Rút Gọn Đại Từ Quan Hệ

Khi nào rất có thể rút gọn mệnh đề tình dục và khi như thế nào không? Và làm cố gắng nào nhằm rút gọn gàng mệnh đề quan hệ một cách chính xác nhất?

Qua bài viết dưới phía trên bạn sẽ tất cả câu trả lời đúng mực nhất cho toàn bộ các sự việc trên.

Bạn đang xem: Rút gọn đại từ quan hệ

I. Những dạng rút gọn mệnh đề quan hệ giới tính thông dụng nhất

1. Rút gọn mệnh đề quan tiền hệ bằng cách dùng V-ing

Nếu động từ trong mệnh đề quan lại hệ ở thể công ty động, ta cần sử dụng cụm hiện tại phân từ cố cho mệnh đề đó.

Cách làm: Lược quăng quật đại từ quan lại hệ cùng trợ đụng từ, chuyển động từ chủ yếu về nguyên chủng loại và thêm đuôi – ing.

Ví dụ:

The man who is standing there is my brother => The man standing there is my brotherDo you know the boy who broke the windows last night? => vày you know the boy breaking the windows last night?

2. Rút gọn bằng cách dùng V-ed

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động ta dùng các quá khứ phân từ cầm cho mệnh đề đó

Ví dụ:

The books which were written by nam giới Cao are interesting => The books written by nam Cao are interesting.The students who were punished by teacher are lazy =>The students punished by teacher are lazy.

3. Rút gọn bởi "to V"

Dùng khi danh từ bỏ đứng trước có các chữ dưới đây bổ nghĩa: the only, the first, the second,… the last, đối chiếu nhất, mục đích.

Ví dụ: John is the last person who enters the room = John is the last person to enter the room.

Động từ bỏ have/hadI have many things that I must bởi vì => I have many things to do

Đầu câu là Here (tobe), there (tobe)

There are six letters which have khổng lồ be written today => There are six letters lớn be written today.

4. Rút gọn mệnh đề quan tiền hệ bằng cụm danh từ

- cần sử dụng khi mệnh đề quan lại hệ có dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ

- phương pháp làm: bỏ who ,which cùng be.

Ví dụ: Football, which is a popular sport, is very good for health => Football, a popular sport, is very good for health.

5. Mệnh đề quan hệ tính từ tất cả chứa to lớn be và tính từ/cụm tính từ 

Loại bỏ đại từ quan liêu hệ và tobe=> không thay đổi tính tự phía sau

Ví dụ: My grandmother, who is old & sick, never goes out of the house => My grandmother, old and sick, never goes out of the house.

II. Hướng dẫn cách làm dạng bài rút gọn mệnh đề quan hệ 

Khi học tập thì ta học tập từ dễ dàng đến khó khăn nhưng khi làm bài bác thì trái lại phải suy đoán từ khó đến dễ.

Bước 1:

 - tra cứu xem mệnh đề tính từ nằm đâu - các mệnh đề tính từ bỏ thường ban đầu bằng Who, Whom, Which...

Bước 2 :

Bước này chủ yếu là bớt từ mệnh đề xuống các từ, tuy nhiên cách suy luận cũng yêu cầu theo vật dụng tự nếu như không sẽ làm sai.

Ví dụ:

This is the first man who was arrested by police yesterday.

Mới nhìn ta thấy đấy là câu bị động ,nếu nhanh lẹ thì sẽ dễ dãi biến nó thành :

This is the first man arrested by police yesterday sai

Nhưng giải đáp đúng cần là :

This is the first man lớn be arrested by police yesterday đúng

 Lưu ý:

Chỉ có hai đại từ quan hệ nam nữ là whom với which thường sẽ có giới từ đi kèm và giới từ rất có thể đứng trước những đại từ quan hệ nam nữ hoặc cuối mệnh đề quan hệ.Khi giới tự đứng cuối mệnh đề dục tình thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ giới tính và có thể dùng that gắng cho whom với which trong mệnh đề dục tình xác định.Khi giới tự đứng trước đại từ tình dục thì ta không thể vứt đại từ quan hệ và không thể sử dụng that ráng cho whom cùng which

III. Hồ hết quy tắc nên nhớ lúc rút gọn mệnh đề quan liêu hệ 

1. Các đại từ tình dục có tính năng tân ngữ trong mệnh đề quan tiền hệ khẳng định đều có thể lược bỏ.

Ví dụ:

Do you know the boy (whom) we met yesterday? (Bạn tất cả biết nam giới trai mà chúng ta gặp ngày hôm qua không?) That’s the house (which) I have bought. (Đó là ngôi nhà tôi sẽ mua)

- tuy nhiên các đại từ tình dục có chức năng tân ngữ trong mệnh đề quan hệ nam nữ không khẳng định không thể lược bỏ.

