MẪU HỢP ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

- căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH 11 ngày 14.06.2005 của Quốc hội Nước cùng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam;
TP.HCM cung cấp ngày …./…./20... Cho doanh nghiệp ……… mã số 79…………..T;
Bên A. ………………………………………………………
Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………
Đại diện: ……………………... - Chức vụ: …………………….

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt


*

Sau lúc thảo luận, nhì bên gật đầu đồng ý ký kết hợp đồng thu gom, chuyển vận và cách xử trí chất thải nguy hại với các pháp luật và điều kiện sau :
- Địa điểm thu gom hóa học thải nguy hại: …………………………
- Địa điểm xử lý: ………………………………………………...
2.1 Đơn giá thu gom, đi lại và xử lý theo phương thức khoán: ……………..đồng/năm
(……………. đồng/năm) và trọng lượng chất thải gian nguy không vượt vượt 10% theo danh mục và trọng lượng trong Sổ đk chủ nguồn thải hóa học thải nguy hại
- vào trường hợp khối lượng Chất thải nguy nan vượt vượt 10% so với Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, bên A phải giao dịch thanh toán phần hóa học thải tạo nên cho mặt B như sau:
2.2.1 Sau 06 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng bên A nên giao cân nặng rác thải nguy hiểm trên cho bên B (bên B đã thu gom từ ngày 20 đến ngày 30 hồi tháng thứ 5 cùng tháng trang bị 11 kể từ ngày ký kết hợp đồng), minh chứng từ giao nhận hóa học thải nguy nan được mặt B xuất hóa đối chọi tài chính với cái giá trị là:…đồng/6 mon (không tính phần phân phát sinh).
2.2.2 Nếu trọng lượng rác thải nguy nan giao khủng hơn trọng lượng bình quân được chứng thực trong Sổ đăng ký Chủ nguồn chất thải nguy hại, thì tùy theo trọng lượng thực tế giao đã được đo lường và tính toán theo solo giá cụ thể nêu trên, nhằm xuất hóa solo tài chính, đồng thời bên A thông báo cho bên B trước 24 giờ.

Xem thêm: Chụp Tai Chống Ồn Khi Ngủ - #1 Chụp Tai Chống Ồn Bảo Vệ Tai Tốt Nhất


2.2.3 bên trên cơ sở hội chứng từ giao hóa học thải nguy hại ví dụ Bên B đã xuất hoá solo tài thiết yếu nếu phần giá thành phát sinh do khối lượng tăng thêm, mặt A thanh toán cho bên B trong tầm 07 ngày bằng chuyển khoản vào tài khoản số: 045704070016653 ngân hàng HD Bank, công nhân Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
2.2.4 Nếu mặt A không thanh toán giao dịch cho mặt B theo đúng thời hạn ghi vừa lòng đồng này thì mặt B sẽ ngưng thu gom chất thải nguy hại cho bên A mặt khác sẽ triển khai thanh lý hợp đồng.
- bên A cần cung cấp phiên bản sao sổ công ty nguồn thải, triệu chứng từ cai quản lý‎ chất thải nguy khốn và những hồ sơ pháp l‎ý có tương quan do mặt B yêu thương cầu.
Mẫu hợp đồng thu gom hóa học thải nguy hại
*

*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.