MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN HÓA DU LỊCH VÀ DU LỊCH VĂN HÓA

thuộc với đầy đủ thành tựu của việc làm đổi mới, hội nhập quốc tế, phượt Việt Nam trong những năm cách đây không lâu đã gồm bước tiến mạnh mẽ mẽ. Năm 2004 con số khách nước ngoài đến việt nam đã đạt con số trên tía triệu lượt người, khách du ngoạn nội địa cũng tăng nhanh. Thực tiễn này đang đưa ra nhiều vấn đề mới mẻ và lạ mắt cho sự phát triển văn hoá và quan hệ giữa văn hoá và du lịch. Thân văn hoá và phượt từ lâu đã có quan hệ gắn bó chặt...


Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa văn hóa du lịch và du lịch văn hóa

*

Xem thêm: Bệnh Ung Thư Máu Có Lây Nhiễm Không ? Ung Thư Máu Có Lây Không Và Cách Phòng Bệnh

Nội dung Text: LUẬN VĂN: quan hệ giữa văn hoá và du ngoạn trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay
LUẬN VĂN: mối quan hệ giữa văn hoá với du lịchtrong thời kỳ thay đổi ở nước ta hiện nay mở màn 1. Tính thiết yếu của đề bài Cùng với hầu như thành tựu của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, phượt ViệtNam trong những năm gần đây đã bao gồm bước tiến bạo phổi mẽ. Năm 2004 con số kháchquốc tế đến vn đã đạt số lượng trên bố triệu lượt người, khách du lịch nội địa cũngtăng nhanh. Thực tế này đang đề ra nhiều vấn đề mới mẻ và lạ mắt cho sự trở nên tân tiến văn hoá vàmối dục tình giữa văn hoá và du lịch. Thân văn hoá và du ngoạn từ lâu đã có mối quan hệ gắn bó thắt chẽ. Văn hoá, bảnsắc văn hoá dân tộc là nguồn lực có sẵn cho hoạt động du lịch. Và phượt là một bề ngoài củahoạt đụng giao lưu giữ văn hoá càng ngày được tăng nhanh hiện nay. Du lịch là cầu nối giữacác bộ phận dân cư thuộc những nền văn hoá không giống nhau trên núm giới, đồng thời tạo thành lập mốiquan hệ trong cuộc sống đời thường giữa quá khứ bây giờ và t ương lai của từng dân tộc. Với việc đào bới tìm kiếm hiểu, phân tích đề tài: " mối quan hệ giữa văn hoá với du lịchtrong thời kỳ thay đổi ở nước ta bây giờ " (qua khảo sát thực tế trên địa phận Hà Nội),chúng tôi sẽ sở hữu được điều kiện dìm diện rõ hơn những phương diện giải thích về mối quan hệgiữa văn hoá cùng du lịch, về thực tế vấn đề phát triển du lịch dựa trên gốc rễ kế thừavà phát huy di tích và bản sắc văn hoá Thăng Long - hà nội - mảnh đất nền ngàn năm vănhiến. Đề tài đã góp phần đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa hoạt động văn hoá với dulịch (và ngược lại) ở thủ đô hà nội và khuyến nghị những biện pháp nhằm giải quyết và xử lý tốt mối quanhệ này. Đây là vụ việc vừa có chân thành và ý nghĩa lý luận cơ bản, vừa có ý nghĩa sâu sắc thực tiễn cấp cho báchgóp phần vào việc xây dựng cùng phát triển thủ đô hà nội “thành phố vì chưng hoà bình”, “Thủ đô anhhùng", xây dựng con người hà nội thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện tại đại, xây dựng và pháttriển nền văn hoá việt nam tiên tiến, đậm đà bạn dạng sắc dân tộc. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề cải cách và phát triển văn hoá và du ngoạn trong thời kỳ thay đổi ở nước ta hiện giờ đãđược một số trong những nhà nghiên cứu và phân tích văn hoá và du ngoạn đề cập. Đã bao gồm cuộc hội thảo,những công trình chuyên ngành đề cập đến vai trò văn hoá đối với phát triển ghê tế- xãhội nói chung, văn hoá đối với phát triển phượt nói riêng biệt trên phạm vi cả n cầu và ởHà Nội. Về di sản văn hoá Thăng Long - Hà Nội, rất có thể kể tới các công trình nghiêncứu tiêu biểu như: - “Thăng Long - Hà Nội” của tiến sĩ Lưu Minh Trị và Nhà nghiên cứu, bên báoHoàng Tùng chủ biên, Nxb chủ yếu trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. - “Hà Nội nghìn xưa” của Giáo sư trần Quốc Vượng cùng nhà phân tích VũTuấn Sán, Nxb Hà Nội, 1998. - “ Văn hiến Thăng Long”của giáo sư Vũ Khiêu và nhà nghiên cứu và phân tích NguyễnVinh Phúc chủ biên, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 2000. - “ Văn hoá Thăng Long - tp hà nội hội tụ cùng toả sáng” của Giáo sư nai lưng VănBính nhà biên, Nxb thiết yếu trị Quốc gia, Hà Nội, 2003. Những công trình nói trên đang hệ thống, khái quát hoá các giá trị văn hoá, các di sảnvăn hoá tiêu biểu vượt trội của Thăng Long- Hà Nội- nguồn lực to lớn cho phát triển phượt ởThủ đô Hà Nội. Về hoạt động du định kỳ ở Hà Nội rất có thể kể tới những công trình sau: - “Hà Nội trung tâm phượt của Việt Nam”của Giáo sư è cổ Quốc Vượng và nhànghiên cứu vãn Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Vinh Phúc, Nxb nắm giới, Hà Nội, 1996. - “Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển du ngoạn trên địa phận Hà Nội", Luận ánTiến sĩ của Bùi Thị Nga, Hà Nội,1996. - “Du lịch tp. Hà nội hướng tới 1000 năm Thăng Long” của nhà nghiên cứu vớt NguyễnVinh Phúc, Nxb Hà Nội, 2000. - “Phát triển phượt trở thành ngành tài chính mũi nhọn của Thủ đô" của Tiến sĩNguyễn quang đãng Lân, Tạp chí phượt Việt Nam, số 2/2005. Những công trình nói trên đang phân tích thực trạng hoạt động du định kỳ ở tp hà nội trongthời gian qua và khuyến cáo các phương hướng, phương án cho phạt triển du ngoạn ở Thủ đôtrong thời gian tới. Về mối quan hệ giữa văn hoá và du ngoạn có các công trình tiêu biểu: - “Du lịch và vụ việc giữ gìn văn hoá dân tộc bản địa ở Hà Nội” của Phó Giáo sư- Tiến sĩLê Hồng Lý, tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Số 2/2000. - “Quan hệ du ngoạn - văn hoá cùng triển vọng ngành du ngoạn Việt Nam” của Thạc sĩNgô Kim Anh, tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Số 2/2000. - “Về công dụng kinh tế - buôn bản hội của văn hoá qua vận động du lịch” của ts TrầnNhoãn, tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Số 4/2002. - “Suy nghĩ về về duy trì gìn bản sắc văn hoá dân tộc bản địa trong chuyển động du lịch" của nhànghiên cứu giúp Huỳnh Thị Mỹ Đức, Tạp chí kỹ thuật xã hội, Số 6/2002. Các tác đưa đã ít nhiều đề cập tới mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch, trở nên tân tiến du lịchgắn với cải cách và phát triển văn hoá ở nước ta nói chung, ở thủ đô hà nội nói riêng. Tuy nhiên cho tới thời điểm bây giờ vẫn chưa có công trình nào tập trung phân tích một cáchhệ thống về mối quan hệ giữa văn hoá và du ngoạn trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiệnnay (qua khảo sát thực tế trên địa bàn Hà Nội). 