Ví dụ: Mr Tom, whom I spoke on the phone lớn , is very interested in our plan. (Ông Tom, tín đồ mà chúng ta nói chuyện điện thoại với, khôn xiết hứng thú với kế hoạch của chúng ta)

2. Khi danh tự được kể tới là tân ngữ của giới từ, ta rất có thể đưa giới từ kia đứng trước đại từ quan liêu hệ. Trường đúng theo này chỉ được sử dụng Whom và Which

Ví dụ: 

Miss Brown, with whom we studied last year, is a very nice teacher. (Cô Brown, fan mà chúng ta học cùng năm ngoái, là một trong giáo viên cực kỳ tốt)Mr. Cater, khổng lồ whom I spoke on the phone last night, is very interested in our plan. (Ông Cater, bạn mà tôi nói chuyện điện thoại với buổi tối qua, siêu hứng thú với kế hoạch của chúng ta)Fortunately we had a map, without which we would have got lost. (May mắn thay họ có một cái bản đồ, nếu không có nó họ sẽ bị lạc)

3. để ý cách dùng của các cấu trúc mở đầu cho mệnh đề quan lại hệ: all, most, none, neither, any, either, some, (a)few, both, half, each, one, two, several, many, much, + of which/whom

Ví dụ:

Daisy has three brothers, all of whom are teachers. (Daisy tất cả 3 fan anh trai, cả 3 phần lớn là giáo viên)I tried on three pairs of shoes, none of which fitted me. (Tôi đã trải 3 đôi giày, không có đôi như thế nào vừa với tôi)He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer. (Anh ấy hỏi tôi không hề ít câu hỏi, phần lớn tôi quan yếu trả lời)Two boys, neither of whom I had seen before, came into my class. (Hai con trai trai, không người nào trong số họ tôi từng gặp gỡ trước đó, bước vào lớp của tôi)

4. Những trường hợp dưới đây thường bắt buộc dùng ‘that’

Khi cụm từ đứng trước vừa là danh trường đoản cú chỉ tín đồ và vật. Sau các tính từ đối chiếu hơn nhất, first cùng last

Ví dụ: 

This is the most interesting film that I’ve ever seen. (Đây là tập phim thú vị nhất mà tôi từng xem)Moscow is the finest city that she’s ever visited. (Moscow là thành phố đẹp tuyệt vời nhất mà cô ấy từng cho du lịch)

IV. Bài tập rút gọn mệnh đề quan lại hệ

Bài 1. Dùng kết cấu rút gọn gàng mệnh đề quan hệ nam nữ viết lại các câu sau

1. The man who is standing there is a clown.

2 .The envelop which lies on the table has no stamp on it.

3. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes & explosives.

4. My grandmother, who is old và sick, never goes out of the house.

5. The student don"t know how to vì chưng exercise which were given by the teacher yesterday.

6. The diagrams which were made by young Faraday were sent lớn Sir Humphry Davy at the end of 1812.

7. The gentleman who lives next door to me is a well-known orator.

Xem thêm: Tại Sao Phải Thực Hiện Chế Độ Sinh Hoạt Hợp Lý Trong Trường Mầm Non

8. All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.

9. All students don"t hand in their papers will fail in the exam.

10. I saw many houses that were destroyed by the storm.

Đáp án:

1. The man standing there is a clown.

2. The envelop lies on the table has no stamp on it.

3. Benzene, discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives.

4. My grandmother, being old và sick, never goes out of the house.

5. The student don"t know how to vày exercise given by the teacher yesterday.

6. The diagrams made by young Faraday were sent khổng lồ Sir Humphry Davy at the over of 1812.

7. The gentleman living next door khổng lồ me is a well-known orator.

8. All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless.

9. All students not handing in their papers will fail in the exam.

10. I saw many houses destroyed by the storm.

Bài tập 2: Use reduced relative clauses in place of the relative clauses

1. I was the only one who realized him.

2. I have some homework which I must vày tonight.

3. Our solar system is in a galaxy that is called the Milky Way.

4. I was awakened by the sound of a laughter which came from the room which was next to mine at the motel.

5. There are six reports which have khổng lồ be typed today.

Đáp án:

 1. I was the only one lớn realize him.

2. I have some homework to vì tonight.

3. Our solar system is in a galaxy called the Milky Way.

4. I was awakened by the sound of a laughter coming from the room next lớn mine at the hotel.

5. There are six reports to be typed today.

Trên đấy là những điều bạn cần phải biết về biện pháp rút gọn mệnh đề quan hệ tình dục trong giờ đồng hồ Anh. Chúng ta nhớ liên tục luyện tập để có thể sớm nắm rõ chủ thể ngữ pháp này nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.