BÀI TẬP QUẢN LÝ HỌC SINH SQL

Bạn đang mong mỏi tìm các tập tróc nã vấn SQL có giải thuật để tham khảo và học tập tập phụ thuộc vào đó để mang thêm bí quyết giải bài tập SQL không giống ? lúc này daydore.com xin tổng hợp các bài tập SQL có lời giải để bọn họ tham khảo nhé .

Bạn đang xem: Bài tập quản lý học sinh sql

*

Mục Lục

Tổng hợp bài bác tập truy hỏi vấn SQL có lời giải hay :

Tổng hợp bài tập tróc nã vấn SQL có lời giải hay :

Câu hỏi 1 : Để làm chủ Thực tập nghề nghiệp và công việc của sinh viên, fan ta phát hành một cửa hàng dữ liệu mang tên là ThucTap gồm các sơ đồ quan hệ sau:


Khoa(makhoa char(10), tenkhoa char(30), dienthoai char(10))GiangVien(magv int, hotengv char(30), luong decimal(5,2), makhoa char(10))SinhVien(masv int, hotensv char(30), makhoa char(10), namsinh int, quequan char(30))DeTai(madt char(10), tendt char(30), kinhphi int, NoiThucTap char(30))HuongDan(masv int, madt char(10), magv int, ketqua decimal(5,2))

Đáp án :

Các lệnh SQL chế tạo ra bảng 

Đầu tiên bạn cần xúc tiến lệnh sản xuất Data Base trước như sau :

CREATE DATABASE ThucTap;

USE ThucTap;

Tạo bảng Khoa :

CREATE

TABLE TBLKhoa

(Makhoa char(10)primary key,

Tenkhoachar(30),

Dienthoaichar(10));

Tạo bảng giáo viên :

CREATE TABLE TBLGiangVien(

Magv int primary key,

Hotengv char(30),

Luong decimal(5,2),

Makhoa char(10) references TBLKhoa);

Tạo bảng sinh viên :

CREATE TABLE TBLSinhVien(

Masv int primary key,

Hotensv char(40),

Makhoa char(10)foreign key references TBLKhoa,

Namsinh int,

Quequan char(30));

Tạo bảng Đề Tài :

CREATE TABLE TBLDeTai(

Madt char(10)primary key,

Tendt char(30),

Kinhphi int,

Noithuctap char(30));

Tạo bảng lý giải :

CREATE TABLE TBLHuongDan(

Masv int primary key,

Madt char(10)foreign key references TBLDeTai,

Magv int foreign key references TBLGiangVien,

KetQua decimal(5,2));

Nhập dữ liệu cho từng bảng :

Thêm tài liệu vào bảng Khoa :

INSERT INTO TBLKhoa VALUES

(‘ Geo ’,‘ Dia ly va QLTN ’,3855413),

(‘ Math ’,‘ Toan ’,3855411),

(‘ Bio ’,‘ Cong nghe Sinh hoc ’,3855412);

Thêm tài liệu vào bảng giáo viên :

INSERT INTO TBLGiangVien VALUES

(11,‘ Thanh Xuan ’,700,‘ Geo ’),

(12,‘ Thu Minh ’,500,‘ Math ’),

(13,‘ Chu Tuan ’,650,‘ Geo ’),

(14,‘ Le Thi Lan ’,500,‘ Bio ’),

(15,‘ Tran luân chuyển ’,900,‘ Math ’);

Thêm tài liệu vào bảng sinh viên :

INSERT INTO TBLSinhVien VALUES

(1,‘ Le Van Sao ’,‘ Bio ’,1990,‘ Nghe An ’),

(2,‘ Nguyen Thi My ’,‘ Geo ’,1990,‘ Thanh Hoa ’),

(3,‘ Bui Xuan Duc ’,‘ Math ’,1992,‘ Ha Noi ’),

(4,‘ Nguyen Van Tung ’,‘ Bio ’,null,‘ Ha Tinh ’),

(5,‘ Le Khanh Linh ’,‘ Bio ’,1989,‘ Ha nam ’),

(6,‘ Tran Khac vào ’,‘ Geo ’,1991,‘ Thanh Hoa ’),

(7,‘ Le Thi Van ’,‘ Math ’,null,‘ null ’),

(8,‘ Hoang Van Duc ’,‘ Bio ’,1992,‘ Nghe An ’);

Thêm tài liệu vào bảng Đề Tài :

INSERT INTO TBLDeTai VALUES

(‘ Dt01 ’,‘ GIS ’,100,‘ Nghe An ’),

(‘ Dt02 ’,‘ ARC GIS ’,500,‘ phái mạnh Dinh ’),

(

‘Dt03’


,‘ Spatial DB ’,100, ‘ Ha Tinh ’),

(‘ Dt04 ’,‘ bản đồ ’,300,‘ quang đãng Binh ’ );

Thêm dữ liệu vào bảng hướng dẫn :

INSERT INTO TBLHuongDan VALUES

(1,‘ Dt01 ’,13,8),

(2,‘ Dt03 ’,14,0),

(3,‘ Dt03 ’,12,10),

(5,‘ Dt04 ’,14,7),

(6,‘ Dt01 ’,13,Null),

(7,‘ Dt04 ’,11,10),

(8,‘ Dt03 ’,15,6);

Câu hỏi 2 : Cũng cùng nội dung thắc mắc trên bạn hãy đưa ra thông tin gồm mã số, chúng ta tên cùng tên khoa của toàn bộ các giảng viên .