3. Mục đích và nhiệm vụ phân tích của luận văn mục đích của luận văn là nhằm phát huy vai trò của văn hoá đối với sự phạt triểndu kế hoạch trong thời kỳ thay đổi ở nước ta bây giờ (qua khảo sát thực tế trên địa phận HàNội). Để thực hiện mục đích trên, luận văn có các nhiệm vụ sau: - trình bày những sự việc lý luận cơ bạn dạng về văn hoá, du lịch, về mối quan hệ vănhoá cùng du lịch. - Đánh giá giá trị các nguồn lực văn hoá cùng thực trạng giải quyết mối quan hệgiữa văn hoá và phượt trong thời kỳ thay đổi ở nước ta bây giờ (qua khảo sát điều tra thực tếtrên địa bàn Hà Nội). - khẳng định phương hướng và lời khuyên các giải pháp tương xứng nhằm giải quyết và xử lý tốtmối quan hệ giữa các việc kế thừa cùng phát huy các giá trị và bản sắc văn hoá dân tộc với pháttriển du lịch ở thủ đô thủ đô hà nội và ở nước ta hiện nay. 4. Phạm vi nghiên cứu và phân tích của luận văn Đề tài tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cùng thực tiễn xử lý mối quanhệ thân văn hoá với sự phát triển du ngoạn ở vn và sinh sống thủ đô một trong những năm gần đây,chủ yếu hèn là từ thời điểm năm 2000 mang lại nay. 5. đại lý lý luận và cách thức nghiên c ứu của luận văn Đề tài được triển khai trên các đại lý lý luận và phương thức luận của nhà nghĩa Mác- Lênin và bốn tưởng hồ Chí Minh, các quan điểm, nhà trương, chế độ của Đảng,Nhà nước với Thành uỷ Uỷ ban nhân dân Thành phố tp. Hà nội về trở nên tân tiến văn hoá và dulịch. Các cách thức nghiên cứu đa phần được thực hiện là phân tích, tổng hợp,thống kê, khảo sát xã hội học… 6. Những đóng góp mới về khoa học của luận văn -Đề tài góp phần giải quyết c ơ phiên bản mối quan hệ tình dục giữa văn hoá và du ngoạn trên bìnhdiện lý luận. - Phân tích review những cực hiếm của di tích văn hoá Thăng Long - Hà Nộinguồn lực đến phát triển du lịch ở Thủ đô. - Đánh giá thực trạng và đề xuất những chiến thuật khả thi nhằm xử lý tốt mốiquan hệ giữa văn hoá Thăng Long - Hà Nội đối với sự vạc triển du lịch ở hà thành hiệnnay. 7. Kết cấu của luận văn kế bên phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu xem thêm và phụ lục, luận văngồm 3 chương, 7 tiết. Chương 1 Những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa văn hoá và du ngoạn trong vượt trình đổi mới ở vn 1.1. Quan niệm về văn hoá 1.1.1. Quan niệm văn hoá Một quan liêu niệm vừa đủ về thực chất của văn hoá càng ngày được xác định. Nếutrước đây quan niệm văn hoá chỉ được gọi theo nghĩa thuôn trong giới hạn các hoạt độngvăn học, nghệ thuật thì ngày nay văn hoá được phát âm theo nghĩa rộng là toàn diện các hệthống giá bán trị bao hàm các khía cạnh tình cảm, tr i thức, vật hóa học và niềm tin của thôn hội bởi vì conngười sáng chế ra trong hoạt động thực tiễn - lịch sử hào hùng của mình, trong quan hệ giữacon người với tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội.Trong lễ phát động: Thập kỷ quả đât phát triển văn hoá“ (Pari tháng 12/1986) Ông F. Mayor tgđ UNESCO đã đến rằng: “Văn hoá là toàn diện và tổng thể sống rượu cồn các vận động sáng sản xuất (của các cá thể và các cộng đồng) trong quá khứ cùng trong hiện tại. Qua những thế kỷ, hoạt động sáng chế tác ấy đã tạo nên nên các giá trị, các truyền thống lâu đời và những thị hiếu - hầu hết yếu tố xác minh đặc tính riêng rẽ của mỗi dân tộc <35, tr.32>. Định nghĩa này rất cân xứng với ý kiến của quản trị Hồ Chí Minh, fan anhhùng giải tỏa dân tộc, danh nhân bản hoá nhân loại đã nêu ra từ thời điểm cách đó trên 40 năm: vị lẽ sinh tồn cũng tương tự mục đích cuộc sống, loài tín đồ mới sáng tạo và phát minh sáng tạo ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những khí cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ngơi nghỉ và những phương thức sử dụng. Cục bộ những sáng tạo và phát minh sáng tạo đó, tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng thích hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với thể hiện của nó mà loài fan đã tạo ra ra nhằm mục tiêu thích ứng với nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn <45, tr.431>. Bởi thế từ trong quan niệm của tp hcm toát lên một cái nhìn vừa toàndiện, vừa thâm thúy về xuất phát lịch sử của văn hoá, về phạm vi to lớn của văn hoá,về mặt biểu lộ của văn hoá trong đời sống và toàn bộ sinh hoạt của con người. Nguồn gốc của văn hoá, theo hcm là do nhu cầu sinh tồn với mục đíchđời sống của bé người. Con bạn không thể tồn tại nếu như không có tác dụng sángtạo và phát minh sáng tạo ra văn hoá nhằm mục đích đối phó cùng với những thử thách của thiên nhiên và làng hội. Về phạm vi và nhân tố cấu thành văn hoá, sài gòn soi xét cả ha i phương diện vậtchất với tinh thần. Về mặt ý thức đó là ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôngiáo, văn học tập nghệ thuật. Về khía cạnh vật hóa học đó là những biện pháp của sinh hoạt mỗi ngày về ăn, mặc, làm việc vàcác phương thức sử dụng những chế độ ấy. Quan điểm trọn vẹn và sâu sắc của hồ chí minh về văn hoá có chân thành và ý nghĩa cực kỳlớn lao vào sự nghiệp tạo ra và cách tân và phát triển nền văn hoá vn tiên tiến đậm đàbản sắc dân tộc khi nhưng mà Đảng ta xác định: “Văn hoá là nền tảng lòng tin của xã hội". 