BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỆNH ĐỀ QUAN HỆ VIOLET

Mệnh đề quan tiền hệ là một trong chủ điểm quan tiền trọng, cần nắm vững trong giờ đồng hồ Anh. Bài bác thi TOEIC thường ra đề trong một trong những chủ điểm sau: biệt lập cách sử dụng giữa “that” cùng “which” tương tự như “that” với “what”. Kề bên đó, dạng Mệnh đề quan hệ rút gọn cũng là 1 trong những chủ điểm thường xuyên được chú trọng lúc luyện thi TOEIC. Lúc này bacsithai.comsẽ tiếp tục đồng hành với các bạn về nhà đềMệnh đề quan hệ trong giờ đồng hồ Anhnhé.Bạn đã xem: bài xích tập mệnh đề quan liêu hệ gồm đáp án violet

A. Định nghĩa mệnh đề quan hệ tình dục trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ violet

I.Mệnh đề

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó có thể bao hàm nhiều từ xuất xắc có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm giải yêu thích rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.

Ex: The womanwho is wearing the T-shirtis my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 relative clause, nó che khuất “the woman” và dùng để làm xác định danh từ đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra chúng ta vẫn gồm một câu hoàn chỉnh:

Ex: The woman is my girlfriend.

II.Mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề quan hệ tình dục (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, who which, that, whose hay đa số trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan lại hệ dùng làm bổ nghĩa cho danh từ bỏ đứng trước nó.


*

3. WHEN

thay thế sửa chữa từ chỉ thời gian, thường nắm cho từ bỏ then…. N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex:

Do you still remember the day? We first met on that day.Do you still remember the day when we first met?Do you still remember the day on which we first met? I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các nhiều loại Mệnh đề quan lại hệ

Có hai các loại mệnh đề quan liêu hệ: mệnh đề quan hệ giới tính xác định với mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Mệnh đề quan lại hệ khẳng định (Defining relative clauses):là mệnh đề được dùng làm xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không tồn tại nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác minh và không cần sử dụng dấu phẩy chia cách nó cùng với mệnh đề chính.

Mệnh đề quan hệ không hạn định (Non-defining relative clauses):là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một vật dụng hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không độc nhất vô nhị thiết phải tất cả trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh từ khẳng định và được ngăn cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai dấu phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-).

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, ta chú ý các điểm sau:

Khi danh từ cơ mà nó vấp ngã nghĩa là một danh trường đoản cú riêngKhi danh từ mà lại nó té nghĩa là một tính từ cài (my, his, her, their)Khi danh từ nhưng nó té nghĩa la một danh tự đi với this, that, these, those

IV.Một số chú ý trong mệnh đề quan hệ

Nếu trong mệnh đề quan hệ tất cả giới trường đoản cú thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ vận dụng với whom và which). Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year. → Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher. → Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.Có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước. Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come lớn my birthday party, which makes me sad.Ở địa chỉ túc từ, whom có thể được thay bởi who. Ex: I’d lượt thích to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.Trong mệnh đề tình dục xác định, bạn cũng có thể bỏ các đại từ quan liêu hệ làm túc từ: whom, which. Ex: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.Các các từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which cùng whose. Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Nếu các bạn đang gặp mặt khó khăn trong quy trình ôn luyện IELTS

Hãy tìm hiểu thêm ngay 07 khóa học IELTS uy tín trên HCM

Tặng ngay lập tức Voucher một triệu cho member bacsithai.com => TƯ VẤN NGAY

V.Cách rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

1. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành các phân từMệnh đề quan hệ chứa những đại từ quan lại hệ cai quản từ who, which, that có thể được rút gọn gàng thành cụm lúc này phân từ bỏ (V-ing) hoặc vượt khứ phân tự (V3/ed).

a. Nếu như mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân tự (V- ing).

Ví dụ:

The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father. The couple who live next door to lớn me are professors. → The couple living next door lớn me are professors. b. Nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề bị động thì rút thành các quá khứ phân từ bỏ (V3/ed).

Ví dụ:

The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động trường đoản cú nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành cụm động trường đoản cú nguyên chủng loại (To-infinitive) lúc trước đại từ tình dục có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc hình thức so sánh bậc nhất.

Ví dụ:

John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news. He was the best player that we admire. →He was the best player to lớn be admired. He was the second man who was killed in this way. →He was the second man to be killed in this way.

