GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

bacsithai.com là nơi chia sẻ, tìm kiếm kiếm Sách, bài bác giảng, slide, luận văn, đồ án, tè luận, nghiên cứu giao hàng cho vấn đề học tập ở phần đông các ngành sức nóng Lạnh, tích điện mới, Cơ điện tử, Xây dựng, Cơ khí chế tạo, quản ngại trị gớm doanh, Makerting, Ngân hàng, ...bacsithai.com còn là một nơi thảo luận, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế nghành nghề dịch vụ Cơ nhiệt điện lạnh, Thủy lực khí nén, Điện tự động hóa hóa, technology ô tô và Công nghiệp chế tạo xi măng...


Bạn đang xem: Giáo trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

BÀI GIẢNG

Bài giảng kỹ thuật

Bài giảng kinh tế

Bài giảng xã hội

LUẬN VĂN

Luận văn kỹ thuật

Luận văn kinh tế

Luận văn buôn bản hội

ĐỀ THI

Đề thi kỹ thuật

Đề thi gớm tế

GÓC KỸ THUẬT NGOẠI NGỮ CỬA SỔ IT

Phần mềm siêng ngành

Mẹo vặt IT

video MT PURCHASE
home M. MT PURCHASESÁCH SCAN - Giáo Trình xử lý Nước Thải Sinh Hoạt và Công Nghiệp Bằng phương thức Sinh học tập (PGS.TS. Nguyễn Văn Phước)

Xem thêm: Cách Tập Bé Bú Bình Đúng Cách, Kinh Nghiệm Tập Cho Trẻ Bú Bình

SÁCH SCAN - Giáo Trình cách xử trí Nước Thải Sinh Hoạt cùng Công Nghiệp Bằng cách thức Sinh học tập (PGS.TS. Nguyễn Văn Phước)