1.1.2. Sứ mệnh của văn hoá đ ối với phạt triển kinh tế tài chính - thôn hội trước đó do thiếu gọi biết, đa số người vẫn giữ ý niệm cho rằng: V ăn hoánhư là một nghành nghề đứng bên cạnh kinh tế, do kinh tế tài chính trợ cấp, chỉ khi kinh tế phát triển thìmới có điều kiện mở với các hoạt động văn hoá, cải thiện đời sống niềm tin của conngười. Với ý niệm đó, văn hoá được xem như là một hoạt động có tính giải trí, khikinh tế còn khó khăn thì không nhiều người cân nhắc văn hoá, và rõ ràng trong đk đ óthì fan ta không thể phân biệt vai trò của văn hoá đối với phát triển kinh tế. Trong thời gian gần đây, từ những việc xem xét sự phát triển của khá nhiều quốc gia cơ mà đặcbiệt là các nước nhà ở quanh vùng châu á - tỉnh thái bình Dương, người ta đã tìm thấy nhữngdấu ấn và đặc trưng văn hoá trong vạc tri ển của các quốc gia đó. Thực tiễn đó đang khiếnngười ta không chỉ là thừa nhận sự tác động của các yếu tố văn hoá vào quá trình pháttriển kinh tế, hơn nữa đi sâu chú ý vai trò của văn hoá cũng như tầm quan trọng củaviệc đưa những yếu tố văn hoá vào vận động sản xuất, kinh doanh. Văn hoá và tài chính có sự gắn thêm bó ảnh hưởng biện chứng với nhau. Kinh tế tài chính phải bảođảm được yêu cầu sống buổi tối thiểu của nhỏ ng ười kế tiếp mới đảm bảo an toàn điều kiện đến vănhoá phạt triển. Kinh tế không thể trở nên tân tiến nếu không tồn tại một nền tảng gốc rễ văn hoá, đồngthời văn hoá không chỉ phản ánh kinh tế mà còn là yếu tố tác động đến cải cách và phát triển kinhtế. Sự phát triển của từng quốc gia, dân tộc chỉ có thể n ăng động, hiệu quả, bền vữngchừng nào đất nước đó giành được sự phân phát triển kết hợp hài hoà giữa khiếp t ế với văn hoá. Văn hoá mang tính đặc thù của từng quốc gia, từng dân tộc, là đầy đủ di sản quíbáu tích luỹ được trải qua không ít thế hệ, mang đậm bạn dạng sắc của quốc gia, dân tộc bản địa đó. Nhưngđồng thời với quá trình phát triển, kế thừa và giữ lại gìn bản sắc riêng biệt đó, nó còn thêm thunhững tinh họa tiết thiết kế hoá của các quốc gia, dân tộc khác, làm cho văn hoá vừa đậm chất bảnsắc dân tộc, vừa bao gồm tính thời đại phù hợp với sự vạc triển kinh tế trong điều kiện cáchmạng khoa học technology và xu thế thế giới hoá ngày càng táo bạo mẽ. Toàn cảnh này làmcho phương châm của văn hoá trong vận động kinh tế càng ngày càng được nâng cao, văn hoá khơidậy mọi tiềm năng trí tuệ sáng tạo của con người, ra quyết định sự tăng trưởng cấp tốc và bềnvững. Sự phạt triển kinh tế - làng mạc hội ngơi nghỉ nước ta là việc phát triển theo tuyến đường xã hộichủ nghĩa, vày vậy cần nhận thức thâm thúy hơn vị trí, mục đích của văn hoá trong sự nghiệpcách social chủ nghĩa. Thực tiễn khủng hoảng ra mắt ở nhiều n cầu xã hội chủnghĩa trong thời hạn qua đã cho biết thêm những nước này đã đặt ko đúng địa chỉ của vănhoá trong phân phát triển, có những ý niệm không đúng về cách mạng văn hoá và tưtưởng: Văn hoá thường xuyên được xem là yếu tố đứng quanh đó kinh tế, tuỳ trực thuộc vào ghê tế.Quá trình cải tiến và phát triển văn hoá chính vì như thế lệ trực thuộc vào sự trợ cung cấp của kinh tế, được hoạch địnhnhư cơ chế xã hội. Mặt khác, biện pháp mạng văn hoá được đánh giá như là phương pháp mạng chínhtrị, cho nên những cuộc cách mạng văn hoá và tứ tưởng hay bị biến dị thành nhữngcuộc đấu tranh chủ yếu trị đối kháng thuần như chúng ta đã thường bắt gặp ở một số trong những nước…Thựctế này đòi hỏi phải bao gồm nhận thức new về mục đích của văn hoá vào cách social chủnghĩa. Wang Yalin một học trả của china cho rằng: Công cuộc tiến bộ hoá xâydựng công ty nghĩa làng hội mang rực rỡ Trung Quốc hiện nay đang phải tiến hành “sựvượt qua kép” tức là phải thực hiện: trang bị nhất, cả công nghiệp hoá và cả hậu công nghiệp hoá. Lắp thêm hai, cả về phát triển kinh tế và cải cách và phát triển nhân văn. Phát triển kinh tế tài chính và nhân văn làng hội là những bộ phận quan trọng của việc pháttriển toàn thể xã hội phụ thuộc vào n hau và thúc đẩy cho nhau để phạt triển. ông nhận định rằng pháttriển nhân văn thôn hội một khía cạnh được sự cung ứng của phát triển kinh tế, mặt dị thường thựchiện một số tác dụng đối với phạt triển tài chính nh ư trí tuệ sáng tạo ra môi trường xuất sắc đẹp chophát triển kinh tế tài chính trở thành hệ thống đảm bảo an toàn cho sự phát triển. Và phát triển nhân vănxã hội mang con fan làm phân tử nhân cung cấp hệ thống lý thuyết giá trị đến phát triểnkinh tế. Như vậy rõ ràng là những yếu tố nhân văn xã hội, hay có thể nói nhữngnhân tố văn hoá luôn luôn phải có vắng trong cồn lực địa chỉ sự vạc triển tài chính vàtiến cỗ văn hoá. Theo khẳng định của UNESCO: “Nước nào tự đặt mang đến mình kim chỉ nam phát triểnkinh tế mà bóc tách rời môi trường xung quanh văn hoá, thì nhất mực sẽ xảy ra những mất cân nặng đốinghiêm trọng cả về kinh tế tài chính lẫn văn hoá, và tiềm năng sáng tạo của rất nhiều ấy có khả năng sẽ bị suyyếu khôn cùng nhiều” <60, tr.5>. Văn hoá ngày này đang tr sinh hoạt thành một nhân tố tham gia thẳng vào quá trìnhphát triển gớm tế. Trong ngẫu nhiên thời