Phạm trù lợi nhuận bình quân đã che giấu quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa như thế nào

a) ngân sách chi tiêu sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa Như họ đã biết, muốn tạo ra giá trị sản phẩm hóa, tất yếu phải ngân sách chi tiêu một số lao rượu cồn nhất định, hotline là giá cả lao động, bao gồm lao cồn quá khứ với lao động hiện tại.

Bạn đang xem: Phạm trù lợi nhuận bình quân đã che giấu quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa như thế nào


a) Chi phí chế tạo tư phiên bản chủ nghĩa

Như họ đã biết, muốn tạo nên giá trị hàng hóa, thế tất phải ngân sách một số lao rượu cồn nhất định, điện thoại tư vấn là chi tiêu lao động, bao hàm lao đụng quá khứ cùng lao hễ hiện tại. Lao rượu cồn quá khứ (lao động vật hoang dã hóa) có nghĩa là giá trị của tư liệu cấp dưỡng (c); lao động hiện tại (lao rượu cồn sống) có nghĩa là lao cồn lạo trả giá trị mới (v + m).

Đứng trên cách nhìn xã hội mà lại xét, chi phí lao cồn đó là túi tiền thực tế của buôn bản hội, chi tiêu này tạo thành giá trị hàng hóa. Cam kết hiệu giá chỉ trị sản phẩm & hàng hóa là w

W = c + v + m

Về mặt lượng:

Chi phí thực tế = quý hiếm hàng hóa


Song, đối với nhà bốn bản, chúng ta không phải chi tiêu lao đụng để cấp dưỡng hàng hóa, cho nên vì thế họ không suy xét điều đó. Bên trên thực tế, bọn họ chỉ quan tâm đến việc ứng tư phiên bản để mua bốn liệu sản xuất (c) và tải sức lao động (v). Vày đó, công ty tư phiên bản chỉ xem hao tổn phí hết bao nhiêu tư bản, chứ bên cạnh đến hao giá thành hết từng nào lao động xã hội. C.Mác gọi chi phí đó là giá cả sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa, cam kết hiệu là k.


k = c + v

Vậy, ngân sách sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa là bỏ ra phi về tư phiên bản bất biến hóa và tư bạn dạng khả biến hóa mà đơn vị tư bạn dạng bỏ ra để cung cấp hàng hóa.

Khi xuất hiện thêm chi phi sàn xuất bốn bàn chũ nghĩa, thì còng thức eiá trị hàng hóa (W = c + v + m) sổ gửi thành W = k + m.

Như vậy, giữa ngân sách chi tiêu thực tế và chi tiêu sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa có sự khác nhau về cả mặt hóa học lẫn mặt lượng.

Về mặt chất: giá thành thực tế là túi tiền lao động, phản ảnh đúng, không thiếu hao phí lao động xã hội cần thiết để chế tạo và tạo thành giá trị mặt hàng hóa, còn giá cả sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa (k) chỉ phản ánh hao tổn phí tư phiên bản của công ty tư bản mà thôi, nó không lạo ra quý giá hàng hóa.

Vì vậy, C.Mác chứng tỏ phạm trù ngân sách chi tiêu sản xuất không có quan hệ gì với việc hình thành quý giá hàng hóa, cũng giống như không bao gồm quan hệ gì với quy trình làm mang lại tư bạn dạng tăng thêm giá trị.

Về khía cạnh lượng: giá cả sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa luôn luôn nhỏ tuổi hơn chi phí thực tế:

(c + v) 1) là 1.200 đơn vị tiền tệ; số tư phiên bản lưu rượu cồn (c2 và v) là 480 đơn vị tiền tệ (trong đó cực hiếm của nguyên nhiên, vật liệu (c2) là 300, tiền công (v) là 180). Nếu như tư phiên bản cố định hao mòn hết trong 10 năm, có nghĩa là mỗi năm hao mòn 120 đơn vị chức năng tiền tệ, thì:

Chi phí thêm vào (k) là: 120 + 480 = 600 đơn vị tiền tệ.