*

Cuốn sách giới thiệu cơ sở kỹ thuật của quy trình sinh học trong xử trí nước thải với tác nhân chính là các vi sinh thiết bị và cồn học quy trình tăng trưởng của chúngGiới thiệu các phương pháp sinh học ứng dụng trong cách xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ dễ dàng phân hủy sinh học.Trình bày các quy trình xử lý nước thải bậc cao, khử nito, photpho bằng vi sinh vật, các quy trình sinh học lai ghép có công dụng xử lý cao, sở hữu trọng cao, chi tiêu thấp và đồng thời bao gồm khả ngăng chịu sốc sở hữu nhờ cộng sinh của các loài vi sinh thiết bị khác nhau.Giới thiệu các công trình ứng dụng sinh học trong xử lý một số loại nước thải nổi bật đã được phân tích trong phòng thí điểm hoặc tiến hành thành công trong thực tế của khoa.NỘI DUNG:CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI1.1 TỔNG quan liêu VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI1.2 THÀNH PHẦN LÝ HÓA HỌC CỦA NƯỚC THẢI1.2.1 đặc thù vật lý1.2.2 đặc điểm hóa học1.3 NGUỒN GỐC PHÁT SINH CÁC LOẠI NƯỚC THẢI ĐẶC TRƯNG1.4 CÁC THÔNG SỐ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM VÀ YÊU CẦU CẦN THIẾT PHẢI XỬ LÝ NƯỚC THẢI1.4.1. Những thông số reviews ô nhiễm1.4.2. Yêu cầu quan trọng phải cách xử lý nước thảiCHƯƠNG II: TỔNG quan liêu VỀ QUÁ TRÌNH SINH HỌC vào XỬ LÝ NƯỚC THẢI2.1. PHÂN LOẠI CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC2.1.1.Biến thay đổi sinh hóa2.1.2 môi trường xung quanh sinh hóa2.1.3 Trình tự bội nghịch ứng của thừa trình2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH2.3 CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH SINH HỌC2.3.1 Động học tập phản ứng lên men quy trình xử lý nước thải2.3.2. Động học đưa hóa cơ chất hữu cơ trong quá trình xử lý theo sinh khối bùn với thời gianCHƯƠNG III: VI SINH VẬT vào HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI3.1 KHÁI NỆM3.2 SINH THÁI, SINH LÝ, PHÂN LOẠI VI SINH VẬT3.2.1 Sinh thái, sinh lý vi sinh vật3.2.2 Phân nhiều loại vi sinh vật3.2.2.1 Vi khuẩn3.2.2.2 Eukarya (Sinh vật dụng nhân thực)3.2.2.3 Archaea (cổ khuẩn)3.3 SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA TẾ BÀO VI SINH VẬT3.3.1 Nuôi ghép tĩnh/ nuôi cấy theo mẻ3.3.2 Nuôi cấy liên tục/ loại liên tục3.4 ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG3.4.1 những đặc trưng hễ học của quy trình sinh trưởng3.4.2 những giai đoạn cải tiến và phát triển của vi sinh đồ trong quá trình sinh trưởng3.4.2.1. Quy trình chậm trở nên tân tiến (giai đoạn cảm ứng)3.4.2.2. Giai đoạn phát triển theo hàm số mũ của vi sinh vật3.4.2.3. Giai đoạn trở nên tân tiến tuyến tính3.4.2.4. Giai đoạn ổn định3.4.3 Sự nhờ vào tốc độ trở nên tân tiến của vi sinh vật vào mật độ cơ chất3.4.3.1 Phương trình Mono3.4.3.2 xác minh KS và các thông số kỹ thuật động học theo phương pháp Lineweaver Burk:3.4.4 Động học quá trình chết của vi sinh vật3.5 CHỈ THỊ VI SINH VẬT trong CÁC CÔNG TRÌNH xử LÝ NƯỚC THẢI3.5.1 Vi sinh đồ dùng lên men kỵ khí3.5.2 Vi sinh đồ dùng lên men hiếu khí3.5.2.1 Tác nhân sinh trưởng lơ lửng3.5.2.2 Tác nhân sinh trưởng dính dính3.5.3 Vi sinh vật trong những hồ ổn định định3.6 ỨNG DỤNG3.6.1 Thực phẩm3.6.2 Nông nghiệp3.6.3 khai thác nguyên liệu3.6.4 đảm bảo an toàn môi trườngCHƯƠNG IV: ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH SINH HỌC4.1 MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC HÌNH THỨC4.1.1 làm phản ứng bậc 14.1.2 phản nghịch ứng bậc 24.1.3 phản nghịch ứng bậc bất kỳ4.2 MÔ HÌNH DỰA TRÊN CƠ CHẾ LÊN MEN XÚC TÁC4.2.1 Phương trình cồn học – phương trình Michaelis-Menten4.2.2 xác minh các thông số kỹ thuật động học4.3 MÔ HÌNH DỰA TRÊN CƠ CHẾ LÊN MEN SINH KHỐI4.3.1 mô hình dựa trên qui định lên men sinh khối4.3.2 phương pháp xác định các thông số kỹ thuật của mô hình4.3.2.1 cách thức vi phân4.3.2.2 phương thức tích phân4.4 PHƯƠNG TRÌNH MICHAELIS-MENTEN trong DẠNG TÍCH PHÂNCHƯƠNG V: CÔNG NGHỆ SINH HỌC KỴ KHÍ5.