CÁCH XÁC ĐỊNH KHÓA CHÍNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu: xác định khóa của những quan hệ" trình bày một trong những nội dung chủ yếu sau: xác minh khóa chính của các quan hệ, xác minh khóa ngoại của các quan hệ, vẽ lược đồ dùng cơ sở tài liệu (Diagram).

Bạn đang xem: Cách xác định khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm để thâu tóm các tin tức chi tiết.


*

gmail.comĐại học tập Sư Phạm Tp. Hồ nước Chí MinhKhoa Toán – Tin học CƠ SỞ DỮ LIỆUXÁC ĐỊNH KHÓACỦA CÁC quan liêu HỆ • xác định khóa chính của những quan hệ • khẳng định khóa ngoại của các quan hệ • Vẽ lược đồ cơ sở dữ liệu (Diagram)Đại học tập Sư Phạm Tp. Hồ Chí MinhKhoa Toán – Tin học tập CƠ SỞ DỮ LIỆUXÁC ĐỊNH KHÓACỦA CÁC quan HỆ • xác định khóa chính của các quan hệ • khẳng định khóa ngoại của những quan hệ • Vẽ lược đồ csdl (Diagram) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ chống giáo vụ tại một trường Đại học mong mỏi tin học hóa việcBÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU cai quản đăng ký học chuyên đề của sinh viên. Tác dụng phân tích BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA thiết kế được mô hình CSDL quan hệ như sau: 1. SINHVIEN (MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, DCHI, MANGANH) Tân từ: từng sinh viên có một mã số độc nhất vô nhị (MASV), một chúng ta tên (HOTEN), ở trong một phái (PHAI), gồm một ngày sinh (NGAYSINH), bao gồm một add (DCHI), và học một ngành duy nhất (MANGANH) xác định khóa thiết yếu của tình dục SINHVIEN ? TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA khổng lồ ÁN --TIN TOÁN 4 TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM thành phố hồ chí minh PHẠM ” (4) tp hcm ” (4)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ Khoá chủ yếu gọi tắt là Khóa của một quan hệ giới tính Q là tập trực thuộc tính K ⊆Q, sao cho ∀q1,q2 ⊆ TQ, q.1 ≠ quận 2 ⇔ q1 ≠ q2 BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA Ví dụ: mang đến quan hệ SinhVien(MaSV,TenSV,Nam,Khoa) với thuộc tính MaSV là khóa Æhai sinh viên ko được phép tất cả mã số kiểu như nhau ⇔ phần đa dòng (bộ) trong quan hệ sinh viên phải tất cả thuộc tính mã sinh viên khác biệt ⇔ mỗi sinh viên bao gồm một mã số tuyệt nhất TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA to ÁN --TIN TOÁN 5 TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp hcm PHẠM ” (5) tp hcm ” (5)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ MaSV TenSV nam Khoa BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA K28.103.001 nai lưng Quốc Thanh 1 công nghệ thông tin K28.101.001 Nguyễn Công Phú 1 TOAN K28.101.002 Phan Anh Khanh 1 TOAN K27.101.001 Phạm Khánh Như 2 TOAN K26.102.001 trần Ngọc Dung 3 VLY K25.201.001 Phạm Khánh Như 4 HOA K28.103.001 nước hàn Việt 2 HOA chưa hợp lệ, do MaSV là nằm trong tính Khóa phù hợp lệ, bởi TenSV không phải là ở trong tính Khóa TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA khổng lồ ÁN --TIN TOÁN 6 TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp.hồ chí minh PHẠM ” (6) tp.hồ chí minh ” (6) BÀI TẬP QUẢN LÝ SINH VIÊN kết luận thuộc tính Khóa là thuộc tính cóBÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA quý giá duy nhất cho mỗi bộ Ví dụ: đến quan hệ SinhVien(MaSV,TenSV,Nam,Khoa) với trực thuộc tính MaSV là khóa Æhai sinh viên không được phép gồm mã số giống nhau ⇔ các dòng (bộ) trong tình dục sinh viên phải tất cả thuộc tính mã sinh viên không giống nhau ⇔ từng sinh viên tất cả một mã số duy nhất Để xác định khóa chính cho từng quan hệ ? ‰ tìm kiếm thuộc tính “là duy nhất” trong miêu tả Tân từ ‰ cho 1 vài biểu hiện của quan tiền hệ, dựa vào những biểu đạt này để xác