MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bài 1: Bằng phương pháp hóa học trình bày cách phân biệt 5 lọ chất hóa học bị mất nhãn nhưng mà chỉ cần sử dụng quỳ tím : KOH , HCl , H2SO4 , Ba(OH)2 , KCl?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Lần lượt lấy mỗi lọ 1 giọt dung dịch nhỏ vào giấy quỳ tím.

Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

- giả dụ dung dịch làm cho quỳ tím đưa thành màu xanh là: Ba(OH)2; KOH (Nhóm 1)

- Nếu làm quỳ tím gửi thành màu đỏ là: HCl , H2SO4 (Nhóm 2)

- Không đổi màu là : KCl (Nhóm 3)

Bước 2: rước dung dịch ở đội 1 lần lượt bỏ vào từng ống thử ở nhóm 2, hỗn hợp nào tạo ra kết tủa trắng:

Nhóm 1: Là Ba(OH)2 chất sót lại là KOH .

Nhóm 2: Là H2SO4 chất sót lại là HCl.

Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + H2O

Bài 2: ngừng các phương trình làm phản ứng sau:

(1) …. + 3H2O → 2H3PO4

(2) …. + H2O → 2NaOH

(3) …. + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + …. → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + …. → MgSO4 + H2O

(6) …. + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 …. + 3H2O

(8) KOH + …. → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + …. → AgCl¯ + HNO3

Hướng dẫn giải

(1) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

(2) Na2O + H2O → 2NaOH

(3) CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

(6) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(8) KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + HCl → AgCl¯ + HNO3

Bài 3: cho những chất sau: CuSO4; CuO; Cu(OH)2; Cu; CuCl2

Hãy sắp tới xếp các chất trên thành một dãy đưa hóa và viết những phương trình làm phản ứng.

Hướng dẫn giải

Dãy chuyển hóa rất có thể là:

a) CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu → CuSO4

Hoặc: b) Cu → CuO → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

Hoặc: c) Cu → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO

a) CuCl2 → Cu(OH)2  CuO Cu  CuSO4

(1) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

(2) Cu(OH)2  CuO + H2O

(3) CuO + H2 → Cu + H2O

(4) Cu + 2H2SO4đ → CuSO4 + SO2­ + 2H2O

b) Cu CuO  CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

(1) Cu + O2 → CuO

(2) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

(3) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(4) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

c) Cu CuSO4  CuCl2  Cu(OH)2  CuO

(1) Cu + 2H2SO4đ CuSO4 + SO2­ + 2H2O

(2) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(3) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

(4) Cu(OH)2  CuO + H2O

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 41 SGK chất hóa học 9)

Chất nào một trong những thuốc thử sau đây rất có thể dùng để sáng tỏ dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?

a) hỗn hợp bải clorua.

b) hỗn hợp axit clohiđric.

c) hỗn hợp chì nitrat.

d) Dung dịch tệ bạc nitrat.

Xem thêm: Ung Thư Vòm Họng: Nguyên Nhân, Triệu Chứng Ung Thư Vòm Họng Có Chữa Được Không ?

e) hỗn hợp natri hiđroxit.

Hướng dẫn giải

a) dung dịch bari clorua: cùng tạo kết tủa với Na2SO4 và Na2CO3

b) dung dịch axit clohiđric: 

Tác dụng với Na2CO3 xuất hiện bọt bong bóng khí còn Na2SO4 không bội phản ứng

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

c) hỗn hợp chì nitrat: cùng chế tạo ra kết tủa với Na2SO4 và Na2CO3

d) Dung dịch bạc đãi nitrat: hiện nay tưỡng không rõ rệt vì Ag2CO3 không tan, Ag2SO4 ít tan và gồm màu như thể nhau.

e) hỗn hợp natri hiđroxit: cả hai đều không tồn tại hiện tượng gì.

Câu 2.(Trang 41 SGK chất hóa học 9)

a) cho những dung dịch sau đây lần lượt bội phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu ấn (x) nếu tất cả phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

 

 

 

HCl

 

 

 

Ba(OH)2

 

 

 

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Hướng dẫn giải

a) Ta có bảng sau

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

x

  

HCl

x

  

Ba(OH)2

 

x

x

b) Phương trình bội phản ứng

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba2SO4↓ + 2H2O

 

Câu 3.(Trang 41 SGK hóa học 9 )

Viết phương trình hóa học cho những thay đổi hóa học sau:

*

Hướng dẫn giải

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4↓

(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

b) (1) 2Cu + O2 2CuO

(2) CuO + H2 Cu+ H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 →(to) CuO + H2O

Câu 4*.(Trang 41 SGK hóa học 9)

Có đều chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) phụ thuộc vào mối quan hệ giới tính giữa những chất, hãy sắp tới xếp các chất trên thành một dãy biến hóa hóa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.