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT5.2 CÁC CÔNG TRÌNH SINH HỌC KỴ KHÍ5.2.1 các dạng bể cách xử lý kỵ khí5.2.2 Sinh học kỵ khí hai giai đoạn5.2.3 Bể kỵ khí dạng hình đệm bùn loại chảy ngược – UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket reactor)5.2.4 Bể làm phản ứng khuấy tiếp tục – CSTR (Continuously stirred tank reactor)5.2.5 Bể bội phản ứng loại chảy đầy đủ – PFR (plug flow reactor)5.2.6 thanh lọc kỵ khí dính dính cố định và thắt chặt – AFR (anaerobic filter reactor)5.2.7 Bể bội nghịch ứng kỵ khí bao gồm đệm giãn – FBR, EBR (fluidized and expanded bed reactor)5.3 MÔ TẢ QUÁ TRÌNH5.4 YẾU TỐ ẢNH HUỞNG5.5 THÔNG SỐ THIẾT KẾ5.6 THÔNG SỐ VẬN HÀNH5.7 ỨNG DỤNG ĐẶC TRƯNGCHƯƠNG VI: CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIẾU KHÍ6.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT6.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG6.3 CÁC DẠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIỂU KHÍ6.3.1 Bùn hoạt tính6.3.1.1 Khuấy trộn trả toàn6.3.1.2 mẫu chảy nút (Bể bùn hoạt tính cung cấp khí sút dàn)6.3.1.3 Thổi khí nhiều bậc (Bể bùn hoạt tính nạp nước thải theo bậc)6.3.1.4 Mương oxy hóa6.3.1.5 thứ khí nâng (Aữliít reactor)6.3.1.6 tăng trưởng hiếu khí của sinh khối trong các tháp bí mật A – B (Aerobic growth of biomass in packed towers)6.3.1.7 Bể hiếu khí cách biệt – SBR (Sequencing Batch Reactor)6.3.1.8 Unitank6.3.2 lọc sinh học6.3.2.1 RBC (Roltating Biological Contactor – Đĩa con quay sinh học)6.3.2.2 Lọc nhỏ giọt6.3.2.3 thanh lọc sinh học ngập nước (đệm rứa định, đệm giãn nở)6.4 THÔNG SỐ TÍNH TOÁN6.4.1 thống kê giám sát bể Aerotank6.4.1.1 Aerotank năng suất cao với sự khoáng hóa bùn hoạt tính tách biệt6.4.1.2 tối ưu hóa công nghệ bể aerotank năng suất cao6.4.1.3 Kết cấu aerotank năng suất cao6.4.1.4 Aerotank sục khí kéo dài6.4.1.5 lấy ví dụ như tính toán technology hệ thống xử lý6.4.2 các thông số thiết kế cụ thể6.4.2.1 quy trình phân hủy hiếu khí6.4.2.2 các thông số xây dựng cho bể Aerotank6.4.2.3 những thông số xây dựng mưomg oxy hóa6.4.2.4 thi công bể lọc sinh học nhỏ giọt6.4.2.5 Thông số kiến tạo bể thanh lọc sinh học tập ngập nước6.5 THÔNG SỐ VẬN HÀNH6.5.1 quản lý hệ thống xử trí hiếu khí6.5.1.1 Các thông số kiểm tra trong quy trình vận hành6.5.1.2 kiểm soát điều hành quá trình xử lý6.5.1.3 Quan gần kề vận hành6.5.1.4 kết thúc hoạt động6.5.1.5 giải quyết và xử lý sự cố6.5.1.6 mọi sự rứa thường gặp6.5.2 vận hành hệ thống thanh lọc sinh học nhỏ giọt6.5.2.1 theo dõi vận hành6.5.2.2 kiểm soát các quy trình thử mẫu mã và kiểm tra6.5.2.3 các vấn đề thường gặp mặt trong thừa trình quản lý và biện pháp khắc phục6.5.3. Quản lý và vận hành hệ thống bùn hoạt tính6.5.3.1 các thông số quản lý và vận hành hệ thống6.5.3.2 kiểm soát vận hành hệ thống6.5.3.3 những vấn đề rất có thể xảy ra khi quản lý và biện pháp khắc phục6.6 ỨNG DỤNGCHƯƠNG VII: HỒ SINH HỌC7.