định khóa của quan hệ nam nữ TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA to ÁN --TIN TOÁN 7 TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp.hồ chí minh PHẠM ” (7) tp.hcm ” (7) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ chống giáo vụ trên một ngôi trường Đại học muốn tin học hóa việcBÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU làm chủ đăng cam kết học chăm đề của sinh viên. Kết quả phân tích BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA xây dựng được quy mô CSDL quan hệ giới tính như sau: 1. SINHVIEN (MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, DCHI, MANGANH) Tân từ: mỗi sinh viên có một mã số độc nhất vô nhị (MASV), một họ tên (HOTEN), thuộc một phái (PHAI), tất cả một ngày sinh (NGAYSINH), có một showroom (DCHI), với học một ngành (MANGANH) khẳng định khóa chính của quan hệ giới tính SINHVIEN ? mỗi sinh viên bao gồm một mã số nhất (MASV) Æ MaSV là khóa chủ yếu của quan hệ nam nữ SINHVIEN 1. SINHVIEN (MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, DCHI, MANGANH) TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA to lớn ÁN --TIN TOÁN 8 TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM thành phố hồ chí minh PHẠM ” (8) tp.hcm ” (8) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 2. NGANH(MANGANH, TENNGANH, SOCD, TSSV)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU Tân từ: từng ngành gồm một mã duy nhất (MANGANH), gồm một thương hiệu BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA tuyệt nhất (TENNGANH). SOCD là số lượng chuyên đề mà một sv theo học tập ngành gồm mã ngành tất cả MANGANH cần học. TSSV cho thấy tổng số sinh viên đã từng có lần theo học tập ngành này. Xác minh khóa chính của quan hệ tình dục NGANH ? mỗi ngành có một mã số tuyệt nhất (MANGANH) mỗi ngành có một tên độc nhất (TENNGANH) ÆChọn trực thuộc tính nào có tác dụng khóa ? MANGANH tuyệt TENNGANH ? Æ đến một biểu hiện của quan hệ NGANH để xác minh Khóa TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA to ÁN --TIN TOÁN 9 TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp hcm PHẠM ” (9) tp.hồ chí minh ” (9) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 2. NGANH(MANGANH, TENNGANH, SOCD, TSSV)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU MANGANH TENNGANH SOCD TSSV BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA SP103 Sư Phạm Tin học tập 8 800 SP101 Sư Phạm Toán 5 1000 SP201 Sư Phạm Hóa 3 1500 SP102 Sư Phạm Lý 4 1200 công nghệ thông tin Khoa học máy vi tính 8 160 SP104 Sư Phạm Lý 6 1000 SP103 Sư phạm Anh 2 1100 không phù hợp lệ, bởi MANGANH là duy nhất không hợp lệ, vì TENNGANH là duy nhất TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA to TOÁN TIN10 ÁN --TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp.hcm PHẠM ” (10) tp.hcm ” (10) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 2. NGANH(MANGANH, TENNGANH, SOCD, TSSV)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU Tân từ: từng ngành gồm một mã tuyệt nhất (MANGANH), có một thương hiệu BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA duy nhất (TENNGANH). SOCD là con số chuyên đề nhưng một sinh viên theo học tập ngành bao gồm mã ngành tất cả MANGANH phải học. TSSV cho thấy tổng số sinh viên đã từng theo học tập ngành này. Khẳng định khóa chính của quan hệ NGANH ? mỗi ngành bao gồm một mã số duy nhất (MANGANH) từng ngành có một tên độc nhất vô nhị (TENNGANH) ÆChọn thuộc tính nào làm cho khóa ? MANGANH xuất xắc TENNGANH ? Æ lựa chọn MANGANH có tác dụng khóa, TENNGANH duy nhất là 1 trong ràng buộc toàn vẹn liên cỗ 2.

Xem thêm: Bệnh Ung Thư Tuyến Giáp Có Lây Không, Phòng Tránh Như Thế Nào?