kỳ nào, quốc gia nào, nhỏ người nào thì cũng đềuđóng vai trò quyết định với quy trình sản xuất. Nhưng con người trước hết là một trong thực thểvăn hoá. Tố hóa học con fan (tinh thần yêu thương nước, trình độ khoa học kỹ thuật, ý thức tổchức làng mạc hội, tính nhân văn, nhân bản…) cao rẻ có ý nghĩa sâu sắc quyết định sức khỏe của vănhoá. Sự cải cách và phát triển của mỗi giang sơn không yêu cầu chỉ ngơi nghỉ tài nguyên vạn vật thiên nhiên giàu có, đadạng mà quyết định là sống sự sáng sủa tạo, trí tuệ, tài năng, đạo đức của bé người, ngơi nghỉ trong hàmlượng và sự phân bổ tài nguyên trí thức trong cơ cấu tổ chức sản xuất… Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn coi trọng văn hoá, giáo dục huấn luyện và đào tạo vàkhoa học tập công nghệ. Những văn kiện họp báo hội nghị Trung ương khoá VII, VIII, IX c ủa ĐảngCộng sản việt nam đã nhấn mạnh vấn đề văn hoá là nền tảng niềm tin của thôn hội vừa là mụctiêu vừa là động lực can dự sự phạt triển kinh tế tài chính - làng mạc hội. Yếu tố căn cơ của văn hoá ở đấy là sự phát âm biết, là tri thức, kinh nghiệm và sựkhôn ngoan tích luỹ được trong quy trình học tập, lao động, đấu tranh để duy trì và pháttriển cuộc sống đời thường con người. Mong muốn đạt được mục tiêu công nghiệp hoá, tân tiến hoá cầnphải tất cả sự hiểu biết về tri thức, kinh nghiệm, khoa học công nghệ hiện đại của nhânloại, đồng thời phải ghi nhận phát huy các giá trị của truyền thống lịch sử văn hoá. Nhân tố nền tảngnày trường hợp được khai thác và biết cách phát huy thì sẽ đổi thay một đụng lực to phệ cho sựphát triển kinh tế. Tay nghề cho thấy, so với đất nước mỹ thì Nhật bạn dạng còn có một số trong những kỹ thuậtnhập khẩu từ bỏ Mỹ, nhưng nhỏ đường để cho các xí nghiệp của Nhật bạn dạng vượt các xínghiệp Mỹ về tăng năng suất lao rượu cồn lại đó là việc sử dụng những yếu tố truyền thốngtrong kia phải nói đến tinh thần gia tộc và ý thức quần thể của bạn Nhật. NgườiNhật đã biết phát huy những điểm sáng ưu vi ệt của nền văn hoá truyền thống cuội nguồn thông quamột khối hệ thống giáo dục và hoạt động văn hoá gồm sự chi tiêu thích xứng đáng về vật hóa học và tinhthần. Họ đã không khiến cho làn sóng hiện đại hoá và giao lưu lại văn hoá ồ ạt của thời kỳmới lấn át các cơ sở văn hoá truyền thống lịch sử được cố kỉnh kết hàng ngàn năm lịch sử vẻ vang của dântộc như tinh thần kỷ cương cứng trong lao động, tôn ti biệt lập tự cần thiết trong sự điều hành và quản lý xãhội, mối liên hệ gia đình, xã xóm, dân tộc bản địa có tác dụng đối cùng với lao động, đức tínnghĩa… bên cạnh việc thu nhận tinh hoa giỏi đẹp của văn hoá nhân loại Đảng ta đã chorằng bản sắc văn hoá dân tộc là trụ cột chính của sức khỏe văn hoá. Truyền thống văn hoácùng với lòng tin dân tộc là nguồn tài nguyên của dân tộc và đất nước. Trong lịch sửhàng chục cầm kỷ phòng ngoại xâm của dân tộc ta, nguồn lực quan trọng nhất trongtruyền thống văn hoá là tinh thần yêu nước, nhà nghĩa yêu nước. Trường đoản cú khi ra đời Đảng tađã hễ viên, phát huy cao độ lòng tin yêu nước nhằm giành và cầm lại nền tự do dântộc nối sát với gây ra Chủ nghĩa buôn bản hội. Đảng ta luôn nhấn mạnh việc giữ gìn vàphát huy phiên bản sắc văn hoá dân tộc bản địa phải song song với việc tiếp thu lonh lanh của văn hoánhân loại, nhấn mạnh tính dân tộc bản địa đồng thời với tính công nghệ và đại chúng, tính tiêntiến gắn với phiên bản sắc dân tộc đậm đà. Đó thiết yếu là bạn dạng lĩnh, bạn dạng sắc văn hoá Việt Nam,sức mạnh của văn hoá việt nam là nền tảng, hễ lực và mục tiêu của sự phát triểnkinh tế - xóm hội. Nghị quyết trung ương 5 khoá VIII đã xác minh nhiệm vụ: “Mở cuộc vận độnggiáo dục công ty nghĩa yêu nước đính thêm với thi đua yêu thương nước và trào lưu toàn dân đoàn kếtxây dựng cuộc sống văn hoá”. Phong trào này đã hối hả được xúc tiến sâu rộngvà sáng sủa tạo, góp thêm phần làm đến đời sống chính trị ổn định định, kinh tế tài chính phát triển, sút bớtcác hộ đói nghèo, giảm những tệ nạn thôn hội, đẩy mạnh được tình làng mạc nghĩa xóm, có tác dụng đẹpcảnh quan liêu môi trường, tạo nên đời sinh sống văn hoá ý thức ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Hiện nay trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, bọn họ nhận thức sâu sắcrằng toàn cầu hoá là cơ hội để văn hoá nước ta học hỏi và phát huy những giá trị củamình. Song họ cũng đương đầu với các thách thức to béo của quy trình toàn cầu hoáđối với những giá trị truyền thống cuội nguồn dân tộc. Logíc trường tồn của nền văn hoá dân tộc hiện nayđang diễn ra trong nhị quá trình: quá trình đẩy cấp tốc sự hợp tác ký kết trao đổi cùng quá trìnhgia tăng phiên bản sắc của dân tộc. Hai quá trình này thống tuyệt nhất biện chứng trong vượt trìnhtoàn cầu hoá. Họ nhất thiết đề nghị mở cửa, cần hội nhập để mừng đón những giá bán trịmới của nhân loại, đó là lẽ sống còn của dân tộc nhưng open để hội nhập cùng pháttriển, mở cửa phải đứng vững nền hòa bình dân tộc và gắn sát với chủ nghĩa buôn bản hội, giữđược cơ cấu tổ chức và quý hiếm nội sinh của văn hoá dân tộc. Trong quy trình hội nhập tài chính thế giới và trong xu thế toàn cầu hoá, những quan hệkinh tế sẽ đem về sự trải nghiệm các sản phẩm vất hóa học và niềm tin của nhân loại với giárẻ hơn, luôn thể nghi thuận lợi hơn tuy nhiên nó có chức năng thúc đẩy lối sống tiêu thụ thực dụng,làm tha hoá nhân cách, làm náo loạn những cực hiếm xã hội, nó phá tan vỡ sự cân đối của môitrường truyền thống, nó dịch vụ thương mại hoá không ít các chuyển động