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT7.2 CÁC DẠNG HỒ SINH HỌC7.2.1 hồ tự nhiên, hồ nhân tạo7.2.1.1 hồ nước tự nhiên7.2.1.2 hồ nhân tạo7.2.2 hồ kỵ khí7.2.3 hồ nước tùy tiện7.2.4 hồ nước hiếu khí7.2.5 hồ nước sinh học với việc tham gia của thực đồ vật nước7.3 VI SINH VẬT HIỆN DIỆN7.3.1 vi trùng hiếu khí7.3.2 vi trùng kỵ khí7.3.3 những vi sinh đồ quang hợp7.3.4 Động vật nguyên sinh và động vật hoang dã không xương sống7.3.5 hồ nước thực vật7.4 THÔNG SỐ THIẾT KẾ7.4.1 xây cất hồ kỵ khí7.4.2 thi công hồ tùy tiện7.4.3 xây cất hồ hiếu khí7.4.4 xây đắp hồ thực vật dụng nước7.5 THÔNG SỐ VẬN HÀNH7.6 ỨNG DỤNG ĐẶC TRƯNGCHƯƠNG VIII: CÔNG NGHỆ SINH HỌC LAI HỢP8.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT8.2. CÁC DẠNG HỆ THỐNG SINH HỌC LAI HỢP8.2.1 công nghệ kỵ khí hai quá trình (acid hóa + thanh lọc kỵ khí)8.2.2 UASB + thanh lọc kỵ khí8.2.4 hệ thống hybrid kiêng khí vững mạnh lơ lửng8.2.5 Bùn hoạt tính + lọc màng8.2.6 Bùn hoạt tính + thanh lọc sinh học8.3 ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH8.4 THÔNG SỐ TÍNH TOÁN8.5 CÁC ỨNG DỤNG ĐẶC TRƯNGCHƯƠNG IX: XỬ LÝ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG (N,P) BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC9.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH9.2 ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH9.2.1 Động học quy trình Nitrat hóa sinh học9.2.2 Động học quy trình khử Nitrat sinh học9.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG9.4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ9.4.1 Nitrat hóa với khử nitrat kết hợp9.4.2 Nitrat hóa và khử nitrat riêng rẽ biệt9.4.3 Khử p9.5 ỨNG DỤNG ĐẶC TRƯNGCHƯƠNG X: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC mang lại XỬ LÝ CÁC LOẠI NƯỚC THẢI10.1 BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ10.2 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ10.3 CƠ SỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ10.4 YÊU CẦU THIẾT KẾ10.5 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ SƠ BỘ NƯỚC THẢI SINH HOẠT (CHO quần thể DÂN CƯ)10.6 XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÓ TÍNH CHẤT NGUY HẠI10.6.1 giải pháp xử lý nước thải dệt nhuộm10.6.2 cách xử trí nước thải trực thuộc da10.6.3 xử lý nước thải bào chế mủ cao su10.6.4 xử trí nước thải sản xuất thuốc trừ sâu10.6.5 xử trí nước thải chế tao hạt điều10.7 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI khu CÔNG NGHIỆP10.7.1 khu vực công nghiệp Biên Hòa 210.7.2 khu công nghiệp vn – Singapore10.7.3 khu công nghiệp Linh Trung 110.7.4 khu chế xuất Tân Thuận10.7.5 khu công nghiệp Tân Tạo10.7.6 khu vực công nghiệp Long Thành (Đồng Nai)10.7.7 quần thể công nghiệp Mỹ Phước (Bình Duong)10.7.8 khu công nghiệp và công nghiệp Linh Trung III10.8 XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐẶC TRƯNG10.8.1 giải pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo10.8.2 cách xử trí nước thải tinh bột mì10.8.3 giải pháp xử lý nước rỉ rác10.8.4 giải pháp xử lý nước thải cung cấp DOP10.8.5 giải pháp xử lý nước thải làng mạc nghề phân phối bún10.8.6 cách xử lý nước thải sản xuất bia xí nghiệp bia Việt NamLINK 1 - ĐẶT sở hữu SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK 2 - ĐẶT sở hữu SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK 3 - ĐẶT download SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK 4 - ĐẶT thiết lập SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.