Tư bạn dạng ứng trước (K) là: 1.200 + 480 = 1.680 đơn vị tiền tệ.

Tức là K > k

Nhưng lúc nghiên cứu, C.Mác thường giả định tư bạn dạng cố định hao mòn không còn trong một năm, phải tổng tư bản ứng trước (K) và giá thành sản xuất luôn luôn bằng nhau (K = k).

Việc hình thành ngân sách sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa (k) che đậy thực chất bóc lột của nhà nghĩa tư bản. Cực hiếm hàng hóa: w = k + m, trong số ấy k = c + v. Quan sát vào phương pháp trên thì sự rành mạch giữa c với v đã đổi mới mất, fan ta thấy dường như k xuất hiện m. Chính ở đây ngân sách lao rượu cồn bị bịt lấp bởi giá cả tư bản (k), lao hễ là thực thể, là xuất phát của cực hiếm thì bị đổi thay mất, và giờ đây hình như toàn bộ chi phí sán xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện giá trị thặng dư.

b) Lợi nhuận

Giữa giá bán trị sản phẩm & hàng hóa và giá thành sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn luôn luôn có khoảng chênh lệch, cho nên vì vậy sau khi bán hàng hóa (giả định: giá cả = giá trị), nhà tư bạn dạng không hồ hết bù đắp đúng số tư bạn dạng ứng ra, ngoài ra thu về được một số tiền lời ngang bởi với m. Số tiền này được gọi là lợi nhuận, cam kết hiệu là p.


Giá trị thặng dư được so với toàn bộ tư bạn dạng ứng trước, được ý niệm là bé đẻ của toàn thể tư bạn dạng ứng truớc đang mang hình thức biến tướng là lợi nhuận.

Xem thêm: Bị Bỏng Nên Kiêng Ăn Gì, Nên Ăn Gì Mau Lành, Không Bị Sẹo? Bị Bỏng, Kiêng Ăn Gì Để Tránh Bị Sẹo

Nếu ký kết hiệu lợi nhuận là p. Thì công thức:

W = c + v + m = k + m bây giờ sẽ gửi thành:

W = k + p

Vậy giữa p và m bao gồm gì giống cùng khác nhau?

Giống nhau: cả lợi nhuận (p) và gá trị thặng dư (m) đều sở hữu chung một xuất phát là tác dụng lao hễ không công của công nhân.

Khác nhau:

Phạm trù giá trị thặng dư phản ảnh đúng nguồn gốc và thực chất của nó là công dụng của sự chiếm phần đoạt lao hễ không công của công nhân.

Phạm trù roi chẳng qua chỉ là một trong những hình thái thần bí hóa của quý hiếm thặng dư. C.Mác viết: “giá trị thặng dư, xuất xắc là lợi nhuận, đó là phần giá trị dôi ra ấy của giá bán trị hàng hóa so với giá thành sản xuất của nó, nghĩa là phần dôi ra của tổng số lượng lao động tiềm ẩn trong hàng hóa so với con số lao rượu cồn được trả công chứa đựng trong sản phẩm hóa”. Bởi vì vậy, phạm trù lợi nhuận phản ánh sai lệch bản chất quan hệ cung ứng giữa đơn vị tư phiên bản và lao động làm thuê, bởi nó làm cho người ta hiểu lầm rằng quý hiếm thặng dư không hẳn chỉ do lao động làm thuê sản xuất ra. Nguyên nhân của hiện tượng lạ này là:


Thứ nhất, sự hình thành chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xóa nhòa sự khác nhau giữa c cùng v, cho nên việc p sinh ra trong quy trình sản xuất nhờ thành phần v được thay thế sửa chữa bằng k (c + v), hiện giờ p được ý niệm là bé đẻ của toàn cục tư bạn dạng ứng trước.