văn hoá cùng quan hệ xãhội. Hệ giá trị làng xã việt nam với một cơ cấu xã hội bền chặt đang buộc phải thử tháchtrước làn sóng đầu tư chi tiêu trong quy trình toàn cầu hoá. Các mối tình dục trong gia đình, làngxóm có phần rảnh rỗi dần. Khát vọng làm giàu của những thế hệ nhất là thanh niên đanggia tăng trước cơ hội và vận hội này với ít nhiều lệch lạc làm đổi khác cơ cấu giá trị củanền tài chính cũ để chuyển sang nền tài chính thị trường. Vn đã thâm nhập hội nhập Hiệp hội những n mong Đông phái mạnh á (aSEAN), thamgia diễn lũ hợp tác kinh tế châu á - Thái tỉnh bình dương (APEC) tiến tới dự vào Tổchức thương mại thế giới (WTO) nhằm mục tiêu liên kết những giá trị quanh vùng và thế giới trongbối cảnh toàn cầu hoá và khoanh vùng hoá gia t ăng dũng mạnh mẽ. Chúng ta cũng những bước đầu xâydựng một kế hoạch giữ gìn và phát huy bạn dạng sắc văn hoá dân tộc. Vào chiến lượcnày, văn hoá được xem là nền tảng ý thức của xóm hội, văn hoá vừa là mục tiêu, vừa làđộng lực của việc phát triển tài chính -xã hội. Để việt nam phát triển được trong quá trìnhtoàn cầu hoá, trước hết phải vồ cập xây dựng nền văn hoá tiên tiến và phát triển đậm đà bạn dạng sắcdân tộc. Nền văn hoá kia xác lập hệ quý hiếm cơ bản là yêu thương nước và hiện đại với nội dungcốt lõi là lý tưởng hòa bình dân tộc và nhà nghĩa xóm hội, bao gồm chủ nghĩa Mác - Lênin và tưtưỏng tp hcm làm định hướng và thước đo giá bán trị. Các giá trị văn hoá là yếu tố tích cực liên can tăng trưởng tởm tế, góp phầnthay đổi nếp nghĩ, cách làm, kích ưng ý sáng tạo, n ăng cồn trong nền kinh tế tài chính thị tr ườngnhưng hình như những phản cực hiếm như nhà nghĩa cá nhân, lối sống tiêu thụ … xuấthiện đang làm núm đổi bản chất nhân phương pháp của con bạn và các quan hệ xã hội, kíchthích chủ nghĩa cá nhân, tính vị kỷ…H ơn cơ hội nào hết, thời nay văn hoá cần góp phầnbảo vệ và phát huy phần nhiều giá trị văn hoá đích thực để thúc đẩy và lý giải sự pháttriển và hoàn thành xong nhân giải pháp của con người trước những thử thách của thế giới hoávà kinh tế thị trường. Nếu chúng ta cho rằng văn hoá là hệ thống các giá trị, những truyền thống, các thịhiếu cùng lối sinh sống được các cộng đồng sáng tạo cho qua lịch sử dân tộc phát triển hàng cố gắng kỷ,dựa vào kia từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng biệt của mình, thì cụ thể văn hoá khôngđứng bên cạnh mà nằm ở vị trí trong, là yếu tố nội sinh của sự việc phát triển tài chính - làng mạc hội. Vănhoá cùng với vai trò của chính mình làm nền tả ng và đ ịnh phía cho dòng đúng, chiếc hay, dòng đẹptrong tư duy của phòng chiến lược, trong suy xét của bên hoạch định thiết yếu sách, tronghành vi ứng xử của doanh nhân, trong nước ngoài giao cùng trong hoạt động du lịch… tự Đại hội VI (1986) mang lại nay việt nam chuyển sang trọng nền tài chính thị trường, mởrộng kinh tế đối ngoại, lao vào ngưỡng cửa ngõ của công nghiệp hoá, văn minh hoá đấtnước. Muốn thực hiện được giỏi các kim chỉ nam phát triển tài chính - buôn bản hội trong thời kỳ đổimới, điều quan trọng trước tiên là đề xuất phát huy nguồn lực có sẵn văn hoá, nâng cao trình độvăn hoá của toàn dân tộc. Đảng cộng sản việt nam đã đưa ra những quan điểm cơ phiên bản chỉ đạo sự nghiệpxây dựng và cải tiến và phát triển văn hoá trong thời kỳ đổi mới theo lý thuyết xã hội chủ nghĩa: - Văn hoá là nền tảng ý thức của thôn hội vừa là phương châm vừa là cồn lực thúcđẩy công cuộc xây đắp Chủ nghĩa buôn bản hội và bảo đảm an toàn Tổ quốc xóm hội nhà nghĩa. - Nền văn hoá mà họ cần desgin là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bảnsắc dân tộc bản địa mang câu chữ cốt lõi là tự do dân tộc và nhà nghĩa làng hội, thừa kế truyềnthống giỏi đẹp của dân tộc, tiếp thu số đông tinh hình mẫu thiết kế hoá của nhân loại. - Nền văn hoá vn là nền văn hoá thống nhất mà đa dạng và phong phú của một quốc giadân tộc thống nhất; tổng hoà những tinh họa tiết hoa văn hoá của những dân tộc đồng đội cùng chungsống trên mảnh đất nền Việt Nam. - Văn hoá là 1 trong những mặt trận, tín đồ làm văn hoá là chiến sỹ trên chiến trường ấy. - xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là sự việc nghiệp sáng tạocủa toàn dân vày Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức đính bó với quần chúng. # là lực lượng quantrọng. - Có chính sách đầu bốn thích đáng mang đến văn hoá, văn ngh ệ, khoa học, giáo dục…,coi chi tiêu cho văn hoá là đầu tư cho phát triển. Cải cách và phát triển các chuyển động văn hoá, vănnghệ ở trong nhà nước, tập thể và những cá nhân bảo vệ định hướng chủ yếu trị của Đảng vàNhà nước, đồng thời bảo đảm quyền từ do sáng chế của những nhà chuyển động văn hoá… kết luận Hội nghị trung ương 10 khoá IX của Đảng vẫn khẳng định: “Đảm bảosự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển tài chính là trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng làthen chốt với không ngừng cải thiện văn hoá - nền tảng tinh thần xã hội… bảo đảm an toàn chosự phân phát triển toàn vẹn và bền bỉ của đất nước” <33, tr.4>. 