BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỆNH ĐỀ QUAN HỆ LỚP 12

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

200 bài tập Trắc nghiệm Mệnh đề quan hệ có đáp án chi tiết


mua xuống 53 1.061 24

bacsithai.com sưu tầm với biên soạn bài tập Trắc nghiệm Mệnh đề quan lại hệcó đáp án, tất cả 200 bài xích tập từ cơ phiên bản đến nâng cao mong ý muốn giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học về Trắc nghiệm Mệnh đề quan tiền hệhiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Trắc nghiệm Mệnh đề quan tiền hệ

I. Định nghĩa mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó gồm thể bao gồm nhiều từ xuất xắc có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để làm giải yêu thích rõ hơn về danh tự đứng trước nó.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ lớp 12

Xét lấy ví dụ như 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong những relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra bọn họ vẫn tất cả một câu trả chỉnh: The woman is my girlfriend.

Xét lấy ví dụ như 2: The girl is Nam’s girlfriend. She is sitting next to lớn me. =>The girl who is sitting next to lớn me is Nam’s girl friend.

Mệnh đề quan hệ nam nữ thường được nối với mệnh đề chính bằng các đại từ quan hệ (relative pronouns): who, whom, which, whose, that……

Mệnh đề quan liêu hệ bao gồm hai loại: mệnh đề quan tiền hệ xác định và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định

II. Những loại mệnh đề quan lại hệ

a. Mệnh đề khẳng định (Defining relative clauses)

– Là mệnh đề được dùng làm xác định danh trường đoản cú đứng trước nó,cần thiết cho ý nghĩa sâu sắc của câu; không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Tất cả các đại từ quan hệ được sử dụng trong mệnh đề xác định.

Ví dụ:

Do you know the name of the man who came here yesterday?

The man (whom / that) you met yesterday is coming lớn my house for dinner.

➨ Mệnh đề khẳng định không tất cả dấu phẩy

b. Mệnh đề không khẳng định (Non – defining clauses)

– Là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về bạn hoặc vật, không có nó thì câu vẫn đầy đủ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không xác định có vệt phẩy và Mệnh đề này không được sử dụng “That”

III. Đại từ quan hệ tình dục (Relative Pronouns)


Đại từ quan liêu hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi thứ vật, cồn vật.

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc trưng trong mệnh đề quan hệ khẳng định (who, which vẫn đang còn thê áp dụng được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.


Các đại từ quan hệ trong giờ Anh

1. WHO:

– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM:

– làm túc từ đến động từ trong mệnh đề quan liêu hệ

– thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: George is a person whom I admire very much

3. WHICH:

– thống trị từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan tiền hệ

– thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O

….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THAT:

Mệnh đề dục tình xác định:

Là mệnh đề rất cần được có trong câu, nếu vứt đi mệnh đề chính sẽ không có nghĩa rõ ràng. Đối với nhiều loại câu này, đại từ quan hệ làm cho tân ngữ hoàn toàn có thể được vứt đi. Ta hoàn toàn có thể dùng từ bỏ that sửa chữa cho who, whom, which…

Mệnh đề quan hệ tình dục không xác định:

Trước với sau mệnh đề này phải tất cả dấu (,). Trường vừa lòng này ta KHÔNG ĐƯỢC cần sử dụng từ “that” sửa chữa thay thế cho who, whom, which cùng không được bỏ đại từ quan hệ giới tính trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

Trường hợp đề nghị dùng that cùng không được sử dụng that:

Trường hợp đề xuất dùng that: sau đó 1 danh từ hỗn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ trang bị hoặc thiết bị vật). Ví dụ: We can see a lot of people & cattle that are going to lớn the field

– Sau đại từ bỏ bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

– Sau các tính từ đối chiếu nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

Ex: This is the most beautiful dress that I have.

All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

– Trong cấu trúc It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence. (Chính là các bạn tôi đang viết câu này.)

Trường phù hợp không sử dụng that: mệnh đề bao gồm dấu (,), ĐTQH gồm giới trường đoản cú đứng trước.