Thứ hai, do túi tiền sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn nhỏ dại hơn chi tiêu sản xuất thực tế, cho nên vì thế nhà tư bản chỉ cần bán sản phẩm hóa cao hơn chi phi chế tạo tư bạn dạng chủ nghĩa và hoàn toàn có thể thấp hơn giá bán trị sản phẩm & hàng hóa là đã có lợi nhuận. Đối cùng với nhà bốn bản, họ nhận định rằng lợi nhuận là do việc chọn mua bán, vì lưu thông sinh sản ra, vì chưng tài kinh doanh của phòng tư bạn dạng mà có. Điều này được trình bày ở chỗ, trường hợp nhà tư bản bán hàng hóa với chi tiêu bằng giá bán trị của nó thì khi đó p = m; nếu bán với giá cả cao hơn giá trị thì lúc đó p > m: nếu bán đi với giá cả nhỏ hơn giá bán trị sản phẩm & hàng hóa thì lúc đó p.

c) Tỷ suất lợi nhuận

Trên thực tế, các nhà tư bản không chỉ quan tâm đến lợi nhuận cơ mà còn xem xét tỷ suất lợi nhuận.

Tỷ suất roi là tỷ số tính theo phần trăm giữa giá bán tri thặng dư và cục bộ tư bản ứng trước.

Nếu ký kết hiệu tỷ suất lợi nhuận là p" ta có: 

*

Lợi nhuận là vẻ ngoài chuyển hóa của quý hiếm thặng dư, nên tỷ suất roi cũng là sự việc chuyển hóa của tỷ suất quý hiếm thặng dư. Bởi vậy chúng gồm mối quan tiền hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng giữa m" với p" lại có sự khác nhau cả về chất và lượng.

Về phương diện chất: m’ đề đạt trình độ bóc tách lột trong phòng tư bạn dạng đối cùng với công nhân làm cho thuê, còn p’ bắt buộc phản ánh được điều đó, nhưng chỉ nói lên đến mức doanh lợi của việc chi tiêu tư bản.

Tỷ suất lợi nhuận chỉ đến nhà tư bạn dạng biết tư phiên bản của họ đầu tư chi tiêu vào đâu thì hữu ích hơn. Bởi vì đó, bài toán thu lợi nhuận cùng theo xua đuổi tỷ suất lợi nhuận là rượu cồn lực thúc đẩy những nhà tứ ban, là mục tiêu tuyên chiến đối đầu của những nhà tư bản.

Về mặt lượng: p" luôn luôn nhỏ tuổi hơn m’ vì:

 

*

d) Những nhân tố tác động đến tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất cực hiếm thặng dư.Tỷ suất quý hiếm thặng dư càng cao thì tỷ suất roi càng lớn và ngược lại.

- cấu tạo hữu cơ của tứ bản:

Trong đk tỷ suất quý hiếm thặng dư ko đổi, nếu kết cấu hữu cơ của tư bản càng cao thì tỷ suất lợi tức đầu tư càng giảm và đó cùng là bản chất của quy lý lẽ p’ có xu thế giảm giảm trong công ty nghĩa bốn bản.

- vận tốc chu chuyển bốn bản;

Nếu vận tốc chu chuyển của tư bản càng lớn, thì tần suất sản ra đời giá trị thặng dư trong thời gian của tư phiên bản ứng trước càng những lần, quý giá thặng đư theo đó mà tăng lên tạo nên tỷ suất roi cũng càng tăng.

- tiết kiệm tư bạn dạng bất biến:

Trong điều kiện tỷ suất cực hiếm thặng dư và tư bản khả trở thành không đổi, nếu tư bạn dạng bất trở thành càng nhỏ dại thì tỷ suất lợi tức đầu tư càng lớn.

Vì theo công thức:

*

Rõ ràng khi m với v không đổi, giả dụ c càng bé dại thì p’ càng lớn.

Bốn nhân tố trên đây phần đông được những nhà tư bản sử dụng, khai quật một phương pháp triệt để, để có được tỷ suất lợi nhuận khổng lồ nhất. Song, với rất nhiều đặc điểm, đk khác nhau, phải cùng một lượng tư phiên bản như nhau chi tiêu vào các ngành sản xuất khác biệt thì tỷ suất lợi nhuận giành được lại khác nhau. Vị vậy, các nhà tư bản ra sức tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh kịch liệt với nhau và dẫn tới bài toán hình thành roi bình quân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.