1.2. Quan niệm về phượt 1.2.1. Khái niệm du ngoạn Du định kỳ ngày nay đang trở thành một hiện nay tượng kinh tế xã hội phổ biến không chỉở những nước cách tân và phát triển mà còn ở các n cầu đang trở nên tân tiến trong đó có Việt Nam. Mang dùvậy cho tới thời điểm bây giờ không chỉ ở nước ta nhận thức về nội dung khái niệm phượt vẫn ch ưacó sự thống nhất. Với những cách tiếp cận khác nhau, các học trả đã gửi ra hầu như khái niệm khácnhau về du lịch: Theo từ bỏ nguyên, trong giờ đồng hồ Anh “to tour" tức là dã ngoại; trongtiếng Pháp “tour“ có nghĩa là đi dạo chơi, leo núi, vận động bên cạnh trời; trong giờ đồng hồ Việt,du lịch là một trong từ đã có từ lâu gắn sát với các chuyến đi: khiếp lý, tham quan, vãn cảnh,thăm viếng… của những nho sỹ, những tầng lớp vua chúa, quan lại lại, những nhà truyền giáo… trong Từ điển giờ Việt, du ngoạn được giải thích là “đi chơi cho biết thêm xứ người"<71>. - bác sỹ Nguyễn tự khắc Viện đến rằng: “Du lịch là sự mở rộng không gian vănhoá của con người” <72>. Kuns, học giả fan Thụy Sĩ xác nhận: “Du lịch là hiện nay t ượng những người dân chỗkhác đi cho nơi không phải thường xuyên cư trú của mình bằng phương tiện vận tải vàdùng các dịch vụ du lịch” <52, tr.29>. Nhì học mang Hoa Kỳ là Mathieson cùng Wall kết nối cả cách nhìn nhận về du lịchtừ phía người đi du ngoạn và người marketing du lịch. Những ông viết: “Du lịch là sự việc dichuyển trong thời điểm tạm thời của người dân đến ngoài nơi sinh hoạt và thao tác làm việc của họ, là hầu như hoạt độngxảy ra trong quá trình l ưu lại nơi cho và những cơ sở đồ dùng chất tạo nên để đáp ứng những nhucầu của họ” <61, tr.11>. Năm 1963 cùng với mục đích thế giới hoá quan niệm du lịch, tại họp báo hội nghị Liên hợpquốc về du lịch họp sinh sống Roma, các chuyên viên đã chỉ dẫn định nghĩa về du lịch như sau:“Du lịch là tổng hợp những mối quan lại hệ, hiện tượng và các hoạt động kinh tế bắt mối cung cấp từcác cuộc hành trình và lưu trú của các cá nhân hay bằng hữu ở bên phía ngoài n ơi nghỉ ngơi thườngxuyên của mình với mục đích hoà bình. Khu vực họ mang đến lưu trú chưa hẳn là nơi thao tác làm việc củahọ” <61, tr.12>. Xuất phát điểm từ hiện tượng du lịch, nhà nghiên cứu Trần Nhạn đã giới thiệu một khái niệmkhá trọn vẹn về thực chất đích thực, cơ phiên bản của du lịch: “Du lịch là thừa trình vận động củacon fan rời khỏi quê hương đến một nơi khác cùng với mục đích đa số là được thẩm nhậnnhững quý hiếm vật hóa học và tinh thần đặc sắc, độc đáo và khác biệt khác lạ với quê hương, không nhằm mục đích mụcđích sinh lợi được xem bằng đồng tiền” <52, tr.30>. Như vậy các định nghĩa về phượt nói trên vẫn tiếp cận khái niệm du ngoạn theonghĩa rộng hơn, không những đề cập du ngoạn đ ối với khách du ngoạn vãng lai nhiều hơn thêmvào đó các vận động kinh doanh của những c ơ sở và cá thể phục vụ cho các yêu cầu củakhách phượt đi qua và ở lại (như việc vận chuyển, giao hàng ăn uống, nghỉ ngơi ngơi, hướngdẫn tham quan, giải trí…) và các giá trị văn hoá ý thức thu nhận ra trong vượt trìnhdu lịch. Khái niệm du ngoạn trong Luật du lịch của nước ta cũng bắt nguồn từ cái nhìntoàn diện này: “Du kế hoạch là những hoạt dộng có liên quan đến chuyến du ngoạn của con người ngoài nơi cư trúthường xuyên của chính bản thân mình nhằm thoả đáp ứng nhu cầu nhu cầu tham quan, tra cứu hiểu, giải trí, nghỉ dưỡngtrong một khoảng thời gian nhất định” <42, tr.9>. 1.2.2. Phương châm của du lịch đ ối với sự phát triển kinh tế - xã hội ngày nay du lịch đã trở thành một nhu cầu luôn luôn phải có được trong cuộc sống xãhội. Du ngoạn đã khẳng định được phương châm to béo trong nền tài chính quốc dân của những nước nhưmột ngành “công nghiệp không khói ”. Một trong những năm ngay sát đây, hoạt động du lịch đã trở nên phổ cập trên toàn cầuvà trở nên tân tiến với tốc độ nhanh. Theo số liệu của Tổ chức phượt thế giới thì n ăm 1950toàn nhân loại có 25 triệu du khách, mang đến năm 1990 số lượng này đã lên đến 450 triệu (tăng18 lần sau 20 năm). Tính riêng trong vòng mười năm gần đây số khách du ngoạn quốc tếđã tăng từ 339 triệu năm 1986 lên 592 triệu năm 1996 và đến năm 2000 con số này đạttới 637 triệu và khoảng 937 triệu vào n ăm 2010. Theo giám sát của các chuyên gia du kế hoạch quốc tế, chỉ trong khoảng 36 n ăm (t ừ1960 - 1996) thu nhập từ du ngoạn của nhân loại đã tăng 62 lần (từ 6,8 tỷ USD n ăm 1960tăng lên 423 tỷ USD năm 1996), riêng rẽ năm 1995 ngành du ngoạn toàn ước đã tạo bài toán làmcho 212 triệu con người và dự trù đến năm 2005 con số này sẽ lên tới 338 triệu bên trên phạmvi toàn cầm giới. Nhiều tài liệu phân tích cũng vẫn chỉ rõ: phượt là ngành lớn số 1 thế giới, tínhtheo thành phầm thu được, là ngành mở màn về thu thuế, là ngành gồm khả n ăng nhấttrong việc tạo công ăn việc làm cho những người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp lao động. Từ1990-1993, số người thao tác làm việc trong ngành phượt t ăng cấp tốc hơn 50% so với tốc độtăng công ăn uống việc làm cho trên cố gắng giới. Hội đồng phượt và khiếp doanh du lịch thế giớiước tính: du lịch và khiếp doanh phượt tạo ra đến 144 triệu câu hỏi làm trên nhân loại từ2000 mang đến 2005, trong số đó 112 triệu là ở những nước đang cải cách và phát triển thuộc quanh vùng châu á -Thái Bình Dương. Họ đang tính số chi phí khách du lịch chi trả cho những chuyến du ngoạn sẽtăng từ bỏ 450 tỷ USD năm 1998 lên 555 tỷ USD năm 2000 cùng 1500 tỷ USD vào năm2010. Vậy nên sau đôi mươi nă m nữa phượt rất hoàn toàn có thể sẽ trở nên ngành kinh tế tài chính phát triểnmạnh hàng đầu thế giới <75> Với mặt đường lối đổi mới trọn vẹn của Đảng cùng Nhà nước, từ thời điểm năm 1986 cho nay,ngành du lịch Việt Nam đạt được những thành tựu đáng kể. Công tác hànhđộng nước nhà về du lịch với tiêu đề: “Việt phái mạnh - Điểm mang đến của thiên niên kỷ mới” đãmạng lại cho du ngoạn Việt phái mạnh những hiệu quả quan trọng, đóng góp phần đẩy cấp tốc sự pháttriển kinh tế tài chính - thôn