chiều cao:…, cân nặng nặng: …… kg, đội máu:......................

24) Là yêu mến binh hạng:.....…./…......, Là con mái ấm gia đình chính sách: ….....…………...................................

(Con thương binh, con liệt sĩ, fan nhiễm độc hại da cam Dioxin)

25) Số chứng tỏ nhân dân: ……....................….Ngày cấp: …../…../….. 26) Số sổ BHXH: ………...........

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm- Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, hội chứng chỉ, trình độ chuyên môn gì

………………….

…………………

…/…-…/…

……………..

………………

………………….

…………………

…/…-…/…

……………..

……………….

………………….

…………………

…/…-…/…

……………..

………………

………………….

…………………

…/…-…/…

……………..

………………

Ghi chú: vẻ ngoài đào tạo: bao gồm qui, trên chức, chăm tu, bồi dưỡng.../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ……

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm cho tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác (đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), đề cập cả thời gian được đào tạo, tu dưỡng về chăm môn, nghiệp vụ, …

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

29) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm

Mã CDNN/bậc

Hệ số lương

30) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HOẶC SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Người khaiTôi xin khẳng định những lời khai trên đấy là đúng sự thật(Ký tên, ghi rõ họ tên)

………, Ngày….tháng……năm 20……Thủ trưởng cơ quan, solo vị làm chủ hoặc sử dụng viên chức(Ký tên, đóng góp dấu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

  • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

  • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

  • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

  • x