BÀI THUỐC DÂN GIAN PDF

Những loại thuốc quý vào dân gian là cuốn sách ở trong tủ sách khám đa khoa y học truyền thống cổ truyền Thanh Hóa trình làng đến độc giả những loại thuốc được giữ truyền trong dân gian ngơi nghỉ Việt Nam.

Bạn đã xem: các bài thuốc dân gian pdf

tiếp diễn phần 1, phần 2 của cuốn sách sẽ ra mắt bạn hiểu những bài thuốc hay, có thể chữa trị được rất nhiều bệnh một cách đơn giản, hiệu quả, thực dụng, phổ cập và nói theo một cách khác là kỳ diệu: bài thuốc chữa sản phụ khoa, bài thuốc chữa bệnh dịch đường tiêu hóa, bài thuốc chữa căn bệnh bệnh con đường tiêu hóa.

Bạn đang xem: Bài thuốc dân gian pdf

Mời các bạn cùng tham khảo.

Thể một số loại Tài liệu miễn chi phí Y học thường xuyên thức

Số trang 77

một số loại tệp PDF

form size 5.89 M

tên tệp

CHỮA S Ả N PH Ụ KHOA+ B à i th u ố c s ố 1g+ S inh địa:20+ rau củ m á:40g+ Cỏ nhọ nồi;40g+ ích m ẫu:20g+ C hỉ xác;20g+ Củ gấu;20g- C ách sử dụng: Củ gấu trường đoản cú chế, còn lạ i t ấ t cả những vịphơi khô, sao vàng.- C ông dụng; rối loạn k in h nguyệt, k in h đ ến trướckỳ.- Liều dùng: sắ c dung dịch uống ngày 1 th a n g phân tách 2lần .61 tkwôc CỊuỵ/S)lAŨn9dân9Ìcm4* B à i th u ô c sô 2+ Cam th ả o đ ấ t:15g+ Cỏ nhọ nồi:20g- C ách sử dụng: c ỏ lọ nồi sao cháy, cam th ả o đểtươi sắc uống.- Công dụng; C hữa k in h nguyệt vô số kéo dài.- Liều dùng: s ắ c uống ngày một th a n g chia 2 lần .+ B à i th u ô c s ố 3+ hương thơm phụ chế:8g+ N gải cứu:20g+ ích m ẫu;20g- C ách sử dụng: hương thơm phụ tự c h ế (tẩ m nước dấm ,tẩ m nước m uối, tẩ m rượu, tẩ m nước gừng)- C ông dụng: C hữa náo loạn k in h nguyệt.- Liều dùng: s ắ c uống ngày 1 th a n g chia 2 lần .+ B à i th u ô c s ố 4+ Đ inh hương:12+ Q uế chi:8g+ Sa n h â n :8g+ Hồi hương:6g+ T hảo quả:8g62g /s>KũtA0 b ài tkMoc q u ý ịi^ y g d ầ n g ia n+ mùi hương phụ chế:12g+ C am th ả o :8g- C ách sử dụng: những vị phơi khô, sao vàng, sắcuống.- C ông dụng: p.

Xem thêm:

Hụ nữ k in h n guyệt thô n g đều, sôibụng k ỉm ă n , đ ại tiệ n vặt.- L iều dùng: s ắ c uống n g ày 1 th a n g chia 2 lần .+ B à i th u ố c s ố 5+ T rầ n bì:8g+ C am th ả o :8g+ Xương tru ậ t:1 2g+ Rễ bướm trắ n g ;1 2g+ B ạch chỉ:12g+ B ạch đồng nam giới :1 2g+ Tỳ giải:1 2g- C ách sử dụng: T ấ t cả những vị phơi khô, sao v àn gsắc uống.- C ông dụng; phường h ụ phụ nữ k in h n guyệt k h ô n g đều, rak h í trắ n g , bạn khô, bụng dau, c h ân ta y bi thiết tê.- Liều dùng: s ắ c uống ngày một th a n g chia 2 lần .+ B à i th u ô c số^ 6+ S in h dịa:1 263g 7S)Kun0 bài bác +Kmôc qwỵ t»*oK d ầ n qion+ Cỏ nhọ nồi:8+ Ngưu t ấ t phái nam :12g+ ích m ẫu:20g+ H uyền sâm :1 2gg- C ách sử dụng: T ấ t cả các vị sây khô sắc đẹp uống.- C ông dụng: chữa k in h n guyệt k h ô n g những đ ếntrước kỳ kin h .B à i th u ô c s ố 7+ S inch địa:16g+ H uyền sâm :1 2g+ Rễ cỏ tra n h :1 2g+ Rễ rau củ khởi:1 2g+ ích m ẫu:16g- C ách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô nhan sắc uô"ng.- C ông dụng: C hữa k in h n guyệt k h ô n g đều, lượngk in h ít ra hơn trước đây kỳ.- Liều dùng: dung nhan uống ngàyth a n g chia 2 lần .1+ B à i th u ô c s ố 8+ N ghệ đen:8+ N gải cứu:12g+ Cỏ xước:12g+ G ừng tươi:4g64g 7V>KCÍk bài bác í KmÕc+ Q uế chi:6g+ íc h m ẫu:12gịi^ n g d ẫ n gian- C ách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô, sấy khôsao v àn g, dung nhan uống.- C ông dụng: K inc n guyệt k h ô n g phần nhiều đến sau kỳk in h .- L iều dùng: nhan sắc uống n g ày 1 th a n g .+ B à i th u ố c s ố 9+ Rễ cỏ tra n h :16g+ Rễ nhọ nồi:20g+ Đ ịa cốt bì:12g+ S in h địa:12g+ H u y ết dư:6g- C ách sử dụng: T ấ t cả phơi thô sao v àn g sắcuống. H u y ết dư đ ố t khổng lồ à n tín h .- C ông dụng: C hữa rong k in h (k in h n guyệt kéodài).- L iều dùng: s ắ c uống n g à y 1 th a n g chia 2 lần .+ B à i th u ố c s ố 10+ N g h ệ vàng:8g+ íc h m ẫu:20g+ Đ ào n h â n :8g65 Y học thường thức y học - Dược sức mạnh trẻ em sức khỏe người cao tuổi năng động - cái đẹp Sức khỏe thiếu phụ Sinh học tập

Website chạy thử nghiệm. Thư viện tư liệu miễn phí mục đích cung cấp học tập nghiên cứu và phân tích , được tích lũy từ các nguồn trên mạng mạng internet ... Ví như tài liệu làm sao vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật sẽ được gỡ quăng quật theo yêu cầu, xin cảm ơn người hâm mộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bài thuốc dân gian trị thương phòng

 • Bài thuốc làm tiêu dịch ổ bụng

 • Bài thuốc dân gian giúp trẻ ngủ ngon

 • Lời bài hát liều thuốc cho trái tim - nguyễn đình vũ

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.