hội, biến hóa diện mạo cùng khẳng định vóc dáng của du ngoạn nước ta, rútngắn khoảng cách tụt hậu so với những nước trong quần thể vực. Qua ch ương trình này còn có 42tỉnh, tp trực thuộc tw đã thành lập Ban chỉ đạo Phát triển du lịch, 14Bộ, Ngành tất cả chương trình, kế hoạch kết hợp triển khai ch ương trình. Đây là tiền đềquan trọng kêu gọi nguồn sức khỏe tổng hợp cho cải cách và phát triển du lịch. Ngành du ngoạn thời gian qua vẫn tổ chức 1 loạt các liên hoan và lễ hội văn hoá- du lịch lớn trong cả nước, thú vị một lượng lớn khác nước ngoài trong và quanh đó n ước:Festival Huế tổ chức 2 năm một lần, Đêm rằm phố cổ Hội An, Liên hoan du lịch đấtPhương Nam, liên hoan tiệc tùng văn hoá - du ngoạn 100 năm Đà Lạt, 110 năm Sapa, Năm du lịch HạLong, Năm du lịch Điện Biên phủ và hàng trăm các liên hoan tiệc tùng truyền thống được khôi phụcvà nâng cấp giao hàng mục đích du lịch. Hàng trăm vạn ấn phẩm quảng bá phượt bằngnhiều lắp thêm tiếng đã có được phát hành. Hình hình ảnh cô gái việt Nam với tiêu đề “Việt phái mạnh -Điểm đến của thiên niên kỷ mới” đã tạo nên sự thân quen thuộc, ngay sát gũi so với mọi ngườitrên nạm giới. Nhờ những hoạt động du kế hoạch văn hoá nói trên bọn họ đã duyên dáng đượclượng khách quốc tế khá phần đông mặc dầu nên đương đầu với rất nhiều khó khănthách thức vì khách quan đưa lại. Theo những thống kê của Tổng cục Du lịch, l ượng kháchquốc tế đến việt nam giai đoạn 2000-2004 tăng gần một triệu lượt người, khách nội địatăng 3,5 triệu lượt. Năm 2000, năm trước tiên thực hiện nay chương trình, lượng khách quốctế đạt 2,14 triệu lượt tăng 20,1% so với 1999 với gấp 8,4 lần đối với n ăm 1990, khách nộiđịa đạt 11,2 triệu lượt người, tăng 5,7% so với năm 1999. Các khoản thu nhập xã hội trường đoản cú du lịchđạt 1,2 tỷ USD, tăng 19% so với năm 1999. Riêng rẽ năm 2004 vẫn đón được 2.927.837lượt khách hàng quốc tế, 14 triệu lượt khách hàng nội địa, thu nhập cá nhân xã hội từ du lịch đạt 1,65 tỷUSD, tăng 18% so với năm 2003 <37, tr.53>. Đánh giá về kết quả hoạt động du lịch trong thời gian qua đồng chí Vũ Khoan,Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ kiêm Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã nhận định: hoạt động du lịch có nét đã tạo ra kỹ năng tiêu thụ trên chỗ mang lại hàng hoá và thương mại dịch vụ sản xuất trong nước, phục hồi nhiều nghề thủ công truyền thống, đóng góp phần vào sự cải cách và phát triển của sản phẩm không, văn hoá - thông tin và những ngành khác liên quan đến du lịch, chế tạo ra nhiều câu hỏi làm mới, đóng góp thêm phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn nước và từng địa phương, thực hiện chế độ xoá đói giảm nghèo, không ngừng mở rộng giao lưu giữ giữa các vùng, miền nội địa và quốc tế <37, tr.53>. 1.3. Quan hệ giữa văn hoá và du ngoạn Giữa văn hoá và du ngoạn luôn bao gồm mối contact khăng khít, mật thiết. Đó là khaithác với phát huy các di sản và quý giá văn hoá, một bộ phận thiết yếu độc nhất của mối cung cấp tàinguyên du lịch, việc phát triển du ngoạn h ướng vào kim chỉ nam văn hoá, nâng cấp tố chấtvăn hoá trong sale du l ịch… 1.3.1. Di tích văn hoá, quý hiếm văn hoá là nguồn lực cho cách tân và phát triển du lịch bọn họ đã dấn thức ngày càng thâm thúy hơn vị trí quan trọng đặc biệt quan trọng của văn hoáViệt Nam so với sự cải tiến và phát triển toàn diện nước nhà về kinh tế, bao gồm trị, làng hội trong số ấy códu lịch, một ngành tài chính đang đổi thay mũi nhọn trong chiến lược phát triển tài chính - xãhội việt nam trong thay kỷ XXI. Không ít người đã khẳng định rằng nếu không tồn tại truyền thống, vẻ đẹp nhất độc đáo,những quý hiếm và công trình văn hoá thì du lịch Việt Nam vẫn không phát triển mạnhđược, đã mất đi sự hấp dẫn riêng của nó. Trong Luật phượt được phát hành năm 2005 thì tài nguyên phượt được xácđịnh là “cảnh quan liêu thiên nhiên, nguyên tố tự nhiên, di tích lịch sử vẻ vang - văn hoá, công trình laođộng trí tuệ sáng tạo của con bạn và các giá trị nhân bản khác hoàn toàn có thể được áp dụng nhằmđáp ứng nhu yếu du lịch, là yếu t ố cơ phiên bản để hình thành các khu du lịch, đường du lịch,đô thị du lịch” <42, tr.9>. Với nhận định và đánh giá trên, hoàn toàn có thể khẳng định rằng phần lớn tài nguyên phượt là các giátrị, các thành tựu, những công trình văn hoá của dân tộc bản địa trong sự đính thêm bó với môi tr ường tựnhiên và xã hội. ở kề bên đó, tài nguyên phượt còn lắp trực tiếp với các bước lịch sửcủa khu đất nước, với truyền thống lịch sử văn hoá của dân tộc qua những thời kỳ lịch sử khác nhau.Như vậy, so với du lịch, đặc biệt đối với du ngoạn bền vững, văn hoá biến đổi tàinguyên khiến cho sự thu hút có chiều sâu nhất so với du lịch. Và sở dĩ du lịch là mộtngành kinh tế tài chính có sức thu hút mạnh dạn mẽ cũng chính vì trong nó bao gồm hàm cất nội dung văn hoásâu sắc cùng phong phú. Để du lịch phát triển bền bỉ thì nó phải tuân thủ một yêu cầukhách quan rất là nghiêm ngặt là phải đảm bảo an toàn sự chắc chắn về văn hoá. Vấn đề khaithác những giá trị văn hoá nhằm giao hàng nhu cầu du lịch hiện tại song không được gia công tổnhại đến những giá trị văn hoá, nên bảo tồn những di sản văn hoá cho các thế hệ mai sau. Theo con số thống kê của cục Văn hoá - thông tin đến năm 2001, vn cótổng số di tích văn hoá đã có Nhà nước công nhận và xếp thứ hạng là 2.597, vào đó: - Di tích lịch sử là 1266. - Di tích kiến trúc nghệ thuật là 1205. - di tích lịch sử khảo cổ là 38. - Danh lam thắng cảnh là 88. (Đặc biệt