BÀI TẬP QUẢN LÝ SINH VIÊN TRONG C

Để có tác dụng giải bài bác tập này ta buộc phải dùng những cách nhập xuất cơ bạn dạng trong C và các phép toán học cơ bản.

Bạn đang xem: Bài tập quản lý sinh viên trong c

Đầu vào sẽ là tên, điểm toán, điểm văn và điểm giờ anh của học sinh, yêu mong của việc là in ra thông tin của học sinh và điểm thông thường bình của học sinh đó.

2. Lời giải

Để giải được bài xích tập viết chương trình quản lý một sv trong C bạn phải có kỹ năng về toán học tập cơ bản, có kiến thức về nhập xuất cơ bản trong C.

Các bước tiến hành bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo char<50> HoTenSV dùng để làm nhập vào tên của sinh viên, float Toan dùng để làm nhập điểm toán của sinh viên, float Van dùng để nhập điểm văn của sinh viên, float Anh dùng làm nhập điểm giờ anh của sinh viên, float DTB dùng để tính điểm trung bình của sinh viên.

Xem thêm: Đại Tràng Hoàn Bà Giằng (Lọ 240 Viên), Đại Tràng Hoàn Bà Giằng

Bước 2: Nhập tài liệu của sinh viên.

Bước 3: Tính DTB = (Toan + Van + Anh) / 3 .

Bước 4: In thông tin của sinh viên ra màn hình.

Chương trình giải bài xích tập viết chương trình quản lý một sv trong C như sau :

#include#includeint main() //khai bao thong tin sinh vien char HoTenSV <50>; float Toan; float Van; float Anh; float DTB; //nhap ten sing vien printf(" Nhap ho ten sinh vien: "); fflush(stdin);//xoa bo dem gets(HoTenSV); //nhap diem cua sinh vien printf(" Nhap diem toan: "); scanf("%f", &Toan); printf(" Nhap diem van: "); scanf("%f", &Van); printf(" Nhap diem tieng anh: "); scanf("%f", &Anh); // tinh diem trung bing cua sinh vien DTB = (Toan + Van + Anh) / 3; // in thong tin sinh vien ra man hinh printf(" Ho ten sinh viên : %s", HoTenSV); printf(" Diem toan: %f", Toan); printf(" Diem van: %f", Van); printf(" Diem tieng anh: %f", Anh); printf(" Diem Trung Binh: %f", DTB);Ví dụ tôi nhập thương hiệu sinh viên: Nguyen Van A, điểm toán 9,5 ; điểm văn 8 ; điểm tiếng anh 7

Kết quả:

Nhap ho ten sinh vien: Nguyen Van A

Nhap diem toan: 9.5

Nhap diem van: 8

Nhap diem tieng anh: 7

Ho ten sinh vien : Nguyen Van ADiem toan: 9.500000Diem van: 8.000000Diem tieng anh: 7.000000Diem Trung Binh: 8.166667


3. Tổng kết
Để triển khai giải bài xích tập viết chương trình quản lý một sinh viên trong C các bạn đọc rất cần phải có kiến thức cơ bản về ngữ điệu lập trình C, chúng ta cần nắm vững cách nhập xuất căn bạn dạng và những phép toán học cơ bản trong C.
Facebook Twitter Linkedin #includeint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20thong%20tin%20sinh%20vien%20%20%20%20char%20HoTenSV%20%5B50%5D;%20%20%20%20float%20Toan;%20%20%20%20float%20Van;%20%20%20%20float%20Anh;%20%20%20%20float%20DTB;%20%20%20%20//nhap%20ten%20sing%20vien%20%20%20%20printf(nNhap%20ho%20ten%20sinh%20vien:%20);%20%20%20%20fflush(stdin)://xoa%20bo%20dem%20%20%20%20gets(HoTenSV);%20%20%20%20//nhap%20diem%20cua%20sinh%20vien%20%20%20%20%20%20%20%20printf(nNhap%20diem%20toan:%20);%20%20%20%20scanf(%f,%20&Toan);%20%20%20%20printf(nNhap%20diem%20van:%20);%20%20%20%20scanf(%f,%20&Van);%20%20%20%20%20%20%20%20printf(nNhap%20diem%20tieng%20anh:%20);%20%20%20%20scanf(%f,%20&Anh);%20%20%20%20%20%20%20%20//%20tinh%20diem%20trung%20bing%20cua%20sinh%20vien%20%20%20%20DTB%20=%20(Toan%20+%20Van%20+%20Anh)%20/%203;%20%20%20%20%20%20%20%20//%20in%20thong%20tin%20sinh%20vien%20ra%20man%20hinh%20%20%20%20printf(nHo%20ten%20sinh%20viên%20:%20%s,%20HoTenSV);%20%20%20%20printf(nDiem%20toan:%20%f,%20Toan);%20%20%20%20printf(nDiem%20van:%20%f,%20Van);%20%20%20%20printf(nDiem%20tieng%20anh:%20%f,%20Anh);%20%20%20%20printf(nDiem%20Trung%20Binh:%20%f,%20DTB);/preVí%20dụ%20tôi%20nhập%20tên%20sinh%20viên:%20Nguyen%20Van%20A,%20điểm%20toán%209,5%20;%20điểm%20văn%208%20;%20điểm%20tiếng%20anh%207Kết%20quả:table%20style=border-collapse:%20collapse;%20width:%20100%;tbodytrtd%20style=width:%20100%;Nhap%20ho%20ten%20sinh%20vien:%20Nguyen%20Van%20ANhap%20diem%20toan:%209.5Nhap%20diem%20van:%208Nhap%20diem%20tieng%20anh:%207Ho%20ten%20sinh%20vien%20:%20Nguyen%20Van%20ADiem%20toan:%209.500000Diem%20van:%208.000000Diem%20tieng%20anh:%207.000000Diem%20Trung%20Binh:%208.166667/td/tr/tbody/tabledivh13.%20Tổng%20kết/h1div%20class=Để%20thực%20hiện%20giải%20bài%20tập%20viết%20chương%20trình%20quản%20lý%20một%20sinh%20viên%20trong%20C%20bạn%20đọc%20cần%20phải%20có%20kiến%20thức%20cơ%20bản%20về%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C,%20bạn%20cần%20nắm%20vững%20cách%20nhập%20xuất%20căn%20bản%20và%20các%20phép%20toán%20học%20cơ%20bản%20trong%20C./div/div" target="_blank"> Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.