NGANH(MANGANH, TENNGANH, SOCD, TSSV) TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA khổng lồ TOÁN TIN11 ÁN --TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp.hcm PHẠM ” (11) thành phố hồ chí minh ” (11) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 3. CHUYENDE(MACD, TENCD, SOSVTD)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU Tân từ: Mỗi siêng đề tất cả một mã độc nhất vô nhị (MACD), gồm một thương hiệu BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA duy nhất (TENCD). SOSVTD cho thấy số sinh viên tối đa bao gồm thể gật đầu được mỗi một khi có một lớp được mở cho chăm đề gồm mã là MACD. Xác định khóa thiết yếu của dục tình CHUYENDE ? Mỗi chăm đề tất cả một mã số độc nhất (MACD) Mỗi siêng đề gồm một tên độc nhất vô nhị (TENCD) ÆChọn trực thuộc tính nào có tác dụng khóa ? MACD hay TENCD ? TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA khổng lồ TOÁN TIN12 ÁN --TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp.hcm PHẠM ” (12) tp hcm ” (12) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 3. CHUYENDE(MACD, TENCD, SOSVTD)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU MACD TENCD SOSVTD BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA THCD001 chuyên đề Oracle 40 THCD002 chăm đề SQL vps 30 THCD003 chuyên đề Java 50 TOCD001 chuyên đề Đại số vận dụng 60 HHCD001 chuyên đề Điện hóa trăng tròn TOCD002 chuyên đề Đại số áp dụng 45 THCD001 siêng đề Đồ họa ứng dụng 45 không hợp lệ, bởi MACD là duy nhất không phù hợp lệ, vị TENCD là tốt nhất TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA to TOÁN TIN13 ÁN --TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp hcm PHẠM ” (13) tp.hcm ” (13) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 3. CHUYENDE(MACD, TENCD, SOSVTD)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU Tân từ: Mỗi siêng đề gồm một mã duy nhất (MACD), tất cả một thương hiệu BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA tuyệt nhất (TENCD). SOSVTD cho thấy số sinh viên về tối đa gồm thể chấp nhận được mọi khi có một lớp được mở cho chăm đề tất cả mã là MACD. Khẳng định khóa thiết yếu của quan hệ giới tính CHUYENDE ? Mỗi chăm đề bao gồm một mã số tuyệt nhất (MACD) Mỗi chăm đề có một tên nhất (TENCD) ÆChọn trực thuộc tính nào có tác dụng khóa ? MACD tốt TENCD ? Æ lựa chọn MACD làm cho khóa, TENCD duy nhất là một trong ràng buộc toàn diện liên cỗ 3. CHUYENDE(MACD, TENCD, SOSVTD) TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA khổng lồ TOÁN TIN14 ÁN --TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM thành phố hồ chí minh PHẠM ” (14) tp.hồ chí minh ” (14) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 4. CD_NGANH(MACD, MANGANH)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU Tân từ: Mỗi chăm đề có thể được học vày nhiều ngành BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA (MANGANH), từng ngành rất có thể học những chuyên đề (MACD). Mỗi ngành học về tối đa là 8 chăm đề khẳng định khóa thiết yếu của quan hệ giới tính CD_NGANH ? Mã chuyên đề (MACD) không phải là tốt nhất Mã ngành (MANGANH) cũng không phải là tuyệt nhất ÆChọn trực thuộc tính nào có tác dụng khóa ? MACD xuất xắc MANGANH, hay cả 2 (MACD, MANGANH) ? ÆCho một vài trình bày của quan hệ CD_NGANH để khẳng định khoá TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA lớn TOÁN TIN15 ÁN --TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp.hcm PHẠM ” (15) tp hcm ” (15) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 4. CD_NGANH(MACD, MANGANH)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU ‰ Trường thích hợp 1: nếu tìm MACD là khóa chính BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA MACD MANGANH THCD001 SPS103 sinh viên ngành Sư phạm Tin THCD002 SPS103 (SPS103) học chăm đề Oracle (THCD001) THCD003 cntt Sinh viên ngành công nghệ máy THCD001 công nghệ thông tin tính (CNTT) học chăm đề Oracle (THCD001) không hợp lệ vừa lòng lệ vì chúng ta chọn