Đáp án :

SELECT GV.Magv, GV.Hotengv, K.Tenkhoa

FROM TBLGiangVien GV join TBLKhoa K

ON GV.Makhoa = K.Makhoa

Câu hỏi 3 : thực hiện lệnh xuất ra mã số, chúng ta tên, thương hiệu khoa của những giảng viên giải đáp từ 3 sv trở lên.

Đáp án : 

SELECT GV.Magv,GV.Hotengv,K.Tenkhoa

FROM TBLGiangVien GV JOIN TBLKhoa K

ON GV.Makhoa = K.Makhoa

WHERE GV.Magv IN (

SELECT HD.Magv

FROM TBLHuongDan HD

GROUP BY HD.Magv

HAVING COUNT(HD.Magv)>3)

Câu hỏi 4 : áp dụng lệnh SQL nhằm xuất ra tin tức về phần đông sinh viên chưa có điểm thực tập .

Đáp án :

SELECT *

FROM TBLSinhVien SV JOIN TBLHuongDan HD

ON HD.Masv = SV.Masv

WHERE HD.KetQua is Null

Câu hỏi 5 : triển khai lệnh SQL xuất ra số điện thoại cảm ứng của khoa cơ mà sinh viên mang tên ‘Le van son’ vẫn theo học tập .

Xem thêm: Cần Sa Và Cách Cai Nghiện Cần Sa Và Cách Cai Nghiện, Cần Sa Và Cách Cai Nghiện

Đáp án :

SELECT k.Dienthoai

FROM TBLKhoa K join TBLSinhVien SV

ON K.Makhoa = SV.Makhoa

WHERE SV.Hotensv = ‘ Le Van Son ’

Câu hỏi 6 : sử dụng lệnh truy vấn SQL lấy ra mã số với tên những đề tài có khá nhiều hơn 2 sinh viên tham gia thực tập .

Đáp án :

SELECT DT.Madt,DT.Tendt

FROM TBLDeTai DT

WHERE DT.Madt in (

SELECT HD.Madt

FROM TBLHuongDan HD

GROUP BY HD.Madt

HAVING COUNT(HD.Madt) > 2)

Câu hỏi 7 : sử dụng câu lệnh truy tìm vấn SQL mang ra mã số, tên đề tài của đề tài gồm kinh phí tối đa .

Đáp án : 

SELECT DT.Madt,DT.Tendt

FROMTBLDeTaiDT

WHERE DT.Kinhphi = (

SELECT MAX(DT.Kinhphi)

FROM TBLDeTai DT)

Câu hỏi 8 : áp dụng câu lệnh SQL xuất ra thương hiệu khoa, số lượng sinh viên của mỗi khoa .

Đáp án :

SELECT K.Tenkhoa, COUNT(SV.Masv) AS Số_SV

FROM TBLSinhVien SV JOIN TBLKhoa K

ON SV.Makhoa = K.Makhoa

GROUP BY K.Tenkhoa

Câu hỏi 9 : sử dụng truy vấn SQL xuất ra mã số, chúng ta tên với điểm của các sinh viên khoa ‘DIALY và QLTN’ .

Đáp án : 

SELECT SV.Masv,SV.Hotensv,HD.KetQua

FROM TBLSinhVien SV JOIN TBLHuongDan HD

ON SV.Masv = HD.Masv

JOIN TBLKhoa K

ON K.Makhoa = SV.Makhoa

WHERE K.Tenkhoa = ‘ Dia ly va QLTN ’

Câu hỏi 10 : áp dụng câu lệnh SQL xuất ra list gồm Mã số, họ tên với Tuổi của những sinh viên khoa ‘TOAN’ .

Đáp án :

SELECT SV.Masv, SV.Hotensv

FROM TBLSinhVien SV JOIN TBLKhoa K

ON SV.Makhoa = K.Makhoa

WHERE


K.Tenkhoa=‘ TOAN ’

Kết luận : Đây là tổng hòa hợp 10 câu lệnh SQL được thực hiện phổ biến bây chừ và bạn cũng có thể dựa vào đây rất có thể biến thể nâng cấp hơn so với các bài tập truy nã xuất phức hợp hơn. Giả dụ có vụ việc gì xin hãy bình luận ở bên dưới đấy Ad cung ứng nhé. Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.