Lưu ý: giới từ bỏ chỉ đứng trước whom cùng which, ko đứng trước who cùng that

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE:

Đại từ dùng để làm chỉ thiết lập cho danh trường đoản cú chỉ tín đồ hoặc vật, hay thay cho những từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

Ví dụ: I met someone whose brother I went to lớn school with

IV. Trạng từ tình dục (Relative Adverb)

Trạng từ quan liêu hệ rất có thể được sử dụng thay cho một đại từ quan tiền hệ và giới từ. Phương pháp làm này sẽ tạo nên câu dễ dàng nắm bắt hơn.

Ví dụ: This is the siêu thị in which I bought my bike. ➨ This is the shop where I bought my bike.


Trạng từ quan liêu hệ

Nghĩa

Cách sử dụng

Ví dụ

when

in/on which

Đại diện cho cụm thời gian

the day when we met him

where

in/at which

Đại diện đến nơi chốn

the place where we met him

why

for which

Đại diện mang lại lí do

the reason why we met him


1. WHY:

Trạng từ dục tình why bắt đầu cho mệnh đề tình dục chỉ lý do, thường chũm cho các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ví dụ 1: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason. → I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

Xem thêm: Phương Pháp Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng, 7 Để Sàng Lọc

Ví dụ 2: I don’t know the reason. You didn’t go lớn school for that reason. =>I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE:

Trạng từ quan hệ tình dục để thay thế sửa chữa cho những từ/cụm từ bỏ chỉ địa điểm, địa điểm chốn.

….N (place) + WHERE + S + V …. (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ 1: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel. → The hotel where we stayed wasn’t very clean.

Ví dụ 2: This is my hometown. I was born & grew up here. => This is my hometown where I was born và grew up.

Ví dụ 3: The restaurant where we had Lunch was near the airport.

3. WHEN:

Là trạng từ dục tình để sửa chữa thay thế cho nhiều từ/từ chỉ thời gian.

….N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ 1: vì you still remember the day? We first met on that day.

➨ vì you still remember the day when we first met?

➨ vị you still remember the day on which we first met?

Ví dụ 2: I don’t know the time. She will come back then. ➨ I don’t know the time when she will come back.

That was the day. I met my wife on this day. ➨That was the day when I met my wife.

V. để ý cần lưu giữ trong mệnh đề quan lại hệ

1. Nếu như trong mệnh đề quan tiền hệ gồm giới từ bỏ thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ áp dụng với whom cùng which.)

Ví dụ: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

➨ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

➨ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ví dụ: She can’t come lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom rất có thể được thay bởi who.

Ví dụ: I’d like to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Vào mệnh đề quan lại hệ khẳng định , bạn cũng có thể bỏ những đại từ quan tiền hệ làm cho túc từ:whom, which.

Ví dụ: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.

5. Những cụm từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được cần sử dụng trước whom, which và whose.

Ví dụ 1: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Ví dụ 2: Daisy has three brothers. All of them are teachers. —> Daisy has three brothers, all of whom are teachers.

Ví dụ 3: He asked me a lot of questions. I couldn’t answer most of them. —> He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer.

6. KHÔNG dùng THAT, WHO sau giới từ.

Ví dụ: The house in that I was born is for sale.

VI. Mệnh đề quan hệ tình dục rút gọn gàng – Reduce Relative Clauses

1. Active: nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm lúc này phân từ (V-ing).

Ví dụ: – The man who stands at the door is my uncle. => The man who is / was standing at the door is my uncle.

– The man who stood at the door is my uncle.=> The man standing at the door is my uncle.

2. Passive: Ta hoàn toàn có thể dùng past participle (V2ed) để thay thế cho mệnh đề đề quan hệ tình dục khi nó đem nghĩa bị động

Ví dụ: – The woman who is / was given a flower looks / looked very happy => The woman given a flower looks / looked very happy.

3. Rút thành cụm động trường đoản cú nguyên chủng loại – Infinitive relative clause (active / passive)

Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu mã (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ nam nữ có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

 • Xưng tội quan hệ trước hôn nhân

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.