VI. Bài bác tập rèn luyện mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề quan lại hệ cần được luyện tập liên tiếp thì mới dễ dãi áp dụng và nên tránh những lỗi thường tuyệt gặp. Vị thế, chúng ta hãy cùng rèn luyện mệnh đề tình dục ở bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Exercise 1

1. Sunday is the day______ I go lớn Water park with my kinds.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

2. Do you know the reason______ 006 was killed?

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

3. That was the reason______ he didn’t marry her.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

5. The boy to______ I lent my money is poor.

Xem thêm: Triệu Chứng Của Bệnh Hắc Lào, 3 Cách Chữa Bệnh Hắc Lào Tận Gốc Hiệu Quả

a. That

b. Whom

c. Who

d. Which

6. The land và the people______ I have met are nice.

a. Who

b. Whom

c. That

d. Which

7. Did you ever find out______ penetrated in your house last month?

a. Who

b. Whom

c. That

d. Which

8. The year______ the first man traveled in space will never be forgotten.

a. Which

b. That

c. When

d. Where

9. I cannot tell you all______ I heard.

a. Which

b. That

c. As

d. Because

10. I can answer the question______ you day is very difficult.

a. Which

b. Whom

c. Who

d. Whose

11. We saw the girl______ you say is beautiful.

a. Which

b. Whom

c. Who

d. Whose

12. This is the place______ the battle took place ten years ago.

a. Which

b. In where

c. Where

d. From where

13. Sunday is the day______ which we usually go fishing.

a. During

b. At

c. In

d. On

14. The person______ you want lớn see is not her.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. Which

15. This is the last time______ I speak lớn you

a. Of which

b. That

c. Who

d. Whose

16. He talked about the books and the authors______ interested him.

a. Who

b. That

c. Which

d. Whom

17. He talked about the books and the authors______ interested him.

a. Who

b. That

c. Which

d. Whom

18. You know your lesson______ surprises me.

a. Who

b. Which

c. That

d. No word is needed

19. Bondi is the beautiful beach______ I used to sunbathe.

a. When

b. Where

c. Which

d. Why

20. Dec 26th, 2005 was the day______ the terrible tsunami happened

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

Exercise 2

1. The woman______ lives nest door is doctor.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

2. The boy ____ Mary likes is my son.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

3. The boy_____ eyes are brown is my son.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

4. The book ____ is on the table is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

5. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

6. The table____ legs are broken should be repaired.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

7. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Of which

8. This is the room ____ 006 was killed.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

9. The princess was happy during the years____ she lived with the fairy.

a. When

b. In which

c. Where

d. That

10. The town____ we are living is noisy & crowded

a. In where

b. Which

c. At which

d. Where

11. The year____ we came to live here was 1975.

a. When

b. Which

c. That

d. In the time

12. The teacher____ house is next khổng lồ mine died this morning.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

13. He was loyal to____ trusted him.

a. Whomever

b. Whom

c. Whoever

d. What

14. The knife____ we cut bread is very sharp.

a. With that

b. Which

c. With which

d. That

15. Tonight I’ll vày the assignment____ gave us last week.

a. The teacher

b. Who the teacher

c. Whom the teacher

d. Of the teacher

16. The lady____ son went on a picnic with us last weekend is a teacher at our school.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. That

17. He has just gone lớn his friend’s house____ there is a tiệc ngọt today.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. That

18. Take____ measures you consider best.

a. However

b. Whenever

c. Wherever

d. Whatever

19. ____difficulties you may encounter, I’m sure you’ll succeed.

a. How

b. What ever

c. However

d. How greater

20. He is the only friend ____ I like.

a. Who

b. That

c. Whom

d. Whose

Đáp án bài bác tập mệnh đề quan tiền hệExercise 1
1a2a3c4a5b6c7a8c9b10a
11c12c13d14b15c16a17b18d19b20a
Exercise 2
1a2b3d4c5c6d7d8b9a10d
11a12d13c14c15a16c17d18d19b20b

Các các bạn tải bài tập mệnh đề quan lại hệ tiếp sau đây để luyện tập thêm nhé!

Tải tư liệu tại đây: Download 100 câu trắc nghiệm Mệnh đề quan hệBản coi trước:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

  • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

  • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

  • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

  • x