MACD là khóa chính nên không thể vị trong Tân từ diễn đạt một chuyên tồn tại 2 dòng có thuộc đề hoàn toàn có thể được học vị nhiều tính MACD =‘THCD001’ ngành MACD chưa phải là khóa bao gồm của dục tình CD_NGANH TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA to TOÁN TIN16 ÁN --TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp.hcm PHẠM ” (16) tp.hồ chí minh ” (16) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 4. CD_NGANH(MACD, MANGANH)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU ‰ Trường vừa lòng 2: nếu tìm MANGANH là khóa chính BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA MACD MANGANH THCD001 SPS103 sinh viên ngành Sư phạm Tin TOCD001 SPS101 (SPS103) học chuyên đề Oracle (THCD001) THCD003 công nghệ thông tin Sinh viên ngành Sư phạm Tin THCD003 SPS103 (SPS103) học chuyên đề Java không hợp lệ (THCD003) phù hợp lệ vì chúng ta chọn MANGANH là khóa chủ yếu nên ko thể bởi vì trong Tân từ diễn tả một mãi sau 2 dòng tất cả thuộc tính ngành có thể được nhiều MANGANH =‘SPS103’ siêng đề MANGANH cũng chưa phải là khóa chính của tình dục CD_NGANH TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA lớn TOÁN TIN17 ÁN --TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp hcm PHẠM ” (17) tp.hcm ” (17) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 4. CD_NGANH(MACD, MANGANH)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU (MACD, MANGANH) là khóa chủ yếu của quan hệ CD_NGANH BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA MACD MANGANH THCD001 SPS103 sv ngành Sư phạm Tin TOCD001 SPS101 (SPS103) học siêng đề Oracle (THCD001) THCD003 công nghệ thông tin Sinh viên ngành Sư phạm Tin THCD003 SPS103 (SPS103) học chuyên đề Java THCD001 công nghệ thông tin (THCD003) sinh viên ngành Khoa học máy vi tính (CNTT) học chăm đề Oracle (THCD001) 4. CD_NGANH(MACD, MANGANH) TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA lớn TOÁN TIN18 ÁN --TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp hcm PHẠM ” (18) thành phố hồ chí minh ” (18) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 5. CD_MO(MACD, NAM, HOCKY)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU Tân từ: Mỗi bộ của quan hệ tình dục CD_MO diễn đạt một chăm đề BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA (MACD) được lộ diện trong một học tập kỳ (HOCKY) của 1 năm học (NAM). Thông thường, số sinh viên của ngành là rất hiếm nên so với ngành “Mạng đồ vật tính” ko được mở thuộc một chuyên đề vào 2 học tập kỳ liên tiếp của cùng 1 năm học. Khẳng định khóa bao gồm của quan hệ nam nữ CD_MO ? Mã chăm đề (MACD) chưa hẳn là độc nhất vô nhị ÆChọn nằm trong tính nào làm khóa ? MACD tuyệt (MACD,NAM), (MACD,HOCKY), (NAM,HOCKY) tốt cả 3 (MACD, NAM,HOCKY) ? ÆCho một vài biểu hiện của dục tình CD_NGANH để khẳng định khoá TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA to TOÁN TIN19 ÁN --TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp.hcm PHẠM ” (19) tp.hồ chí minh ” (19) BÀI 1: QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ 5. CD_MO(MACD, NAM, HOCKY)BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU ‰ Trường hợp 1: nếu lọc MACD là khóa chính BÀI TẬP XÁC ĐỊNH KHÓA MACD phái mạnh HOCKY THCD001 2006 1 chăm đề Oracle (THCD001) THCD002 2006 1 được mở vào học tập kỳ một năm 2006 THCD003 2006 1 THCD001 2006 2 chăm đề Oracle (THCD001) được mở vào học kỳ 2 năm 2006 chưa hợp lệ vì chưng ta chọn MACD là khóa vừa lòng lệ chính nên bắt buộc tồn tại vì trong Tân từ trình bày một siêng 2 dòng bao gồm thuộc tính đề có thể được mở ở những học MACD =‘THCD001’ kỳ, của tương đối nhiều năm học MACD không hẳn là khóa chính của tình dục CD_MO TRẦN NG TRẦN ỌC B NGỌC ẢO ” BẢO ” KHOA KHOA to lớn TOÁN TIN20 ÁN --TIN H ỌC ” HỌC ”Đ ẠI H ĐẠI ỌC SƯ HỌC SƯ PHẠM tp hcm PHẠM ” (20) tp.hồ chí minh ” (20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

 • Xưng tội quan hệ trước hôn nhân

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.