vào số này còn có 6 di tích văn hoá được nhân loại công dìm là di sản thếgiới đó là: chũm Đô Huế (Thừa Thiên - Huế); Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh); thành phố cổHội An (Quảng Nam); khu di tích Mỹ tô (Quảng Nam); V ườn đất nước Phong Nha -Kẻ Bàng (Quảng Bình); Nhã nhạc cung đình Huế (Thừa Thiên - Huế).) Đó là đều di sản văn hoá độc đáo ở hầu như vùng, miền của quốc gia nơi giữ giữbao chiến công, hào hùng của dân tộc Việt Nam, n ơi ẩn chứa với các giá trị nhânbản sâu sắc, độc đáo và khác biệt của dân tộc việt nam trong suốt tr ường kỳ dựng nước với giữnước, tất cả hợp thành bản anh hùng ca bất hủ của dân tộc. Những di sản văn hoá xuất hiện ở số đông ở các địa phương trên toàn nước từ miềnngược mang lại miền xuôi, từ nông thôn mang đến thành thị, kia là lợi thế để ngành du lịch pháthuy những di sản văn hoá trong tổ chức vận động du lịch. Có thể khẳng định rằng tiềmnăng to to của du lịch Việt Nam phía trong văn hoá dân tộc. Chẳng hạn, miếu Việt Nam là vấn đề hẹn rất lôi kéo của khách du lịch quốc tế vànội địa. Đây vừa được xem là nơi rất linh thiêng thu giữ khí trời đất, vừa luôn nối sát vớixóm làng, vừa là khu vực giải toả cùng thanh lọc trung ương hồn con người. Bởi vì vậy nó tất cả sức hẫp dẫnlôi cuốn trẻ trung và tràn trề sức khỏe du khách, thay đổi yếu tố không thể thiếu được trong tổ chức triển khai cácloại hình du lịch, những cuộc hành mùi hương của khác nước ngoài trong và kế bên n ước. Nghỉ ngơi hà Nội, số miếu đã được công nhận là di tích lịch sử vẻ vang văn hoá là 116 chùa, trongđó có rất nhiều chùa khét tiếng như miếu Một Cột, miếu Trấn Quốc, chùa Cổ Loa… Hà Tây bao gồm 90 chùa được công nhận, trong đó có nhiều chùa là di tích quý hiếmcủa toàn quốc như miếu Thầy, miếu Tây Phương, chùa Trầm, chùa Trăm Gian, chùaHương, chùa Đậu, chùa Mía… sinh sống Bắc Ninh, Bắc Giang tất cả tới 44 chùa được thừa nhận là di tích, trong số ấy cóchùa Phật Tích, miếu Dâu nổi tiếng. Sinh sống Nam Định bao gồm chùa Keo, miếu Cổ Lễ... Sinh hoạt Nam Bộ những ngôi chùa Khơmer bao gồm vị trí đ ặc biệt so với đồng bào Khơmer vàđối đối với cả vùng đồng bởi sông Cửu Long. Và chùa là n ơi giáo dục đào tạo toàn dân, là th ưtàng cổ, là điểm chạm mặt gỡ vui chơi của dân phum sóc trong các ngày lễ. Sát bên đ óchúng ta lại tự hào với hồ hết địa đạo, phần lớn khu căn cứ cách mạng, đơn vị tù thiết yếu trịnhư địa đạo Củ Chi, đơn vị tù Côn Đảo, Hoả Lò… kia là mọi di tích, những bởi chứngsống của trận chiến tranh quyết liệt mà oai phong hùng của Đảng cùng nhân dân ta trong cố gắng kỷXX. Rất nhiều di tích này đã và đang rất được bảo tồn, vạc huy. Du khách về đó là dịp hồitưởng về vượt khứ cuộc chiến tranh yêu n cầu và phương pháp mạng, các di tích đó có tính giáo dụccao về truyền thống anh hùng của dân tộc bản địa Việt Nam. Cùng với những di tích lịch sử dân tộc văn hoá như thể những khoáng sản tĩnh thì các loạihình văn hoá phi đồ thể là tài nguyên cồn của phượt Việt Nam. Tính chất động củanó đặc biệt do gắn sát với buổi giao lưu của con người, tái hiện, tái tạo thành của bản thân conngười trong vượt khứ và lúc này làm sinh sống lại lịch sử hào hùng trong tính toàn vẹn, tính hìnhtượng cụ thể cảm tính, tấp nập của nó, tạo cho môi tr ường du lịch khác biệt và sức hấpdẫn kỳ lạ đối với khách du ngoạn từ nơi xa cho (những liên hoan tiệc tùng dân gian, rất nhiều ch ươngtrình thẩm mỹ và nghệ thuật cổ truyền, gần như làn điệu dân ca…) ví dụ điển hình nh ư Ca Huế với Hò Huếlà mô hình ca hát được số đông người yêu chuộng thường đ ược màn trình diễn trên một con đòlững lờ trôi giữa dòng H ương Giang. Khác nước ngoài đến Huế sau các ngày tham quan cácdi tích - lịch sử hào hùng văn hoá, chiến hạ cảnh được thả bản thân trên cái H ương Giang nghe hò thảtâm hồn bản thân vào phần đông câu “nam ai phái nam bằng" trải lâu năm nh ư bất tận, lửng lơ trongkhông gian, 1 phần như chùng chình, giăng túi trên mặt nước nghe lưu lại luyến, nỉ non,xốn xang lòng người. Thuộc vớ i nó là hầu hết điệu múa cung đình Huế, đều tiết mụcmúa rối nước Thăng Long- Hà Nội, rất nhiều làn điệu dân ca quyến rũ sâu lắng của ngườidân quan chúng ta Bắc Ninh. Điều đáng quí và khác biệt hơn cả, khiến cho sức lôi cuốn của du lịch là nguồn disản văn hoá phi đồ vật thể được truyền tay từ ngàn năm định kỳ sử. Yêu thương nước là truyền thốngquí báu của dân tộc. Lòng yêu nước của dân tộc đã tô thắm lịch sử hào hùng bốn nghìn năm dựngnước và giữ nước. Truyền thống lịch sử đó đã được giáo dục và lưu truyền cho những thế hệ maisau. Phân phát huy tinh thần yêu nước đó là khẳng định khả năng của con người và Tổquốc việt nam trên trường nước ngoài nhất là trong hoạt động du lịch. Ngoài các di tích, các liên hoan và truyền thống ngàn n ăm của dân tộc, chúng ta còncó tương đối nhiều di sản tiệc tùng của đồng bào các dân tộc như các liên hoan tiệc tùng của đồng bào dân tộcTây Bắc, Tây Nguyên, tây-nam Bộ luôn luôn có sức hẫp dẫn kỳ lạ so với du khách. Nếuchúng ta biết cách khai thác, tổ chức xuất sắc kết phù hợp với các tua du lịch, bạn có thể vừabảo tồn các lễ hội, vừa coi liên hoan đó như thể một vận động du lịch. Theo ý kiến của mộtsố nhà phân tích văn hoá thì một vài tỉnh, thành như sinh hoạt Bắc Ninh, lạng Sơn, VĩnhPhúc, Hà Nội, Hải Dương, phái nam Định, Bắc Giang, tỉnh thái bình hàng n ăm có tương đối nhiều lễhội. Dĩ nhiên, ko phải toàn bộ các liên hoan tiệc tùng đều trở nên nội dung chuyển động du lịch,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.